Gebruiksaanwijzing ZANKER MWV9261M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER MWV9261M. Wij hopen dat dit ZANKER MWV9261M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER MWV9261M te teleladen.


ZANKER MWV9261M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (255 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANKER MWV9261M (653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER MWV9261M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2. 5 - De wasemkappen van Klasse II hebben een dubbele isolering: zij mogen niet worden verbonden met een geaarde stekker, maar moeten worden aangesloten met een eenvoudige tweepolige stekker. 2. 6 - De minimum veiligheidsafstand tussen kookplaat en inbouwgroep is 65 cm. 2. 8 - Gedurende hun gebruik, frituurpannen in het oog houden: oververhitte olie is ontvlambaar. [. . . ] 2. 10 -Indien in hetzelfde vertrek hetzij een inbouwwasemkap alsook een niet elektrisch aangedreven apparaat (zoals b. v. gasapparaten) geinstalleerd zijn, is het noodzakelijk een aangepaste verluchting van het vertrek te voorzien. Om geen gevaar te lopen, mag de ruimtelijke depressie 0, 04 mbaar niet overschrijden. Op deze wijze voorkomt U een terugkeer van uitlaatgassen. 3 - BEVESTIGING 3. 1 - Bevestiging van het frontpaneel aan het wasemscherm Haal het metalen scherm uit haar zit, door een draaiende beweging naar voren toe en door terzelfder tijd de zijpin te onthaken (fig. Doorboor met behulp van het boormal het paneel en bevestig het aan het wasemscherm met de bijgeleverde 3, 9 x 13 schroeven. Let erbij de hermontage van het wasemscherm op dat deze wel degelijk in de geledingen zit. Regel de verschuifbaarheid van het wasemscherm door middel van de twee schroeven V. 3. 2 - Muurbevestiging Doorboor de muur met behulp van het boormal en breng de pluggen aan. De achterste aanhaakpunten van de wasemkap kunnen zowel in de hoogte als in de diepte gerelegd worden, waardoor een gelijkstelling met de zijmeubeltjes mogelijk is (fig. 9) Toets L = aan- en uitschakeling van de verlichting Toets M = aan- en uitschakeling van de motor; keuzeschakelaar voor de bedrijfssnelheden. Bedrijfssnelheden: 1 = laagste bedrijfssnelheid, voor een geruisloze luchtverplaatsing. 2 = middelste bedrijfssnelheid; het meest gebruikt, vanwege de optimale verhouding tussen luchtverplaatsing en geluid. 3 = hoogste bedrijfssnelheid; in geval van een hoge dampconcentratie. 3 - ONDERHOUD Goed onderhoud verlengt de levensduur van de wasemkap en houdt het rendement op peil. 3. 1 - Metalen antivet-filter 1 - Reiniging Het is noodzakelijk deze filters tenminste eenmaal in de twee maanden met een normaal huisschoonmaakmiddel te reinigen; de compacte afmetingen maken het mogelijk de filters ook in de vaatwasmachine te wassen. 2 - Demonteren van de filters a - Open het afzuigraster en tergelijkertijd duw de metalen aanhaakpunten van het afzuigraster naar het centrum toe door het raster tegelijkertijd naar beneden toe te trekken (fig. 3. 2 - Synhetisch vetfilter 1 - Dit filter mag niet gewassen worden en gaat om de twee maanden vervangen. Indien het filter voorzien is van verzadigingsverklikkers, gaat het filter vervangen wanneer de roodpaarse stipjes van het filter zich over de gehele oppervlakte hebben verspreid. 2 - Vervanging a - Open het afzuigraster en tergelijkertijd duw de metalen aanhaakpunten van het afzuigraster naar het centrum toe door het raster tegelijkertijd naar beneden toe te trekken (fig. [. . . ] 2 - Vervanging a - Open het afzuigraster en tergelijkertijd duw de metalen aanhaakpunten van het afzuigraster naar het centrum toe door het raster tegelijkertijd naar beneden toe te trekken (fig. 3. 3 - Koolstoffilters 1 - Werking Het koolstoffilter neemt de geuren uit de lucht op. Daar het koolstoffilter nog gewassen nog opniew gebruikt worden mag, gaat het filter om de vier maanden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER MWV9261M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER MWV9261M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag