Gebruiksaanwijzing ZANKER LV9092

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER LV9092. Wij hopen dat dit ZANKER LV9092 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER LV9092 te teleladen.


ZANKER LV9092 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (949 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER LV9092

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de stekker uit het stopcontact. [. . . ] De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Botervak met beugel Deurvak met beugel Flessenrek Opening luchtafvoer Luchttoever filter Groentenladen Levensmiddelen rekken Thermostaat Het diepvriesvak 32 HET GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: s plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; s dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; s plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. Invriezen van verse levensmiddelen In het -diepvriesvak kunt u verse levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten bewaren. Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de gebruikelijke stand laten staan. Wilt u sneller invriezen, dan dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In deze stand kan de temperatuur in het koelvak echter beneden 0°C dalen. In dat geval dient u de knop op een minder koude stand te draaien. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O» te draaien. Attentie Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Wij adviseren u het afvoergaatje (F) dat zich onder de groentelade bevindt van tijd tot tijd van het dooiwater te ontdoen. In omgekeerde volgorde te werk gaan om het filter te monteren. 2 a b 1 S. I. 012 Extra reiniging Het apparaat is zo gebouwd dat u de achterzijde bij de muur kunt reinigen, eventueel met behulp van een stofzuiger. het carter (3) voorzichtig verwijderen, let erop dat er geen druppels dooiwater aanwezig zijn. S. I. 013 3 2 1 Tijdelijk buiten gebruik stellen Tijdens de periodes waarin het apparaat niet gebruikt wordt, de volgende aanwijzigen opvolgen: - de steker uit de wandcontactdoos halen; - alle levensmiddelen verwijderen, - het apparaat laten ontdooien en de - binnenwanden en accessoires schoonmaken; - de deuren op een kier laten staan zodat er geen onaangename geuren ontstaan. Vervangen van de lamp Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: 1. verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. D411 37 SERVICEDIENST EN ONDERDELEN Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer dan: Storing Apparaat wrkt niet. Verhelpen - Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten. - Stekker zit niety in het stop-contact of zit los; stekker in stop contact teken. - Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel vernieuwen. - Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door Uw electrovakman laten verhelpen. - Temperatuur is te laag ingesteld; temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten. [. . . ] Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen. Voorbereiding rooster Het rooster van het apparaat verwijderen door het met twee handen naar u toe te trekken. Deuropening rechts: - De linkerkant (A) van het rooster vanaf de achterzijde afsnijden. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. Belangrijk De stekker mag alleen geplaatst worden in een geaard stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER LV9092

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER LV9092 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag