Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX990. Wij hopen dat dit ZANUSSI BMX990 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX990 te teleladen.


Mode d'emploi ZANUSSI BMX990
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI BMX990 (276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BMX990

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 2 Inhoud Voor de gebruiker Waarschuwingen en adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De pannendragers van geëmailleerd ijzer kunnen ook in de afwasmachine gewassen worden. Zet de pannendragers, nadat ze gereinigd zijn, terug op hun plaats en controleer of ze goed staan. Voor een juiste werking van de branders moet u ervoor zorgen dat de pannendragers met de concentrische spaken op de brander staan, zoals afgebeeld in figuur 2. afb. 3 Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. Controleer of de branderring poorten schoon zijn. Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeren. 9 Technische gegevens Vermogen gasbranders Wokbrander Normaalbrander Sudderbrander Categorie Voeding gas Koppeling gas Aansluiting aan 4, 0 kW 2, 0 kW 1, 0 kW II2L3B/P Aardgas G25/25 mbar G 1/2" 230 V ~50 Hz Uitsnijmaat Breedte Diepte 560 mm 480 mm Aanwijzingen voor de installateur De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen. De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften en eventuele voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met koppeling te worden voorzien. Het vervangen van elektrische bekabeling mag alleen gebeuren door het technische service center of door personeel met gelijke kundigheid, overeenkomstig met de huidige bepalingen. 10 Elektrische aansluiting De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. · Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje). · Het stopcontact moet geaard zijn. · Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. De afstand tussen de uitsnede en een eventuele rechter of linker zijwand die hoger is dan de kookplaat dient minstens 100 mm te bedragen. De bevestiging van de kookplaat in het werkblad dient als volgt te worden uitgevoerd: · plaats de bijgeleverde afdichting op de rand van de voorkant van de uitsnede op 11 millimeter van de zijkanten en op 10 mm van de achterkant, waarbij u erop let dat de uiteinden elkaar raken zonder elkaar te overlappen (zie fig. 10); · plaats de kookplaat goed in het midden van de opening in het werkblad; · bevestig de kookplaat in het werkblad met de daarvoor bestemde bijgeleverde haken (zie fig. Het aandraaien van de schroeven is voldoende om de afdichting te laten hechten, het teveel aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden verwijderd. De rand van de kookplaat zorgt voor een dubbele afdichting die een absolute garantie biedt tegen het binnendringen van vloeistoffen. afb. 11 15 Inbouwmogelijkheden Op een keukenmeubel met deur Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is van onderliggende kastdelen of voorwerpen. Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat bij evt. reparatie de kookplaat kan worden losgekoppeld. afb. 12 FO 2044 Boven een oven Voor de inbouwopeningen, zie afb. Er zijn twee ventilatie-openingen vereist. De afbeeldingen 13 en 14 tonen twee mogelijke oplossingen. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BMX990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BMX990 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag