Gebruiksaanwijzing ZANKER KSU230A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER KSU230A. Wij hopen dat dit ZANKER KSU230A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER KSU230A te teleladen.


ZANKER KSU230A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (163 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANKER KSU230A (167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER KSU230A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • laats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel P hem niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren of andere hittebronnen. • org dat de netkabel niet sterk wordt gebogen en Z plaats er geen zware producten op. • eze koelkast dient vóór het gebruik op D de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden aangesloten en geplaatst. • teek de stekker op de juiste manier in de S wandcontactdoos terwijl het snoer naar beneden hangt. [. . . ] Voor gassen in isolatiemateriaal is een speciale afvalverwerking vereist. neem contact op met de plaatselijke instanties voor de afvalverwerking van dit product. Controleer, voordat u de apparaten weggooit, of er geen leidingen aan de achterzijde beschadigd zijn. Zorg ervoor dat de koelkast niet in de de volle zon staat en plaats hem nooit te dicht naast een warmtebron (zoals een radiator bijvoorbeeld). Hoe korter u de deur openlaat, des te minder ijs zich in de vriezer zal vormen. - Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterwand van de koelkast. Het verplaatsen van uw koelkast Om beschadigingen van de vloer te voorkomen moet u erop letten dat de stelvoeten omhooggedraaid zijn (boven de vloer). Als de vriezerdeur is gesloten, verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier en ontkoppelt daarna de draden door deze voorzichtig los te trekken 2 . De voorplint verwijderen Open eerst de deuren van de vriezer en koelkast en verwijder daarna de voorplint door de drie schroeven naar links te draaien. Haal daarna de deur van de onderscharnier 6 door de deur voorzichtig recht op te tillen 7 . 7 8 1 2 Let op dat u waterleidingen en draadbuizen van de deur niet afklemt 4. NB: Als het koppelstuk niet op uw kraan past, adviseren wij u contact op te nemen met een geautoriseerde dealer voor het juiste aansluitmateriaal. Kies de plaats waar de waterzuivering moet komen (model met waterzuivering) - ie de illustratie “LOSMAKEN” als u de Z watertoevoer en -afvoer van de waterzuivering tijdens installatie uit elkaar wilt halen. - Meet eerst de afstand tussen de waterzuivering en de waterkraan en snij daarna de waterslang van de waterzuivering op de juiste lengte af. 31 5:19:44 PM 5:26:37 PM KOPPELSTUK “A” Maak de waterzuivering van binnen schoon (model met waterzuivering) - pen de hoofdwaterkraan en controleer of er water O door de waterslang naar de afvoerwaterzuivering stroomt. STROOMRICHTING Bevestig de vergrendelclip van het zuiveringstoestel - Houd de vergrendelclip van het zuiveringstoestel in de juiste stand (onder het aanrecht bijvoorbeeld), en bevestig met een schroef. 1 01 inriCHtEn COMPRESSORKAPJE Waterslang bevestigen - evestig de slang met klem B “A” tegen de muur of de achterkant van de koelkast. - Als de slang goed vast zit, controleert u of de slang niet ingedeukt of beschadigd is. KLEM A ijsmaker WATERSLANG Achtergebleven deeltjes in de waterleiding verwijderen nadat u het filter hebt aangebracht. KNOP Het wordt sterk aanbevolen om alle etenswaren uit de koelkast te verwijderen en de deur niet open te laten wanneer u de Vakantie functie kiest. Om deze functie te annuleren drukt u opnieuw 3 seconden op deze twee knoppen. Dit is handig als u snel 1 POWER producten die sterk aan bederf FREEZE onderhevig zijn moet invriezen of als de temperatuur in de vriezer sterk KNOP gestegen is (bijvoorbeeld als de deur open is blijven staan). [. . . ] Erwijder het deurvak door het met beide handen V vast te houden en het daarna voorzichtig op te tillen. Verwijder de morsvrije glasplaat door deze zo ver mogelijk uit te trekken. Voordat u accessoires verwijdert, dient u erop te letten dat er geen voedingswaren in de weg staan. zo mogelijk verwijdert u de voedingswaren allemaal om risico op ongevallen te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER KSU230A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER KSU230A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag