Gebruiksaanwijzing ZANUSSI LIG63N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI LIG63N. Wij hopen dat dit ZANUSSI LIG63N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI LIG63N te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI LIG63N
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI LIG63N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens de eerste minuten zal rook met een onaangename geur ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten uit het productieproces. Service l Veiligheid van kinderen l l l Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Houd tijdens het in gebruik zijn van de oven kinderen uit de buurt. [. . . ] Het lampje begint te knipperen en het display geeft de resterende kooktijd aan. Toets indrukken tot op het display 0:00 verschijnt. Na 5 seconden gaat het lampje uit en het display geeft weer de dagtijd aan. 51 Functie einde kooktijd Met deze functie kan de oven automatisch worden uitgeschakeld als het ingestelde einde van een kooktijd om is. Zet de levensmiddelen in de oven, kies een kookfunctie en stel de temperatuur in. Toets herhaaldelijk indrukken om functie einde kooktijd te kiezen. Ga dan als volgt te werk: Einde kooktijd instellen: 1. Nadat de tijd is ingesteld, 5 seconden wachten: het lampje einde kooktijd gaat branden en het display geeft weer de dagtijd aan. Als de kooktijd is afgelopen, wordt de oven automatisch uitgeschakeld, er klinkt een akoestisch signaal en het lampje begint te knipperen. Zet de functieschakelaar en de thermostaat op nul. Om het akoestische signaal uit te schakelen drukt u een willekeurige toets in. ATTENTIE: als u dit doet, gaat de oven weer werken. Open tijdens het bakken de ovendeur niet voordat tenminste 3/4 van de baktijd verstreken is. Gebak dat gegarneerd wordt na circa 2/3 van de baktijd garneren en dan afbakken. De resterende baktijd hangt af van de soort en de hoeveelheid garnering. Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan, omdat anders door teveel vocht de benodigde baktijd te lang wordt. Bij het bakken van koekjes op twee platen moet, indien u het hetelucht-systeem gebruikt, een richel ertussen vrijgelaten worden. Vlees braden Een stuk vlees moet liefst niet minder dan 1 kg wegen, omdat kleinere stukken snel kunnen uitdrogen. Rood vlees dat van buiten gaar maar van binnen roze of rood moet blijven, vergt een hoge temperatuur (circa 200°C). Licht gekleurd vlees en vis daarentegen doorgaans een lagere temperatuur (150-175°C). Sauzen kunt u alleen bij een korte braadtijd direct toevoegen. In andere gevallen eerst enige tijd braden en de saus tijdens de nog resterende braadtijd toevoegen. Of vlees gaar is probeert u met een lepel: laat het zich nauwelijks indrukken dan is het gaar. Bij braden direct op het rooster adviseren wij u de braadschaal, als opvangschaal voor het vet, in de onderste richels te schuiven. [. . . ] Aan het snoer moet een geschikte stekker worden gemonteerd. Afb. 16 FO 0039 Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting aan 230 V/50 Hz (afb. Waarschuwing: Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. Afb. 17 FO 2159 59 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI LIG63N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI LIG63N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag