Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z130F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z130F. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z130F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z130F te teleladen.


ZANUSSI Z130F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (95 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z130F (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z130F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELGROEP FABRIEKSSERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. [. . . ] s Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. s Verpak de levensmiddelen in aluminium-of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals een en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is. s Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in. s Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren. Belangrijk Plaats in te vriezen levensmiddelen nooit tegen of dichtbij reeds aanwezige ingevroren levensmiddelen. Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de speciale kaarten in het front van de korven (alleen voor sommige modellen) of op de betreffende pakketten. Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van de vriezer, mits u gedurende die periode de deur gesloten houdt. Waterijs dat direkt uit de vriezer gekonsumeerd wordt kan verbranding van de huid tot gevolg hebben. Het bewaren van diepvriesartikelen Indien direkt na de eerste in gebruikname gekochte diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan worden, schuif dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en schuif de schakelaar in de stand voor bewaren. Enkele belangrijke tips: s Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren artikelen van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen artikelen waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. s Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk naar uw diepvriezer over. s Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. s Zie ook wat in het voorgaande onder «belangrijk» gezegd is. 26 Het ontdooien van diepvriesartikelen Met uitzondering van konsumptieijs worden diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Frituur-artikelen kunnen direkt vanuit de vriezer in de frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven. NL IJslaatjes In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Maak de onderkant goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet. Het ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 28 Technische gegevens Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL Installatie Indien deze diepvriezer in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting wordt opgesteld, is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. apparaat en de onderkant van het hangkastje tenminste 100 mm in de hoogte bedraagt; zie FiguurA. De beste opstelling, in verband met goede ventilatie, is volgens figuur-B. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; - het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z130F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z130F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag