Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z18/8R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z18/8R. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z18/8R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z18/8R te teleladen.


ZANUSSI Z18/8R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (309 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z18/8R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Dat voorkomt kalkafzetting op het servies en op de kuip. 35 DET04nl Praktische tips voor het afwassen Voor een goed resultaat Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden. In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gesproeid. Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat. Servies, bestek A Aan/uit Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek B Aan/uit Bio 50°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek A BIO + Aan/uit Bio 50°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek B BIO + Aan/uit * Snel programma 50°C Licht verontreinigd. Servies, bestek C BIO + Aan/uit 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. D Aan/uit 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd. 37 PRO40nl Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk "Onderhoud") 9. Starten Steek de stekker in het stopcontact. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/uit-toets om de machine te stoppen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt. Storing De machine start niet Oplossing q q q q De machinedeur is niet goed dicht. De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd. Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt. Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling. Kijk in alle gevallen naar zowel het zout- als het glansmiddelreservoir. Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven. De machine neemt geen water in q q q q De zeven zijn verstopt q q De machine pompt niet q q q q Te veel geluid q q De deur gaat moeilijk dicht Het afwasresultaat is niet goed q q q q q q q q q q q Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed Het servies is niet droog q q 41 RIM05nl Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd merk en modelnummer van uw machine bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. . . . . . . . . Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming De machine is voorzien van een bescherming tegen overstroming van water op de bodem van de machine; hij gaat werken als er waterlekken binnen de machine zijn. Wanneer deze veiligheidsinrichtting heeft ingegrepen, sluit in dat geval de waterkraan en wend u tot het de servicedienst. beveiliging toevoerslang De toevoerslang is uiterst drukbestendig. [. . . ] Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keukenmeubelen. de meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of aan de muur worden bevestigd. Tussen binnen- en buitenwanden van de machine bevinden zich meerdere onderdelen. Daarom mag u beslist niet in de zijwanden boren of schroeven. II54 47 220 820 INS40nl Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 170 160 150 140 130 120 110 100 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 48 INS34nl GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z18/8R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z18/8R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag