Gebruiksaanwijzing ZANKER TT136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER TT136. Wij hopen dat dit ZANKER TT136 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER TT136 te teleladen.


ZANKER TT136 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (285 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER TT136

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Koelkast TT 136 TT 186 Gebruiksaanwijzing 2222671-11 Veiligheid Het is uiterst belangrijk dat de bij het apparaat behorende gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. [. . . ] Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen ¥ Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder dan alle resterende levensmiddelen en maak de binnenkant goed schoon (zie ÒVoor ingebruiknameÓ). ¥ Laat de deur op een kier staan. 6 Vervangen van de lamp Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken. Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie afbeelding). Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 Storingen Indien de koelkast niet functioneert, controleer dan onderstaande punten, voordat u contact opneemt met onze service-afdeling: Storing Temperatuur in het apparaat is te hoog Oplossing Temperatuur is niet juist ingesteld. Plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt, hoort u een gebubbel of gegorgel. Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, hoort u een klik. Apparaat koelt te sterk. Het koelaggregaat werkt continu Water op de bodem van de koelruimte of op de legvlakken. Geluiden Klantenservice Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan onze service-afdeling. Vermeld de volgende gegevens van het apparaat: ¥ Modelnaam ¥ Productnummer (PNC) ¥ Productienummer (S-No. ) Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben. 7 Technische gegevens Maten Hoogte Breedte Diepte TT 136 850 545 600 TT 186 850 595 600 mm mm mm Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesproducten in korte tijd te consumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de producten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 12 uur) en het vriesvak vol is. Wijzigen van de deurdraairichting 1. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Schroef de voet (6) uit de bodem en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Monteer de deur en het onderscharnier weer (de schroefgaatjes zijn reeds geboord). Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. in de winter) kan het voorkomen dat de deurafdichting niet perfect aan de kast hecht. [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER TT136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER TT136 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag