Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z160T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z160T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z160T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z160T te teleladen.


ZANUSSI Z160T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (348 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z160T (329 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z160T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. s Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Kristal en kunststof. q Water-, tijd- en energiebesparing Het is niet nodig om normaal vuil serviesgoed en bestek eerst onder de stromende kraan voor te spoelen. Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het voorspoelen programma (zie het programma-overzicht). Kies alleen een spaarprogramma als de machine niet vol is en/of het serviesgoed nauwelijks vuil is. Raadpleeg daarvoor de aanwijzingen in de tabel. Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. Ijzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 65 PHT04NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder in SID / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Voorspoelen 50°C 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 70°C spoelen Drogen met hetelucht Voorspoelen 50°C 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht Voorspoelen 50°C 55°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 55°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 55°C spoelen Voorspoelen 40°C 45°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 60°C spoelen Drogen met hetelucht 45°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 60°C spoelen Drogen met hetelucht Programma beschrijving 1 VOORSPOELEN Servies dat u pas later gaat afwassen. Uitgestelde start door deze toets net zo lang in te drukken tot het door u gekozen aantal uren in het venster verschijnt. Om het afwassen te stoppen of om wijzigen moet u op de Aan/Uit toets drukken net zolang tot in het venster twee nullen verschijnen, alle lampjes uit zijn behalve het in bedrijf lampje. Het voorgaande programma is gewist en u kunt opnieuw instellen. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/Uit toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 67 POS18NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. MA04 A U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. 90° Reiniging van de bodemzeef (Elke twee maanden) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. B C MA05 1. 4. Grote zeef losnemen: Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 68 PMC01NL Controleer of de SID niet verstopt is met wasmiddel resten. Spoel de SID af onder een lopende straal uit de kraan, door de SID uit de bovenkorf te halen. Dat gaat als volgt: draai de SID tegen de klok in en trek de SID tegelijkertijd naar boven. [. . . ] de meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of aan de muur worden bevestigd. Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant. II54 76 PFI21NL Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 170 160 150 140 130 120 110 100 40 136 131 125 118 110 100 93 85 50 135 131 125 118 110 102 92 85 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 70 138 134 128 120 110 104 95 85 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 / / 138 129 120 110 100 90 / 135 125 115 105 95 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 77 PFI20NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z160T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z160T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag