Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2130F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2130F. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z2130F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z2130F te teleladen.


ZANUSSI Z2130F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z2130F (363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z2130F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Een open deur kan gevaarlijk zijn. RC04 33 CES16nl Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoud-afwasmachines. Afwasmiddel toevoegen Handel als volgt als u afwaspoeder gebruikt: 1. Voor een programma met voorspoelen moet u ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel doen in de "SID". Leg voor programma's met voorwas een stuk van een andere tablet op het deksel van de afwasmiddelhouder. DE14 DE17 Min = 15 g Max = 30 g D Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het milieu. Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma's ook nieuwe Bio-programma's, die speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze programma's zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met een 50°C-programma bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°C-programma met traditionele wasmiddelen. Door de nieuwe Bio-programma's en geconcentreerde afwasmiddelen te gebruiken helpt u niet alleen het milieu, maar spaart u dus ook uw serviesgoed. 34 M M IN AX DET07nl Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 35 CON04nl Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Sterk verontreinigd. Programma knop Toetsen indrukken Programma beschrijving Warm voorspoelen 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 warm spoelen Drogen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Intensief 70°C Normaal 65°C met voorspoelen Normaal 65°C zonder voorspoelen Bio 50°C met voorspoelen Bio 50°C zonder voorspoelen programma 50°C Voorspoelen A + Aan/Uit 65° + Aan/Uit 65° + Aan/Uit BIO + Aan/Uit BIO + Aan/Uit BIO + Aan/Uit Aan/Uit Normaal verontreinigd. Servies dat u pas later gaat afwassen. B C D * Snel * Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. 34 PRO27nl Zo gaat u te werk 1. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden. Binnenkant en accessoires reinigen. Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. Vervoeren van de machine Als u de machine gaat vervoeren (bijv. Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan. 39 MAN07nl Herstel van eenvoudige storingen Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt. Storing De machine start niet Oplossing q q q q De machinedeur is niet goed dicht. De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd. Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. De machine neemt geen water in q q q q De zeven zijn verstopt q q De machine pompt niet af q q q q Teveel geluid q q De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed q q q q q q q q q q q Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed De afwas is niet droog q q 40 RIM05nl Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. [. . . ] Van te voren draait u de vier stelvoeten op de gewenste hoogte en zodanig dat de machine waterpas staat nadat hij ondergebouwd is. Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 570÷ 600 600 IN05 Waterpas stellen Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat. 45 820 INS18nl GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z2130F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z2130F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag