Gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ16. Wij hopen dat dit ZANUSSI IZ16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ16 te teleladen.


ZANUSSI IZ16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (397 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI IZ16 (1984 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI IZ16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASAUTOMAAT LAVE-LINGE IZ 12 - IZ 14 IZ 14 S - IZ 16 IZ S 124970040 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION NL F Geachte Klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Transportschaden Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu: wij maken gebruik van kringlooppapier. 2 Inhoud Waarschuwingen Afvalverwerking Milieutips Technische gegevens Installatie l l l l l l 4-5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11-14 15-17 18-20 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 Textielbehandelingssymbolen Programmatabel Onderhoud l l l l l l 21 22 23 23 23 23 23 24 24 25-26 De buitenkant De wasmiddellade Het toevoerfilter Het afvoerfilter Waterafvoer in noodgevallen Voorzorgsmaatregelen bij vorst Transportbeveiliging Plaatsen Watertoevoer Waterstop-systeem Waterafvoer Elektrische aansluiting Eenvoudige storingen Beschrijving van de machine l l Controlelampje "deurvergrendeling" Wasmiddellade Gebruik l l l l Bedieningspaneel Beschrijving van de bedieningselementen Volgorde van handelen Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen Sorteren Temperaturen Hoeveel wasgoed in de trommel?Vóór u het wasgoed in de trommel doet Welke wasmiddelen gebruiken? [. . . ] Doe de stukken wasgoed één voor één in de trommel. Het wasprogramma instellen Druk op de toets totdat u het gewenste programma/soort textiel gekozen heeft; het betreffende lampje brandt. De lampjes van de fasen waaruit het programma bestaat, gaan branden. P0004·N 2. Wasmiddel doseren Trek de wasmiddellade uit het bedieningspaneel tot hij stuit. Meet de gewenste hoeveelheid wasmiddel in een maatbekertje af en giet het in het vakje voor het hoofdwasmiddel . Gaat u ook voorwassen (VOORWAS-functie), doe dan een biologisch voorwasmiddel in het vakje . VOORWAS HOOFDWAS SPOELEN CENTRIFUGEREN AFPOMPEN 3. Wasverzachter doseren Giet, indien gewenst, wasverzachter in het daarvoor bestemde vakje . Overschrijd het niveau MAX niet. Op de display verschijnt de tijdsduur van het gekozen programma, berekend over de maximale belading voor het type textiel en het lampje van de START/PAUZE toets knippert. Als de machinebelading niet maximaal is, wordt bij het begin van de cyclus op de display altijd de tijdsduur voor een volle trommel aangegeven. Tijdens de afwerking van de cyclus wordt deze tijdsduur langzamerhand aangepast. 6. De wastemperatuur kiezen Druk op de toets als u een wastemperatuur wilt kiezen anders dan de temperatuur die de machine voorstelt of als u koud wilt wassen; het betreffende lampje brandt. C0064 C0065 15 NEDERLANDS 7. De centrifugesnelheid of de optie SPOELSTOP kiezen Druk op de toets totdat u de gewenste centrifugesnelheid ingesteld heeft of gekozen heeft voor de optie SPOELSTOP, het betreffende lampje brandt. Als u de optie SPOELSTOP kiest, stopt de machine aan het einde van het programma met water in de trommel. 1200 900 700 500 9. START-UITSTEL instellen Voordat u het programma aanzet, als u de start van het gekozen programma wilt uitstellen, drukt u meerdere keren op de toets of houdt u deze ingedrukt totdat u het gewenste uitstel bereikt heeft; op de display ziet u ongeveer 5 seconden het gekozen uitstel (max. Wanneer U gelijktijdig op de toetsen TEMPERATUUR en CENTRIFUGEREN drukt, schakelt U het geluidssignaal aan het einde van het programma uit. Druk op de START/PAUZE toets: het betreffende lampje stopt met knipperen, het lampje van de deur brandt en alleen het lampje van de lopende fase brandt. 8. Eventueel VOORWAS, EXTRA SPOELEN of SNELWAS kiezen Het betreffende lampje respectievelijk de betreffende lampjes branden. Als u gekozen heeft voor START-UITSTEL, begint de machine het terugtellen. Wijzigen van een lopend programma Zet de machine altijd in PAUZE met de START/PAUZE toets voordat u een wijziging aanbrengt. Een programmawijziging die soort textiel en wastemperatuur betreft, kan uiteraard alleen in de wasfase uitgevoerd worden. Een wijziging in deze twee onderdelen betekent dat de machine de wascyclus vanaf het begin hervat. 16 Als u voor het wijzigen van een programma het water moet afpompen, gaat u als volgt te werk: · zet de machine in Pauze met de START/PAUZE toets · druk meerdere keren op toets ANNULEREN totdat alleen het lampje AFPOMPEN brandt · druk op de START/PAUZE toets Na het afpompen (knipperende nul op de display) kunt u een nieuw programma kiezen en op de START/PAUZE toets drukken voor het starten van het programma. 14. Einde van het programma De machine stopt automatisch, u hoort een geluidssignaal en ziet een knipperende nul op de display. Als de optie SPOELSTOP gekozen is, knippert het lampje van de START/PAUZE toets om te waarschuwen dat het water afgepompt moet worden; de display toont een nul die constant brandt. [. . . ] Haak het afvoerbuisje los, leg het in de bak en draai de dop los. Ook in de behuizing van de wasmiddellade kan zich op den duur wasmiddel verzamelen. Plaats de lade terug in z'n behuizing en laat de machine, zonder wasgoed, een spoelgang doen. 1 2 P1077 P0038 23 NEDERLANDS Wanneer er geen water meer uit het buisje loopt, kunt u het filter losdraaien en verwijderen. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Indien de wasautomaat wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen. · Draai de waterkraan dicht en schroef de toevoerslang van de kraan. · Leg de uiteinden van het filterafvoerbuisje en van de toevoerslang in een bak op de grond en laat het water uit het apparaat lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI IZ16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI IZ16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag