Gebruiksaanwijzing ZANKER MCV1500WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER MCV1500WH. Wij hopen dat dit ZANKER MCV1500WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER MCV1500WH te teleladen.


ZANKER MCV1500WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (820 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER MCV1500WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd daarom kleine kinderen altijd uit de buurt. 26 Veiligheid tijdens het gebruik · Dit apparaat mag alleen voor het normaal koken en braden van levensmiddelen worden gebruikt. · Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. · Schakel elke keer na het gebruik de kookzones uit. Veiligheid bij het reinigen U moet het apparaat uitschakelen voordat u het gaat reinigen. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. 27 Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen · Gebruik de kookplaat niet als werkplek of aanrecht. [. . . ] Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar gemaakt worden. Aansluitsnoer verwijderen. 29 De belangrijkste kenmerken van uw apparaat · Glaskeramische kookplaat: Het apparaat heeft een glaskeramische kookplaat en 4 snel opgloeiende kookzones Hierbij wordt door bijzonder sterke stralingselementen de opwarmduur van het verwarmingselement aanzienlijk verkort. · Reiniging: De rand van de glaskeramische kookplaat zonder raamwerk is stootgevoelig. De gladde Oppervlakte is gemakkelijk te reinigen (zie Hoofdstuk: Brandervermogen en -mondstuk) · Restwarmte-indicator: Gevaar voor verbranding!Bij gebruik worden de binnenkant van de oven en de kookzones heet. 30 Opbouw van het apparaat Uitvoering kookplaat en bedieningsveld Eénkringskookzone 1200W Eénkringskookzone 1800W Kookplaatsenschakelaar Eénkringskookzone 1800W 4-voudige restwarmte-indicaties (apart voor elke kookplaats) Eénkringskookzone 1200W Kookplaatsenschakelaar voor kookzone rechtsachter voor kookzone linksachter voor kookzone linksvoor voor kookzone rechtsvoor 31 Voor het in gebruik nemen Reinigen De glaskeramische kookplaat met een vochtige doek afnemen. 1 Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen!De oppervlakte kan beschadigd worden. Bediening van de kookplaat 3 Bij het inschakelen van een kookzone kan deze kort zoemen. Dat is een eigenschap van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. Kookzoneschakelaars · In de bereiken 1-9 kunt u het vermogen traploos instellen. 1 =laagste vermogen 9 =hoogste vermogen Koken met de kookplaats 1. Schakel terug op de vereiste doorkooktrede, zodra er damp afkomt of het vet heet is. Draai om het koken te beëindigen terug op de Uitstand. 2 Schakel de kookzone ca. Zo spaart u elektrische energie. 32 Restwarmte-indicator Uw glaskeramische kookplaat is uitgerust met een restwarmte-indicator; voor iedere kookzone is er zo'n controlelampje voorzien. Gebruik voor het verwijderen van overgekookte levensmiddelen of vastgekleefde spatten een glasschraper. Verontreinigingen verwijderen met een glijdende beweging van de schraper. 3 Glasschrapers en reinigingsmiddelen voor glaskeramische kookplaten zijn in de vakhandel verkrijgbaar. 36 1 Speciale verontreinigingen 1. Ingebrande suiker, gesmolten kunststof, aluminiumfolie of andere materialen die kunnen smelten direct, als ze nog heet zijn, met een glasschraper verwijderen. 1 Attentie: Bij het gebruik van de glasschraper op een hete kookzone bestaat verbrandingsgevaar!1800 W 1200 W 1800 W 1200 W 230 V ~ 6, 0 kW 39 Doel, normen, richtlijnen Dit apparaat voldoet aan de volgende normen: · EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 m. b. t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en · DIN 44546 / 44547 / 44548 m. b. t. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor het huishouden. · EN 55014-2 / VDE 0875 deel 14-2 · EN 55014 / VDE 0875 deel 14/12. 93 · EN 61000-3-2 / VDE 0838 deel 2 · EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3 m. b. t. de fundamentele beschermingseisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen · 73/23/EG van 19. 02. 1973 (laagspanningsrichtlijn) · 89/336/EG van 03. /05. 1989 (EMC-richtlijn incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EG) 40 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur · In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. [. . . ] door automatische zekering, aardlekschakelaaroderveiligheidsschakelaar. Als aansluitsnoer moet een snoer van type H05VV-F of van betere kwaliteit worden gebruikt. Alnaargelang het aansluitschema moeten de aansluitbruggen op de juiste wijze worden ingezet. De kabelaansluitingen moeten volgens de voorschriften worden uitgevoerd en de klemschroeven moeten vast worden aangedraaid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER MCV1500WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER MCV1500WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag