Gebruiksaanwijzing ZANKER 5025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANKER 5025. Wij hopen dat dit ZANKER 5025 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANKER 5025 te teleladen.


ZANKER 5025 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2044 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANKER 5025 (1631 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANKER 5025

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid Tijdens het gebruik Dit toestel werd enkel ontworpen voor culinaire niet professionele toepassingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Om hygienische- en veiligheidsredenen moet het apparaat altijd schoon worden gehouden. Controleer steeds dat de bedieningsknoppen in de UIT stand staan, als de kookplat niet meer wordt gebruikt. Mocht er in de buurt van de kookplat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan coor, dat het snoer niet contact komt met hete delen van de kookplat. [. . . ] 3 Periodek onderhoud Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. . l Dit mag alleen gebeuren door een erkend vakman of door ELGROEP SERVICE. 13 Technische kenmerken Vermogen gasbranders Sterkbrander 3 kW (G20) - 2, 8 kW (G30-31) Normaalbrander 2 kW Kleinbrander 1 kW Categorie (Nederland) I 2L (België) II 2E+3+ Voeding gas (Nederland) Aardgas G25-25 mbar (België) Aardgas G20/G25-20/25mbar Apparaat Klasse 3 Koppeling gas G 1/2" Voeding elektriciteit 230 V 50 Hz Afmetingen van de inbouwopening - Uitsnijmaat Breedte Diepte 550 mm. 470 mm. Inspuitstukken BRANDER MAXIMALE CALORISCH DEBIET kW Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 1 2 Aardgas : 3 LPG : 2, 8 MINIMALE CALORISCH DEBIET kW 0, 33 0, 45 0, 65 MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS G20 - 20 mbar mark 1/100 70 96 119 m3/h 0, 095 0, 190 0, 286 50 71 86 GAS LPG 28-30/37 mbar mark 1/100 g/h - G30 g/h - G31 72 145 203 71 143 200 14 Installatie Waarschuwingen installateur voor de Gasansluiting BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. De verstelbare aansluiting wordt door middel van een 1/2" moer vast gezet. Alle componenten zoals weergegeven in de afbeelding 4 zijn reeds in de fabriek gemonteerd. Om een optimaal resultaat te garanderen, is het toestel voor vertek uit de fabriek getest. BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam. De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. Afb. 6 FO 0392 Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. Regeling minimum gaspitten Ontsteek de brander. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. Afb. 7 Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. Bypass vijs Tabel - diameters van by-pass Brander Ø By-pass 1/100 mm. 28 32 40 Kleinbrander Normaalbrander Sterkbrander 17 Inbouw A = Kleinbrander SR = Normaalbrander R = SterkBrander SR SR Deze kookplateaus zijn bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeublen met een diepte tussen 550 en 600 mm en angepaste kenmerken. 8 De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Afb. 9). F Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: 470 55 m Inbouw en montage plaats vervolgens de meegeleverde afdichting rondom de uitsnijmaat. 30 550 zet het plateau precies op de juiste plaats; bevestig met de speciale meegeleverde klemmen (Afb. De druk door het vastschroeven volstaat om een groef aan te brengen in de afdichtig, waarvan het teveel dan gemakkelijk kan worden verwijderd. FO 2098 in. Afb. 9 De rand van het plateau vormt een dubbele afdichting die een betrouwbare garantie vormt tegen infiltratie van vloeistoffen. a FO 0199 a) Afdichting Afb. [. . . ] Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANKER 5025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANKER 5025 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag