Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z214/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z214/4D. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z214/4D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z214/4D te teleladen.


ZANUSSI Z214/4D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (615 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z214/4D (409 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z214/4D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats kunnen worden gesproeid. q Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft, zijn de volgende artikelen in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt: q Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen. Houten borden en schalen, ongeglazuurd aardewerk en handbeschilderd porselein. Kristal en kunststof. q Water-, tijd- en energiebesparing Het is niet nodig om normaal vuil serviesgoed en bestek eerst onder de stromende kraan voor te spoelen. Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het voorspoelen programma (zie het programma-overzicht). Voor een kleine hoeveelheid vaat kunt u de optie halve belading kiezen. In dat geval moet u alle vaat in de geselecteerde korf plaatsen. Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine afgewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Om een lopende tijdaftelling te wissen zonder de andere instellingen te wijzigen "start toets" ca. Machine is klaar De afwasmachine stopt automatisch en waarschuwt door middel van een geluidssignaal dat het programma klaar is (bij een uitgestelde start wordt het geluidssignaal "programma klaar" automatisch geannuleerd). Schakel de machine uit door op de Aan/uit toets drukken, het lampje in bedrijf gaat uit. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. 9. Een programma dat bezig is wissen Druk de "start toets" in en houd deze minstens 3 seconden ingedrukt om een programma dat bezig is te wissen. Een geluidssignaal geeft aan dat de afwasautomaat terug is in de programmeerfase en dat nu een nieuw programma kan worden gekozen. Voorzichtig!Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 40 SEQ39nl Onderhoud Binnenkant van het apparaat Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de afvoerzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. MA04 A MA19 Reiniging van de bodemzeef (iedere week) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken MA05 90° B C MA20 2. [. . . ] Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570 - 600 600 IN05 Waterpas stellen Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat. 48 820 INS18nl GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z214/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z214/4D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag