Gebruiksaanwijzing ZANUSSI CONER 70FF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI CONER 70FF. Wij hopen dat dit ZANUSSI CONER 70FF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI CONER 70FF te teleladen.


ZANUSSI CONER 70FF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI CONER 70FF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarmee voorkomt u een elektrische schok door het aanraken van spanningvoerende delen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot schade en letsel leiden. Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht net gescheiden als de steker uit het stopkontakt geno-men is of de zekeringen uitgeschakeld of verwijderd zijn. Voorkom dat kinderen in de buurt spelen als het workplateau in werking is. [. . . ] Pannen met een aluminium- of koperhoudende bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Bij geémailleerde pannen is bijzondere voorzichtigheid geboden. De bodem van de pan kan daardoor namelijk zodanig beschadigd worden dat tijdens het verschuiven krassen op het keramische oppervlak ontstaan. Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen ten aanzien van het energieverbruik en het voorkomen van overkoken: Panbodem De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige sterkte dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol trekt. Bramen onder de bodem of aan de bodemrand veroorzaken krassen in het keramische oppervlak. Pangrootte De diameter van de panbodem moet tenminste gelijk aan die van de betreffende kookzone zijn; liever zelfs iets groter dan die van de kookzone. Pandeksel Koken met een deksel op de pan verhindert het onsnappen van warmte. Het aan de kook brengen duurt veel korter, waardoor u enorm veel energie bespaart ten opzichte van het koken zonder deksel. 18 GOED FOUT Onderhoud en reinigen Overtuig u ervan dat alle knoppen inde UIT-stand staan en wacht tot alle lampjes uit zijn. Voor het reinigen van glaskeramiek gelden in principe dezelfde regels als voor het reinigen van gewoon glas. Gebruik geen schurende of agressieve reingingsmiddelen en geen schuursponsje. Het installeren en aansluiten van het kookplateau mag uitsluitend door een erkent vakman gebeuren. Het apparaat dient zodanig ingebouwd te worden dat na inbouw spanningsvoerende delen niet aangeraakt kunnen worden. Let op: Eventuele reparaties mogen uitsluitend door een erkend vakman uitgevoerd worden. Zodra eenhaarscheur of barst in het oppervlak zichtbar wordt, moet u de steker uit het stopkontakt nemen of de onderbreekschakelaar (bij vaste aansluiting) op de UIT-stand schakelen. Met betrekking tot de beveiliging tegen brandgevaar komt het apparaat overeen met type Y (IEC335-2-6). 20 detail A Uitzaagmaten : 560 x 490 m m Buitenafmetingen : 572 x 502 m m fig. 1 Dichting Glaskeramiek Werkblad Beugels Installatie Inbouw van de bedieningsbox (fig. 2) Plaats de meegeleverde bedienungsbox achter het bedieningspaneel van de oven en bevestig hem met de meegeleverde schroeven. Maak de andere elektrische verbindingen volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift. Schulf de oven voorzichtig in de nis onder het keramische kookplateau. 2 Bedieningsbox (typ: B 62 P) Eenvoudige storingen Reparaties mogen uitsluitend door erkende vaklieden uitgevoerd worden. [. . . ] 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. Garantiebepalingen en service voor de Benelux BELANGRIJK ADVIES De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI CONER 70FF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI CONER 70FF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag