Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4R. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z19/4R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4R te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z19/4R
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z19/4R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In geval van twijfel, vraag raad aan de installateur. ! ! ! ! ! Veiligheid van kinderen ! Deze apparatuur is ontworpen om gebruikt te worden door volwassenen. Opgelet dat de kinderen zich niet naderen met de bedoeling om er te spelen. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of andere personen wiens lichamelijke, motorische of geestelijke gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis die daardoor het apparaat niet kunnen gebruiken zonder supervisie of instructies van een verantwoordelijk persoon om zeker te zijn van dat het apparaat veilig kan worden gebruikt. ! ! ! ! ! Let op de kinderen geheel gedurende het gebruik dat ze de oppervlakken niet aanraken en dat ze niet dicht bij de apparatuur staan tijdens het gebruik of tijdens het afkoelen. ! ! ! Tijdens het gebruik ! !! ! ! ! Onstabiele of vervormde kookpannen mogen niet op de platen gezet worden om ongelukken van omslaan of overlopen te voorkomen. Bewaak aandachtig het koken met olien en vetten. [. . . ] Gedurende de bereiding kan er stoom ontstaan, die bij het openen van de deur naar buiten komt. Dit verschijnsel is helemaal natuurlijk. Op het moment van het openen van de ovendeur, gedurende de bereidingsfase of aan het einde hiervan, oppassen met de hete lucht die uit de oven komt. Zodra voedsel wordt verwarmd onstaat er stoom die in contact komt met het glas van de ovendeur en vervolgens waterdruppels op het glas vormt. Dit is normaal en wordt niet door een fout in de oven veroorzaakt. Om condensatie te verminderen, de lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen. We adviseren deze druppels na ieder gebruik te verwijderen. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. 42 Verwarm-systeem Warmte komt van onder en boven. Normaal gebruik u de middelste geleiderichels. Moet het gerecht meer warmte van boven dan van onder hebben, gebruik dan hogerliggende geleiderichels; evenzo omgekeerd. Gebruik van de grill Bijna alle vleessoorten kunnen gegrilleerd worden, behalve rollades, gehakt vlees en bepaalde magere stukken wild. Vlees en vis aan beide kanten met olie invetten en op de grillrooster leggen. De richelhoogte hangt van het vleessoort af. Vermijd ook het gebruik van zure schoonmaakprodukten. Onderhoud van de oven Na gebruik maakt U de oven heel nauwkeurig schoon en dit wanneer hij nog een beetje warm is. Inderdaad, op dat moment kan U gemakkelijk de vet- of andere resten en het fruitsap verwijderen. Gebruik warm water met reinigingsmiddel, ofwel een van de sprays die in de handel verkrijgbaar zijn. Volg hiervoor de aanwijzingen van de producent. Richt de spray niet op de delen in glansstaal, U zou ze kunnen beschadigen. De accessoires van de oven maakt U met warm water en reinigingsmiddel schoon. Eventuele incrustaties verwijdert U met en licht schuurmiddel in poedervorm. Bedek nooit de ovenwanden of de ovenbodem met aluminiumfolie om de grasspatten op te vangen. U zou een opeenstapeling van warmte voortbrengen dat het resultaat van het bereiden negatief beinvloedt en U zou het email kunnen beschadigen. 46 Schoonmaak van de ovendeur Om de ovendeur volledig te kunnen schoonmaken, is het aan te raden de deur te demonteren. de twee hefboompjes van de ara van de scharnier 180° draaien (Fig. de deur bijna dicht doen tot een hoek van ongeveer 30°, optillen en uit de voorkant halen (Fig. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiksof montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z19/4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z19/4R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag