Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX441

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX441. Wij hopen dat dit ZANUSSI BMX441 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMX441 te teleladen.


ZANUSSI BMX441 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (761 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BMX441

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onder het hoofdstuk «Speciaal voor de installateur» vindt u de betreffende aanwijzingen. Om beschadigingen tijdens het transport en het inbouwen te voorkomen zijn een aantal delen bedekt met een kunststof folie. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit appaarat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Wees voorzichtig om aanraking van de verwarmingselementen binnenin de oven te voorkomen. [. . . ] Nadat de tijd is ingesteld, 5 seconden wachten: het lampje "kookwekker" gaat branden. Na afloop van de ingestelde tijd begint het lampje te knipperen en er klinkt een akoestisch signaal. Door herhaaldelijk indrukken van toets functie "kookwekker" kiezen. Het lampje begint te knipperen en het display geeft de resterende tijd aan. Toets " " indrukken tot op het display "0:00" verschijnt. Na 5 seconden gaat het lampje uit en het display geeft weer de dagtijd aan. Uitschakelen van het display 1. Om het display weer in te schakelen, een willekeurige toets indrukken. Het display kan alleen worden uitgeschakeld als er geen andere functies zijn ingesteld. 30 Praktische tips Alle bereidingen doet u met gesloten ovendeur. Deze oven is voorzien van een exclusief bereidingssysteem dat een natuurlijke luchtcirculatie genereert met voortdurend hergebruik van de bereidingsstoom. Dit maakt het mogelijk om etenswaren te bereiden in een omgeving met een constante vochtigheidsgraad, terwijl de levensmiddelen van binnen zacht en van buiten krokant blijven. Bovendien worden de bereidingstijden en het energieverbruik tot een minimum beperkt. Het is raadzaam om, vooral voor gebak, pizza en brood, de over gedurende ongeveer 10 minuten voor te verhitten alvorens met de bereiding te starten. (**) De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de voorverhitting. Het is aangewezen de oven ongeveer 3-5 minuten voor te verhitten alvorens de bereiding te starten. (***) De aangegeven bereidingstijden houden geen rekening met de voorverhitting. Het is raadzaam de oven ongeveer 10 minuten voor te verhitten alvorend de bereiding te starten. 34 Onderhoud Voor het reinigen de oven uitschakelen en laten afkoelen. Het apparaat mag niet met een hete stoom- of een stoomstraalreiniger wordenschoongemaakt. Vervangen van het ovenlampje Overtuig u ervan dat de oven uitgeschakeld is vóór u het lampje vervangt. Trek daartoe de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de huisinstallatie uit. Indien het lampje van de binnenverlichting vervangen moet worden, dan kunt u het verwijderen door het kapje los te draaien (Afb. Vervang het lampje door eenzelfde model, 230V/15W met E14-fitting, bestand tegen een temperatuur van 300°C. Belangrijk Overtuig u ervan dat de oven van het lichtnet is afgeschakeld voordat u deze gaat reinigen. Maak de geëmailleerde delen schoon met heet water en een huishoudschoon-maakmiddel. Roestvrijstaaldelen en het glasvenster met een zachte doek droogwrijven. [. . . ] Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorWaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BMX441

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BMX441 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag