Gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684. Wij hopen dat dit ZANUSSI DW684 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684 te teleladen.


ZANUSSI DW684 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (501 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI DW684

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GESCHIRRSPÜLER LAVE-VAISSELLE AFWASMACHINE DW 684 152988 14/0 GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING de fr nl Inhoud Voor de gebruiker Waarschuwingen en belangrijke adviezen Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Vóór het in gebruik nemen Gebruik van het toestel Zoutvat vullen Glansmiddel Dosering Afwasmiddel Beladen van de korven Regeling hoogte bovenste korf Praktische tips voor het afwassen Programma-overzicht Zo gaat u te werk Onderhoud Binnenkant van de machine Reiniging van de afvoerzeef Reiniging van de bodemzeef Buitenkant van de machine Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Herstel van eenvoudige storingen Service en onderdelen Garantie 47 48 49 50 51 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 62 67 Installatie Technische gegevens Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Waterpas stellen Instellen van het werkblad 63 64 65 65 66 66 Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet Onderstaande symbolen wijzen u de weg in de gebruiksaanwijzing: Aanwijzingen m. b. t. De bediening stap voor stap Tips en adviezen 46 PCO19NL Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. [. . . ] Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 56 PHT04NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Normaal verontreinigd. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving * Normaal 65°C met voorspoelen A B C D Aan Uit 25 g 5g Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1x 65°C spoelen Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek, pannen Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen ** Snel programma 65°C Licht verontreinigd. servies, bestek. Aan Uit Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990 Normaal programma met voorspoelen met wasmiddel type A; Glansmiddelhouder: stand 3. Standaard bevattingsvermogen: 12 couverts; Aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel: 25 g in houder 5 g op houder. ** Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd ( ongeveer 48 min. ) een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. 57 PWP07NL Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk "Onderhoud") 8. Starten Steek de steker in het stopcontact. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/Uit-toets om de machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder met waar hij gebleven was. 2. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) 3. Vullen van de korven Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Schuif de korven terug in de machine. 9. Machine is klaar De machine stopt automatisch. 10. Machine uitschakelen Schakel de machine uit door op de Aan/Uit toets drukken. Het lampje in bedrijf gaat uit Draai de kraan dicht. 4. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien Vullen van afwasmiddelhouder Strooi of giet afwasmiddel het vakje van de afwasmiddelhouder. 5. 11. Machine leeghalen Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken. 6. 7. Sluit de machinedeur Programma kiezen Draai de programmaknop rechtsom tot de gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat. Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de Aan/ Uit-toets. Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen. 58 POS05NL Onderhoud Binnenkant van de machine Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek. Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel. Reiniging van de afvoerzeef (Na iedere afwasbeurt) Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken. [. . . ] De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI DW684

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI DW684 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag