Gebruiksaanwijzing ZANUSSI AZ268

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI AZ268. Wij hopen dat dit ZANUSSI AZ268 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI AZ268 te teleladen.


ZANUSSI AZ268 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (96 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI AZ268 (95 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI AZ268

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 25 Eenvoudige storingen 15 NEDERLANDS WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie s Service-Reparaties s s Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. s Gebruik s s Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. [. . . ] Druipende (niet gecentrifugeerde) was mag nooit in de trommeldroger gestopt worden. Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine, terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen mogen niet in de trommeldroger. Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de kleding achtergebleven is. Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet gebruikt wordt. Het apparaat nooit gebruiken zonder filter of als het filter beschadigd is. In het apparaat geen sportschoenen drogen, deze kunnen tussen de trommel en de deur gaan zitten waardoor de trommel geblokkeerd wordt. Veiligheid s s s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen ervan te veranderen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is voor een klein kind niet onmogelijk om in de trommel te kruipen. Hebt u een klein kind of een huisdier, controleer dan eerst en sluit daarna pas de vuldeur. 16 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Werkblad Programmakaart Toets voor deuropening Toets «lage temperatuur» Toets «start» Signaallampje voor de waterhouder Droogtijdenknop Controlelampje «AAN/UIT» Filter Deursluiting Typeplaatje Ventilatierooster Waterhouder Luchtcondensor Verstelbare voeten 1 34 5 678 2 kg 5 kg 2, 5 900 85' -105' 1000 / 1200 45' - 60' 75' - 100' 40' - 55' 800 / 1000 / 110' 1200 130' 60' - 75' 100' - 125' 55' - 70' 800 / 900 kg 2 kg 1 650 45' - 55' 25' - 35' AU TO RE VE RS E 9 10 15 11 12 13 14 TECHNISCHE GEGEVENS AFMETINGEN: hoogte breedte diepte 85 cm 60 cm 60 cm 220/230 V/50 Hz 2200 W 10 A katoen en linnen synthetica katoen en linnen katoen en linnen 5 kg 2 kg 3, 8 kWh (5 kg kastdroog) 3, 0 kWh (5 kg strijkdroog) NETSPANNING/FREQUENTIE: AANSLUITWAARDE: ZEKEREN MET MINIMAAL: CAPACITEIT: VERBRUIKSWAARDEN: Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 73/23 EEG. 17 NEDERLANDS INSTALLATIE Plaatsen De droger kan op elke soort vloer geplaatst worden. Hij moet waterpas staan, dus eventueel met een waterpas uitgericht worden. Dat is eenvoudig te bereiken door er voor te zorgen dat het ventilatierooster in de voorkant en de vrije ruimte onder de bodem niet door plinten en hoogpolige vloerbedekking in hun functie belemmerd kunnen worden. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel: s katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen s synthetica: halfvolle belading s fijne was: éénderde van de trommel Bij een gemengde belading (katoen en synthetica) adviseren wij om de droogtijd 10 minuten langer te kiezen dan de aanbevolen droogtijd voor synthetica. U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt, die in de programmatabel vermeld staan. Bij de aanschaf rekening houden met het feit dat deze textiel, al naar gelang de kwaliteit, krimpt. Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch nog vochtige plekken in het wasgoed vindt. U kunt deze kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op minstens 20 minuten instellen. 21 NEDERLANDS i Gebruik Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele lichtvochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 20 minuten te laten werken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Volgorde van handelen 1. Droogtijdenknop rechtsom op de gewenste tijdsduur en in de gewenste sector draaien. Toets «start» machine. indrukken, hierna start de Is de ingestelde tijd bereikt, dan schakelt de verwarming automatisch uit en begint de afkoelfase (positie ) die ongeveer 10 minuten duurt. Belangrijk: Wij raden u af de deur tussentijds te openen om te controleren of het wasgoed al droog is. Als het droogprogramma onderbroken moet worden, zet u de droogtijdenknop op stand en wacht u op het einde van de afkoelfase voordat u de deur opent. Op deze manier voorkomt u dat zich in het apparaat teveel warmte ophoopt. P0918 Na het drogen s s Toestel uitschakelen. [. . . ] Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt. Het verdient aanbeveling om na iedere droogbeurt de pluizen rondom de filter- en luchtcondensorhouder in de binnendeur met een vochtige doek te verwijderen. De luchtcondensor Afhankelijk van het gebruik moet de condensor zelf 3 tot 4 keer per jaar gereinigd worden. Dan met een borstel reinigen en van binnen en van buiten afspoelen onder de douche. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI AZ268

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI AZ268 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag