Gebruiksaanwijzing ZANKER ZV116AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER ZV116AO. Wij hopen dat dit ZANKER ZV116AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER ZV116AO te teleladen.


ZANKER ZV116AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (303 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER ZV116AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEFRIERSCHRANK CONGELATEUR DIEPVRIEZER ZV 116 AO D F BEDIENUNGSANLEITUNG 2222697-21 MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. [. . . ] De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. ¥ Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt. ¥ Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon. 23 Invriezen en bewaren ¥ Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct na de eerste ingebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. ¥ Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Onderhoud Neem voor iedere handeling altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. Ga dan als volgt te werk: ¥ Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. ¥ Neem de stekker uit het stopcontact of draai de thermostaatknop in de Ç È -stand. ¥ De deur open laten en de ijsschraper plaatsen als verlenggootje; het laatje voor de opvang van het dooiwater uittrekken (zie tekening). ¥ Ontdooien ¥ Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. ¥ Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de vriezer uit te schakelen. Wanneer zich een dikke laag ijs heeft gevormd, dient u het gehele apparaat te ontdooien. PR001 Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen. 24 ¥ Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze goed droog. ¥ Steek de stekker in het stopcontact of draai de thermostaatknop in de gewenste stand, zet de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Zet daarna de schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. Belangrijk Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw vrieskast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Periodieke reiniging Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen ¥ Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder dan alle resterende levensmiddelen en maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging). [. . . ] De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER ZV116AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER ZV116AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag