Gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260N. Wij hopen dat dit ZANKER KRT260N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER KRT260N te teleladen.


ZANKER KRT260N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (115 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANKER KRT260N (106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER KRT260N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid Tijdens het gebruik Dit toestel werd enkel ontworpen voor culinaire niet professionele toepassingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Om hygienische- en veiligheidsredenen moet het apparaat altijd schoon worden gehouden. Controleer steeds dat de bedieningsknoppen in de UIT stand staan, als de kookplat niet meer wordt gebruikt. Mocht er in de buurt van de kookplat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan coor, dat het snoer niet contact komt met hete delen van de kookplat. [. . . ] Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol. - Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een electrode gevat in een ceramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Afb. 3 Periodek onderhoud Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. . l Dit mag alleen gebeuren door een erkend vakman of door ELGROEP SERVICE. 13 Technische kenmerken Vermogen gasbranders Sterkbrander 3 kW (G20) - 2, 8 kW (G30-31) Normaalbrander 2 kW Kleinbrander 1 kW Categorie (Nederland) I 2L (België) II 2E+3+ Voeding gas (Nederland) Aardgas G25-25 mbar (België) Aardgas G20/G25-20/25mbar Apparaat Klasse 3 Koppeling gas G 1/2" Voeding elektriciteit 230 V 50 Hz Afmetingen van de inbouwopening - Uitsnijmaat Breedte Diepte 550 mm. 470 mm. Inspuitstukken Tabel voor België BRANDER MAXIMALE CALORISCH DEBIET kW Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 1 2 Aardgas : 3 LPG : 2, 8 MINIMALE CALORISCH DEBIET kW 0, 33 0, 45 0, 65 MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS G20 - 20 mbar mark 1/100 70 96 119 m3/h 0, 095 0, 190 0, 286 50 71 86 GAS LPG 28-30/37 mbar mark 1/100 g/h - G30 g/h - G31 72 145 203 71 143 200 Tabel voor Nederland Brander Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander Nom. belasting kW max 3 2 1 kW min 0, 55 0, 40 0, 30 Gasverbruik m3/h max 0, 332 0, 221 0, 111 Spaarstandboring 0, 56 0, 47 0, 42 Spuitstukboring Sterkbrander Normaalbrander Kleinbrander 124 100 71 14 Installatie Waarschuwingen installateur voor de Voor Nederland Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het typeplaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Voor België De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zon 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (Afb. 6 FO 0073 16 Aanpassing aan verschillend gastype (voor België) Vervanging van de gassproeiers Verwijder de roosters. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Afb. 7), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie "Technische kenmerken"). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. Afb. 7 FO 0392 Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. Regeling minimum gaspitten Ontsteek de brander. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. Afb. 8 Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. Bypass vijs Tabel - diameters van by-pass Brander Ø By-pass 1/100 mm. 28 32 40 Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 17 Inbouw A = Kleinbrander SR = Normaalbrander R = SterkBrander SR SR Deze kookplateaus zijn bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeublen met een diepte tussen 550 en 600 mm en angepaste kenmerken. [. . . ] 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER KRT260N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER KRT260N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag