Gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ14. Wij hopen dat dit ZANUSSI IZ14 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI IZ14 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI IZ14
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI IZ14 (685 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI IZ14

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASAUTOMAAT LAVE-LINGE IZ 10 - IZ 12 - IZ 14 IZ 14 S - IZ 16 124970042 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION NL F Geachte Klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing!Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Transportschaden Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. [. . . ] Wanneer U gelijktijdig op de toetsen TEMPERATUUR en CENTRIFUGEREN drukt, schakelt U het geluidssignaal aan het einde van het programma uit. Druk op de START/PAUZE toets: het betreffende lampje stopt met knipperen, het lampje van de deur brandt en alleen het lampje van de lopende fase brandt. 8. Eventueel VOORWAS, EXTRA SPOELEN of SNELWAS kiezen Het betreffende lampje respectievelijk de betreffende lampjes branden. Als u gekozen heeft voor START-UITSTEL, begint de machine het terugtellen. De display toont u de programmaduur of het gekozen uitstel. 11. Wijzigen van een lopend programma Zet de machine altijd in PAUZE met de START/PAUZE toets voordat u een wijziging aanbrengt. U kunt elke fase wijzigen voordat het programma deze fase uitvoert. Een programmawijziging die soort textiel en wastemperatuur betreft, kan uiteraard alleen in de wasfase uitgevoerd worden. Een wijziging in deze twee onderdelen betekent dat de machine de wascyclus vanaf het begin hervat. 16 Als u voor het wijzigen van een programma het water moet afpompen, gaat u als volgt te werk: · zet de machine in Pauze met de START/PAUZE toets · druk meerdere keren op toets ANNULEREN totdat alleen het lampje AFPOMPEN brandt · druk op de START/PAUZE toets Na het afpompen (knipperende nul op de display) kunt u een nieuw programma kiezen en op de START/PAUZE toets drukken voor het starten van het programma. 14. Einde van het programma De machine stopt automatisch, u hoort een geluidssignaal en ziet een knipperende nul op de display. Als de optie SPOELSTOP gekozen is, knippert het lampje van de START/PAUZE toets om te waarschuwen dat het water afgepompt moet worden; de display toont een nul die constant brandt. Om de cyclus af te werken kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: · afpompen en centrifugeren: - druk op START/PAUZE. De machine pompt het water af en centrifugeert vervolgens met het toerental dat voor het gekozen programma voorzien is; - kies een centrifugeersnelheid met behulp van toets (5) en druk op START/PAUZE. · alleen afpompen: druk één keer op de toets ANNULEREN, het lampje AFPOMPEN gaat branden en druk vervolgens op START/PAUZE. Na het beëindigen van het programma verschijnt een knipperende nul en klinkt een geluidssignaal. Het lampje van de deur dooft onmiddellijk. Druk een paar keer op ANNULEREN om het zojuist beëindigde programma te annuleren. Als u dit niet doet, ziet u bij het opnieuw inschakelen van de machine de knipperende nul op de display en hoort u het geluidssignaal. Let op: bij het opnieuw inschakelen van de machine kunt u het laatst uitgevoerde programma annuleren door op toets SOORT TEXTIEL te drukken en het nieuwe programma te kiezen. Druk op de AAN/UIT toets om de machine uit te schakelen, het betreffende lampje gaat uit. Controleer of de trommel helemaal leeg is door hem met uw hand te draaien. Hiermee voorkomt u dat wasgoed dat toevallig in de trommel achtergebleven is, bij de volgende wasbeurt beschadigd wordt (krimpen) of het andere wasgoed beschadigt (verkleuren). Wij raden u aan de waterkraan altijd dicht te draaien en de stekker uit het stopcontact te halen. Laat de deur op een kier staan om de machine te luchten. 12. [. . . ] U ziet nauwelijks dat er water langs de slang loopt; voelt u dus even of de slang nat is. Afvoerfilter en/of afvoerbuisje niet goed gesloten?Zijn alle transportbeveiligingen verwijderd?Staan alle stelvoeten stevig op de vloer? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI IZ14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI IZ14 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag