Gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260X. Wij hopen dat dit ZANKER KRT260X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260X te teleladen.


ZANKER KRT260X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (115 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANKER KRT260X (106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER KRT260X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - De verzamelde lucht mag niet in een leiding worden gevoerd die voor de afvoer van rook van niet-elektrische apparaten dient. - Respecteer de voorschriften van de verantwoordelijke autoriteiten betreffende de luchtafvoer naar buiten. - De afzuigkap werd in klasse 2 geïsoleerd; aarden is dus niet noodzakelijk. - Alvorens enige onderhoudsbeurten uit te voeren, dient u het apparaat stroomloos te maken. [. . . ] ELEKTRISCHE AANSLUITING Vooraleer u het apparaat aansluit, controleer of de spanning zoals aangegeven op het plaatje binnenin de afzuigkap overeenkomt met de netspanning. Monteer aan de kabel een stekker, genormaliseerd voor de spanning vermeld op het plaatje; in geval van een directe elektrische aansluiting is het noodzakelijk een dubbelpolige schakelaar met een afstand van minstens 3mm tussen de contactpunten tussen te voegen, die overeenkomt met de spanning en de van kracht zijnde normen. ONDERDELEN - 2 beugels C - 1 reduceerflens Ø 150-120mm G - 1 Verbindingsstuk luchtuitlaat H - 2 koolstoffilters L (optie) NL 1 19 9 INSTALLATIE De afzuigkap moet in het midden van het kookvlak worden gemonteerd. De afstand tussen het kookvlak en de onderkant van de afzuigkap moet minstens 650mm zijn. Voor de montage van de afzuigkap gaat u als volgt te werk: 1) Boor 6 gaten (X1-X2-J) Ø 8mm, gebruik makend van de afmetingen in fig. 2) Voor de verschillende montages gebruikt u de meegeleverde schroeven en pluggen. 4) Bevestig de afzuigkap aan de muur in de buitenste gaten J1 en J2 (fig. 5) Installatie AFZUIG- of FILTRERENDE versie · AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. · Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. · Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. · FILTRERENDE VERSIE · Bevestig het filtrerende tussenschot H (fig. Het is verplicht de maatregelen ter reiniging van de kap of van de filters in acht te nemen, evenals hun tijdige vervanging volgens onze voorschriften om brandgevaar te voorkomen. OPGELET: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan door het niet opvolgen van bovenvermelde voorschriften i. v. m. het onderhoud van de vetfilter (elke 2 maanden wassen) of de vervanging van de koolstoffilter en het niet respecteren van de aanwijzingen voor montage en elektrische aansluiting. NL 2 21 1 X1 15 = = A 180 750 min 1140 max B H = = X2 180 590 min J = = 180 275 290 S30_01_n 600 700 900 1 X X1 H X2 C 1 2 J 1 2 J S30_03_n S30_02_n 2 3 C G J 4 5 H H L M L 6 7 B 8 9 10 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. [. . . ] For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER KRT260X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER KRT260X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag