Gebruiksaanwijzing ZANUSSI TOPAZIO 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TOPAZIO 2. Wij hopen dat dit ZANUSSI TOPAZIO 2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TOPAZIO 2 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI TOPAZIO 2
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI TOPAZIO 2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI WASAUTOMAAT TOPAZIO 2 GEBRUIKSAANWIJZING 146 3624 01 - 06/03 2 INHOUD Voor de gebruiker Waarschuwingen en belangrijke adviezen Beschrijving van het apparaat Gebruik Volgorde van handelingen Adviesprogramma's Adviezen en tips voor het wassen Onderhoud Hulp bij storingen Garantievoorwaarden Servicedienst en onderdelen Technische gegevens Voor de installateur Installatie 4 Verwijderen van de transportbeveiliging 19 5 Waterpas stellen 6 Plaatsen en aansluiten 7/8 Elektrische aansluiting 9/10 Watertoevoer 11-13 Waterafvoer 14 15/16 17/18 18 19 21 21 20 20 20 De volgende symbolen in deze gebruiksaanwijzing helpen u bij het bedienen van het apparaat: bij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat bij aanvullende informatie en tips bij tips en aanwijzingen voor economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat 3 WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN - WASAUTOMATEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. [. . . ] De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings-, spoel- en centrifugeertijden; en vooral: geen water toevoegen. TROMMELDROGEN Normale textiel Hittegevoelige textiel Niet drogen in droogtrommel 9, 84 op gironummer 666402 Zie voor meer informatie het boekje "Textiel ABC", te verkrijgen door overmaking van van VTWS, Delft. Telefoon (015) 261 12 05. 13 ONDERHOUD Voordat u de machine gaat schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact trekken en de waterkraan dichtdraaien. Buitenkant De buitenkant kunt u, naar behoefte, lappen met lauwwarm water en een huishoudschoonmaakmiddel dat niet krast. Moderne schoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. Belangrijk : Gebruik nooit alcohol, terpentine en dergelijke oplosmiddelen. Schoonmaken van het wasmiddelbakje Van tijd tot tijd moeten resten van wasmiddel uit het wasmiddelbakje verwijderd worden. Losnemen: Druk op de lipjes aan weerskanten van het wasmiddelbakje en trek het naar boven (afb. 1 en afb. 2). Maak het bakje onder stromend water schoon. Controleer of de hevels aan de achterkant van het bakje niet geblokkeerd worden (afb. 4). Weer inzetten: Plaats het wasmiddelbakje weer in de openingen (afb. 5). afb. 1 afb. 2 afb. 3 afb. 4 Pluizenfilter Het pluizenfilter bevindt zich achter het klepje in de sokkel van de machine. Wij adviseren u het filter regelmatig te controleren en, zo nodig, schoon te maken. Een verstopt filter veroorzaakt machinestoring. Controleer het filter in elk geval na het wassen van pluizig goed, zoals molton. · Open het deurtje met bijvoorgemaakt een schroevendraaier (afb. 6 en afb. 7) : · Om het water te laten weglopen: Zet een platte bak op de grond. Draai de dop van het filter in de verticale stand en laat het water weglopen (afb. 8). · Om het filter te reinigen: Draai het pluizenfilter linksom los en neem het uit de machine. Zet het filter terug en draai het rechtsom vast. Als u het filter heeft schoongemaakt, sluit dan het pompdeurtje. Het pompdeurtje moet altijd dicht zijn als de machine aan staat. 14 afb. 5 afb. 6 afb. 7 afb. 8 afb. 9 HULP BIJ STORINGEN Storing Het wasresultaat is niet zoals gebruikelijk. Oplossingen Hebt u de juiste hoeveelheid en de juiste soort wasmiddel gebruikt?Onvoldoende wasmiddel leidt tot vergrauwing van het wasgoed en kalkaanslag in de machine. [. . . ] Wij gaan ervanuit dat de waterkraan, de afvoermogelijkheid en de elektriciteitsvoorziening zich binnen het bereik van de machineslangen en het aansluitsnoer bevinden. Als dat niet zo is, dan adviseren wij u uw installateur de kraan en/of de afvoer en/of het stopcontact te laten verplaatsen. Elektrische aansluiting Controleer op het typeplaatje (in de filterklep) of de machine voor 220-230 V/50 Hz gemaakt is. De machine is voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en stekker met randaarde. De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met randaarde; de machine dient deugdelijk geaard te zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI TOPAZIO 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI TOPAZIO 2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag