Gebruiksaanwijzing ZANUSSI NW9902

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI NW9902. Wij hopen dat dit ZANUSSI NW9902 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI NW9902 te teleladen.


ZANUSSI NW9902 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (323 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI NW9902

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. · Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen. · Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. · Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen. [. . . ] De hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH), Franse hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per liter internationale eenheid voor de hardheid van water). De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water in uw woonplaats. De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig en elektronisch. Waterhardheid °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 51 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 61 - 3, 2 Aanpassen van de waterhardheidsinstelling handmatig 2 2 2 2 2 2 1 elektronisch niveau 10 niveau 9 niveau 8 niveau 7 niveau 6 niveau 5 niveau 4 Gebruik van zout ja ja ja ja ja ja ja 10 Waterhardheid °dH 11 - 14 4 - 10 <4 °TH 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 1, 9 - 2, 5 0, 71 - 1, 8 < 0, 7 Aanpassen van de waterhardheidsinstelling handmatig 1 1 1 elektronisch niveau 3 niveau 2 niveau 1 Gebruik van zout ja ja nee Het handmatig instellen van de waterontharder (zie tabel) De waterontharder is in de fabriek ingesteld op stand 2. Zet de schakelaar op stand 1 of 2 Het elektronisch instellen van de waterontharder (zie tabel) De waterontharder is in de fabriek ingesteld op stand 5. A B 1. Druk op de toets Programmakeuze/Annuleren en houd deze ingedrukt tot het programmalampje A gaat knipperen en het programmalampje B continu blijft branden. Na een paar seconden: ­ programmalampje B uit gaat ­ programmalampje A blijft knipperen 11 ­ het lampjeEinde programma begint te knipperen: Het aantal keren knipperen geeft het huidige niveau aan. · Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten: ­ Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren. ­ Borden en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar bedekken. ­ Zorg er ter voorkoming van schade aan glaswerk voor dat glazen elkaar niet raken. · Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast te houden; deze voorwerpen drogen niet zo goed als voorwerpen van porselein en staal. · Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz. ) moeten in het bovenrek worden geplaatst en zo worden neergezet dat ze niet kunnen bewegen. Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine niet geschikt: in beperkte mate geschikt: · bestek met houten, hoornen, porseleinen of parel- · Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine als het moeren handgrepen. door de fabrikant specifiek wordt gekenmerkt als afwasmachinebestendig. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed. Buitenkant Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit 19 Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: 1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet Het milieu Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. 20 LET OP!Als u het apparaat afdankt: · trek de stekker uit het stopcontact. · snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg. [. . . ] doorlopen alvorens de toevoerslang aan te sluiten. Watertoevoerslang met veiligheidsklep Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van 3/4". Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich bij de kraan. Als de watertoevoerslang lekt, sluit de veiligheidsklep de watertoevoer af. Wateraansluiting WAARSCHUWING!De afwasmachine mag niet worden aangesloten op open water apparaten of op apparaten die direct heet water produceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI NW9902

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI NW9902 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag