Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z144T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI Z144T
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z144T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Selecteer de optie "economisch drogen" of "niet drogen". Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van de fabrikant voorzien zijn. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 42 PHT05/1NL Toelichtingen voor testinstituten Voor het begin van de test moeten het zoutvat van de ontkalkingsinrichting en de glansmiddelhouder volledig gevuld worden. Testnorm: Vergelijkend programma: Laadvermogen: Glansmiddelhouder: Dosering afwasmiddel: EN 50242 BIO 50°C met voorspoelen 12 couverts stand 5 25 g in houder 5 g in SID Rangschikking in de bovenste korf US51 Rangschikking in de onderste korf UI48 43 PTP01NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder in SID / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Warm voorspoelen 70°C afwassen 4 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Warm voorspoelen 65°C afwassen 4 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 65°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 65°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 50°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 45°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Programma beschrijving 1. Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. Servies, bestek, pannen. / 2. Intensief 70°C 25 g 10 g 3. Normaal Plus 65°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Schuif de korven terug in de machine. 5. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder. 6. 7. Sluit de machinedeur 45 POS23NL 8b. Een programma met "uitgestelde start" kiezen en starten Nadat u een programma en eventueel extra opties (drogen, halve belading) gekozen heft kunt u op de volgende wijze een uitgestelde start programmeren: Druk op de toets "uitgestelde start". Op de display verschijnt "h0". Druk op de zelfde toets totdat de gewenste vertraging verschijnt. De start kan hoogstens 12 uur uitgesteld worden. Aan de keuzen die u eerder gemaakt heeft verandert niets. U kunt de vertraging naar nul terugbrengen door op de toets te drukken totdat de display "h0" aangeeft. Op de display wordt de ingestelde vertraging afgeteld met stappen van 1 uur. de knipperende letter "h" geeft aan dat het aftellen bezig is. [. . . ] De zijkanten van de afwasmachine mogen in geen geval doorboord worden, omdat dat de hydraulische onderdelen die zich tussen de kuip en de zijkant bevinden kan beschadigen. II54 55 220 820 PFI32NL Geluidsisolerende bescherming Om bij alle installatieomstandigheden een perfecte geluidsisolatie te garanderen, wordt bij het apparaat een zelfklevende bescherming geleverd, die aangebracht moet worden nadat de machine in de nis is geschoven en de hoogte is ingesteld. Bevestig de bescherming zoals aangegeven op de afbeelding en zorg ervoor dat de niet-klevende rand tot aan de vloer komt. II61 Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 170 160 150 140 130 120 110 100 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 56 PFI08NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z144T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z144T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag