Gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684. Wij hopen dat dit ZANUSSI DW684 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI DW684 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI DW684
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI DW684

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GESCHIRRSPÜLER LAVE-VAISSELLE AFWASMACHINE DW 684 152988 14/0 GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING de fr nl Inhoud Voor de gebruiker Waarschuwingen en belangrijke adviezen Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Vóór het in gebruik nemen Gebruik van het toestel Zoutvat vullen Glansmiddel Dosering Afwasmiddel Beladen van de korven Regeling hoogte bovenste korf Praktische tips voor het afwassen Programma-overzicht Zo gaat u te werk Onderhoud Binnenkant van de machine Reiniging van de afvoerzeef Reiniging van de bodemzeef Buitenkant van de machine Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Herstel van eenvoudige storingen Service en onderdelen Garantie 47 48 49 50 51 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 62 67 Installatie Technische gegevens Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Waterpas stellen Instellen van het werkblad 63 64 65 65 66 66 Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet Onderstaande symbolen wijzen u de weg in de gebruiksaanwijzing: Aanwijzingen m. b. t. De bediening stap voor stap Tips en adviezen 46 PCO19NL Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. [. . . ] Zet alleen een goed gevulde machine in werking. Kies alleen een spaarprogramma als de machine niet vol is en/of het serviesgoed nauwelijks vuil is. Raadpleeg daarvoor de aanwijzingen in de tabel. Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden. Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. Ijzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen. Bij aankoop van nieuw serviesgoed Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken. Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van de fabrikant voorzien zijn. Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen. . . ). 56 PHT04NL Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Normaal verontreinigd. Programma knop Toetsen indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in de houder op het dekseltje Programma beschrijving * Normaal 65°C met voorspoelen A B C D Aan Uit 25 g 5g Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1x 65°C spoelen Normaal 65°C zonder voorspoelen Licht verontreinigd. Servies, bestek, pannen Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen ** Snel programma 65°C Licht verontreinigd. servies, bestek. Aan Uit Aan Uit 25 g / 65°C afwassen 2 x koud spoelen Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. / / 1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen). * Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990 Normaal programma met voorspoelen met wasmiddel type A; Glansmiddelhouder: stand 3. Standaard bevattingsvermogen: 12 couverts; Aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel: 25 g in houder 5 g op houder. ** Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd ( ongeveer 48 min. ) een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. 57 PWP07NL Zo gaat u te werk 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk "Onderhoud") 8. Starten Steek de steker in het stopcontact. Druk op de Aan/Uit-toets; het lampje in bedrijf licht. De machine (aangenomen dat de kraan open is) begint. Het programma tussentijds onderbreken is niet aan te raden. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/Uit-toets om de machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder met waar hij gebleven was. 2. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) 3. Vullen van de korven Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. [. . . ] Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI DW684

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI DW684 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag