Gebruiksaanwijzing ZANKER MCV963COMBI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER MCV963COMBI. Wij hopen dat dit ZANKER MCV963COMBI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER MCV963COMBI te teleladen.


ZANKER MCV963COMBI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (474 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER MCV963COMBI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plastic verpakkingsmateriaal in de speciaal daarvoor bestemde plastic-containers te gooien. Inien dit soort bakken in uw buurt nog niet voorkomen mag u het materiaal aan de vuilnisman meegeven. Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts recycleerbare kunststoffen, zoals bijv. : In de voorbeelden staat 02** 05 06 PE PP PS PE voor Polyethyleen** 02 PP voor Polypropyleen PS voor Polystyrol PE-HD; 04 PE-LD PLASTIC BESTANDDELEN Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en/of recycleren zijn er op verschillende punten herkenbare symbolen op aangebracht. PS 20 SAN ABS Gedrukt op kringlooppapier WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. [. . . ] 1 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drie-aderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. D120 Verwijder het onderscharnier (A-Fig. 2 A D119 22 Haal de deuren en het tussenscharnier van het apparaat (Fig. 3 Inbouw en bevestiging tussen keukenmeubels Nismaten: Hoogte Diepte Breedte 1446 mm 550 mm 560 mm De luchtaf- en toevoer heeft plaats via het koelkastrooster en via een in de sokkel gemaakte opening (min. 4 50 D121 8 Draai het scharnier om en bevestig het in de aanwezige gaten aan de andere kant. Belangrijk Het tussenscharnier heeft een beweegruimte van 3 mm om het alignement van de deuren mogelijk te maken. moeilijk. Bewaren van diepvriesprodukten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na twee uur in de kast en draai de thermostaat terug naar de gebruikelijke stand. Neem de volgende regels in acht: kontroleer dat de diepvrieprodukten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. Wees heel voorzichtig bij aankoop van diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide waren mag u niet opnieuw invriezen. Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de vervaldatum van de fabrikant. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8 uur) en het vriesvak vol is. Het ontdooien van ingevroren produkten De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien. Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kook- of baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn. IJslaatjes Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor het maken van ijsblokjes geleverd. Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los te wrikken. 26 Het ontdooien van het koelelement De verdamperwand in de koeler ontdooit zichzelf, op natuurlijke wijze, automatisch tijdens de perioden dat de kompressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een goot opgevangen, waaruit het naar een opvangbak buiten de kast geleid wordt en vervolgens verdampt door de kompressorwarmte. [. . . ] De buitenkant van de kast kunt u, naar behoefte, lappen met lauw water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel dat niet krast. Wij adviseren u de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Ontdoe van tijd tot tijd de kondensor, achterop de kast, van stof door middel van een borstel of stofzuiger met borstel. Een met stof bedekte kondensor kan z'n warmte moeilijker kwijt, waardoor het energieverbruik van de kast onnodig toeneemt. D731 Tijdelijk buiten gebruik stellen Wij adviseren u vóór de aanvang van een periode dat de kast niet gebruikt wordt de volgende voorzorgen in acht te nemen: Neem de steker uit de wandkontaktdoos en verwijder alle nog resterende levensmiddelen uit koeler en diepvriesvak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER MCV963COMBI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER MCV963COMBI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag