Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z21/9R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z21/9R. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z21/9R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z21/9R te teleladen.


ZANUSSI Z21/9R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (279 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z21/9R (245 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z21/9R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij adviseren u, het karton in een container voor oud papier te deponeren. Maak het oude apparaat dat u, in afwachting van het weghalen of wegbrengen zolang terzijde zet, onbruikbaar. Informeer bij de gemeente wie het oude apparaat ophaalt of waar u het moet bezorgen, teneinde er zeker van te zijn dat het apparaat zorgvuldig verschrot of gerecycled wordt. s s s 15 NEDERLANDS Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Laat inspectieen/ of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. i BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 1 4 56 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Werkblad Waterhouder Programmakaart Toets «deuropening» Toets «lage temperatuur» Toets «zoemer uit» Toets «start» Controlelampjes Programmaknop Controlelampje «AAN/UIT» Filter Deursluiting Typeplaatje Ventilatierooster Luchtcondensor Verstelbare voeten 2 BAUMW LE EXTRATR CT OLLE RO OCKEN UND LEINEN NI C SCHRAN SE A KTROCKE NS OR N BÜGELTR B PFLEGE OCKEN LEICHT ZEITEINST SCHRAN C ELLUNG KTROCKE 20 - 90 N MIN. [. . . ] D E AU TO RE VE RS E 3 TCS 674 E 11 12 16 13 14 15 i AFMETINGEN TECHNISCHE GEGEVENS hoogte breedte diepte 85 cm 60 cm 60 cm 220/230 V/50 Hz 2600 W 16 A katoen en linnen synthetica katoen en linnen katoen en linnen 5, 0 kg 2, 5 kg 3, 9 kWh (5 kg kastdroog) 3, 1 kWh (5 kg strijkdroog) NETSPANNING/FREQUENTIE AANSLUITWAARDE ZEKEREN MET MINIMAAL CAPACITEIT VERBRUIKSWAARDEN Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 73/23 EEG. 16 INSTALLATIE Plaatsen De droger kan op elke soort vloer geplaatst worden. Hij moet waterpas staan, dus eventueel met een waterpas uitgericht worden. Dat is eenvoudig te bereiken door er voor te zorgen dat het ventilatierooster in de voorkant en de vrije ruimte onder de bodem niet door plinten en hoogpolige vloerbedekking in hun functie belemmerd kunnen worden. Bij onvoldoende ventilatie kan zich een opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen schade aan de motor kan veroorzaken. Aanwijzing De door de droger afgegeven warme lucht kan een temperatuur van 60°C bereiken. De temperatuur in het vertrek waar de droger staat mag, tijdens het in bedrijf zijn, +35°C niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan is dat te verhelpen door een deur of venster open te zetten. De ruimte rondom de droger moet zoveel mogelijk stofvrij gehouden worden. Verbindingsset Uw handelaar kan u een speciale verbindingsset leveren, waarmee u de droger veilig op uw wasautomaat kunt plaatsen. Dat bespaart u aanzienlijk ruimte. P1044 Aanbrengen afvoerslang Staat de machine op een plaats waar zich een waterafvoer bevindt, dan kan een afvoerslang aangebracht worden. Zo sluit u, volgens figuur, de afvoerslang aan: s Slangklem A losnemen s Slang B van machinetuit losnemen s De afvoerslang C op machinetuit steken s Met slangklem A op de machinetuit bevestigen. Elektrische aansluiting De machine is gebouwd voor 220-230 V/50 Hz en voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en steker met aardcontacten. De steker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en functionerende) aardcontacten; de machine dient deugdelijk geaard te zijn. Wij adviseren u met klem deze artikelen niet in de trommeldroger te drogen. s Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Aanwijzingen daarvoor vindt u op het textielbehandelingsetiket. s s 21 NEDERLANDS Maximaal vulgewicht benutten!U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt, die in de programmatabel vermeld staan. Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige droging en te lange droogtijd, waardoor ook het energieverbruik onnodig toeneemt. Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij helpen: De volgende symbolen zijn van belang voor het drogen: normaal drogen (normale temperatuur) voorzichtig drogen (lage temperatuur) mag niet machinaal gedroogd worden s Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg zijn. Keer kleding met borst- en broekzakken met dikke zomen binnenstebuiten, op deze manier voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging. Dekbedovertrekken en kussenslopen dichtmaken, anders verzamelen zich hierin kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haakoogsluitingen dichtdoen, losse banden en ceintuurs samenknopen. 22 P0918 Na het drogen s s s De programmaknop op "0" draaien, het controlelampje "AAN/UIT" gaat uit. 23 en 24) ONDERHOUD Neem de steker uit het stopcontact of trek, indien van toepassing, de trekschakelaar op UIT. De buitenkant De buitenkant van de machine kunt u, naar behoefte, reinigen met een vochtige doek en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. [. . . ] 23 en 24) ONDERHOUD Neem de steker uit het stopcontact of trek, indien van toepassing, de trekschakelaar op UIT. De buitenkant De buitenkant van de machine kunt u, naar behoefte, reinigen met een vochtige doek en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en dergelijke oplosmiddelen. Het filter Vóór u een nieuwe lading wasgoed gaat drogen, moet het filter beslist schoon zijn. Trek het filter omhoog uit z'n houder en verwijder het viltachtige stof. Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z21/9R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z21/9R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag