Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z144T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z144T te teleladen.


ZANUSSI Z144T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (448 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z144T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. s Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 42 PHT05/1NL Toelichtingen voor testinstituten Voor het begin van de test moeten het zoutvat van de ontkalkingsinrichting en de glansmiddelhouder volledig gevuld worden. Testnorm: Vergelijkend programma: Laadvermogen: Glansmiddelhouder: Dosering afwasmiddel: EN 50242 BIO 50°C met voorspoelen 12 couverts stand 5 25 g in houder 5 g in SID Rangschikking in de bovenste korf US51 Rangschikking in de onderste korf UI48 43 PTP01NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder in SID / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). Warm voorspoelen 70°C afwassen 4 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Warm voorspoelen 65°C afwassen 4 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 65°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 65°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 50°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 50°C afwassen 3 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen 55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Koud voorspoelen 45°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Turbo drogen Programma beschrijving 1. Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. Servies, bestek, pannen. / 2. Intensief 70°C 25 g 10 g 3. Normaal Plus 65°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek. 25 g 10 g 4. Normaal 65°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek. 25 g 5g 5. Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek. 25 g / 6. Bio 50°C met voorspoelen Normaal verontreinigd. Servies, bestek. 25 g 5g 7. Bio 50°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek. 25 g / *8. Snel 55°C programma Licht verontreinigd. Servies, bestek. 25 g / 9. Fjin 45°C met voorspoelen Licht verontreinigd. Nu kunt u een nieuw programma kiezen. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/Uit toets. 9. Machine is klaar De afwasautomaat stopt automatisch en een onderbroken geluidssignaal meldt dat het programma klaar is. Op de display verschijnen drie horizontale balkjes en en alle leds doven. Als u op een willekeurige toets drukt of de machine uitschakelt en dan weer inschakelt, dan keert de machine terug naar de programmeerfase. Als u de afwasmachine dicht laat, dan blijft de turbodroger nog een paar minuten werken. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 46 POS24NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug. A MA04 Reiniging van de bodemzeef (Elke maand) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine. Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen. 90° B C MA05 47 PMC01/1NL Controleer of de SID niet verstopt is met wasmiddel resten. [. . . ] Bevestig de steuntjes met de schroeven 3. 5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. De zijkanten van de afwasmachine mogen in geen geval doorboord worden, omdat dat de hydraulische onderdelen die zich tussen de kuip en de zijkant bevinden kan beschadigen. II54 55 220 820 PFI32NL Geluidsisolerende bescherming Om bij alle installatieomstandigheden een perfecte geluidsisolatie te garanderen, wordt bij het apparaat een zelfklevende bescherming geleverd, die aangebracht moet worden nadat de machine in de nis is geschoven en de hoogte is ingesteld. Bevestig de bescherming zoals aangegeven op de afbeelding en zorg ervoor dat de niet-klevende rand tot aan de vloer komt. II61 Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint. II59 a II15 b Hoogte (a)* 170 160 150 140 130 120 110 100 90 40 136 131 125 118 110 100 93 85 75 50 135 131 125 118 110 102 92 85 75 Diepte (b)* 60 137 132 125 118 110 102 94 85 75 70 138 134 128 120 110 104 95 85 75 80 90 100 / / / X 139 130 124 115 105 98 88 78 / / 138 129 120 110 100 90 80 / 135 125 115 105 95 85 600 mm minimum (*) mm X Uitsnijding uit de plint 56 PFI08NL GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L) Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden Algemene Garantiebepalingen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z144T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z144T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag