Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4D. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z19/4D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z19/4D te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z19/4D
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z19/4D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHL-GEFRIERSCHRANK REFRIGERATEURCONGELATEUR TWEEDEURSKOELKAST Z 19/4 D BEDIENUNGSANLEITUNG 2222 162-83 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET INHOUD Waarschuwingen en belangrijke adviezen Installatie . 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 27 27 27 27 27 28 Plaats van opstelling . . Ingebruikname . Temperatuurinstelling . Koelen van levensmiddelen. De indeling van de koeler . Het verplaatsen van deurvakken . Het invriezen van verse levensmiddelen . [. . . ] De wandkontaktdoos (stopkontakt) dient van (aangesloten en funktionerende) aardkontakten voorzien te zijn. Indien dat niet het geval is dient een erkend installateur een aardingsvoorziening aan te brengen. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, als gevolg van ondeugdelijke aarding, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. 100 mm A 10 mm B 10 mm NP003 Eerste reiniging In de nieuwtoestand kan de binnenkant einigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle verpakkingskleefband verwijderd is, de wanden van de binnenkasten en de binnendeuren afnemen met lauw water en een neutrale vloeibare zeep of soda. Met schoon water nalappen en goed droog zemen. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. 22 Omkeren van de deurdraairichting Neem de stekker uit het stopkontakt voordat u tot handelen overgaat. 3) en haal de bovendeur van het middenscharnier af. Verwijder het middenscharnier, draai het 180° om en monteer het aan de andere kant (Fig. 4) nadat u de afdekstopsel uit de gaatjes verwijderd heeft. Deze stopsels worden nu in de vrijgekomen gaatjes aan de andere kant gestopt. Herplaats de bovendeur en het bovenscharnier. Schroef de linker stelpoot los en monteer deze aan de andere kant. Schroef de rechter stelpoot (H), het bijbehorende scharnier (I) en de deurstop (L) los en monteer ze alle drie aan de linkerkant (Fig. Verwissel de handgrepen nadat u de schroefafdekkingen verwijderd heeft. De gaten die niet gebruikt worden, moeten met de plastic stopsels uit de vrijgekomen gaten afgedekt worden. Belangrijk Na het omkeren van de deurdraairichting moet u kontroleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. D045 Fig. [. . . ] Lap de wanden na met schoon water en droog ze zorgvuldig. Geprolongeerd stilstand Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: neem de steker uit de wandkontaktdoos; verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. D400 SERVICEDIENST EN ONDERDELEN Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert, kontroleer dan: of de steker goed in het stopkontakt zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk "Het ontdooien"). Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de kast op. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. 27 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z19/4D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z19/4D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag