Gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-SQ16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-SQ16. Wij hopen dat dit YAMAHA PSR-SQ16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-SQ16 te teleladen.


YAMAHA PSR-SQ16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10715 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA PSR-SQ16 (5037 ko)
   YAMAHA PSR-SQ16 2 (2337 ko)
   YAMAHA PSR-SQ16 LIST BOOK IMAGE (2336 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA PSR-SQ16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het kan zijn dat dit product ook werkt met een gangbaar type batterijen. Vergewis u ervan dat de op te laden batterij inderdaad oplaadbaar is en dat de oplader geschikt is voor het desbetreffende type batterij. Als u batterijen plaatst, gebruik dan nooit oude en nieuwe batterijen en verschillende soorten batterijen door elkaar. Niet overeenkomende soorten of foutieve plaatsing kunnen leiden tot oververhitting en scheuren van de batterijbehuizing. SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN: Wij menen dat de informatie die deze handleiding bevat juist is op het moment van drukken. [. . . ] De automatische begeleidingen die bij de ritmes zijn ingebouwd, voegen de ervaring van een complete instrumentale ondersteuning toe aan uw optreden, waarbij u de begeleiding stuurt door de akkoorden die u speelt. De automatische begeleiding verdeelt in feite het toetsenbord in twee gedeelten: de rechter voor het spelen van de melodielijn en de linker (standaard tot en met de toets F#2) is voor de automatische begeleidingsfunctie. Dictionary voorziet u van een ingebouwde "akkoorden-encyclopedie" die u leert hoe u een door u opgegeven akkoord kunt spelen, door de betreffende noten in het display aan te geven. Een stijl selecteren 1 Druk op de [STYLE] knop. Stijlnaam en -nummer 8BtModrn 001 2 Selecteer het gewenste stijlnummer. De categorieën van elke stijlen en hun nummers zijn aangegeven op het paneel. Een compleet stijlen overzicht van de beschikbare stijlen vindt u op blz. Als u het gewenste nummer nadert, gebruik dan de SELECT [ ]/[ ] knoppen om omhoog of omlaag door de stijlnummers te stappen. f >r < 35 Stijlen selecteren en afspelen s Gebruik het numerieke toetsenbord. Stijlnummers kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd als de voices (blz. U kunt het numerieke toetsenbord gebruiken om de nummers rechtstreeks in te voeren of de [+]/[-] knoppen gebruiken om door de stijlnummers te stappen. Stijlen afspelen De onderstaande paneelknoppen functioneren als stijlregelaars. Op deze knop drukken schakelt beurtelings de bas- en akkoordbegeleiding aan en uit (zie hieronder). Op deze knop drukken schakelt beurtelings de sync start functie aan en uit (zie blz. Drukken op deze knop schakelt tussen de Main A en Main B secties, waarbij automatisch een fill-in patroon wordt toegevoegd, voordat de sectie wordt gewijzigd (zie blz. 42). Op deze knop drukken schakelt beurtelings de sync stop functie aan en uit (zie blz. 38, 39). Drukken op deze knop start en stopt beurtelings het stijl afspelen. 1 Zet de automatische begeleiding aan. Druk op de [ACMP] knop om de automatische begeleiding aan te zetten. 8BtModrn 001 Geeft aan dat de automatische begeleiding aan staat. 36 Stijlen selecteren en afspelen 2 Start de stijl. U kunt dit op één van de volgende manieren doen: s Druk op de [START/STOP] knop Het ritme begint onmiddellijk zonder de bas- en akkoordbegeleiding te spelen. . . . begint er onmiddellijk een fill-in te spelen tot het einde van de maat. . . 2e maat 4 1 2 3 4 1 . . . en de Main A of B sectie begint hier. 1e maat tel 1 2 3 3e maat 2 3 Als u hier na de 4e tel op de [MAIN/AUTO FILL] knop drukt. . . . . . speelt er vanaf hier een fill-in patroon. . . . . . en de Main A of B sectie begint hier. Het stijlvolume aanpassen Het afspeelvolume van de stijl kan worden aangepast in de functiemode (blz. Het volumebereik is 000 127. OPMERKING · Het stijlvolume kan alleen gewijzigd worden als de stijlmode actief is. 42 Stijlen selecteren en afspelen De automatische begeleiding gebruiken -- Multi Fingering Als deze aan wordt gezet (blz. 36), genereert de automatische begeleidingsfunctie automatisch bas- en akkoordbegeleidingen voor u, om mee mee te spelen, door gebruik te maken van de Multi Fingering bediening. U kunt de akkoorden van de begeleiding veranderen door noten te spelen in het automatische begeleidingsgedeelte van het toetsenbord volgens het "Single Finger" of het "Fingered" systeem. Met het Single Finger systeem kunt u eenvoudig volgens een vast systeem met één, twee of drie vingers alle akkoorden spelen (zie de Single Finger akkoorden hieronder). Bij het Fingered systeem moet u gewoon op de conventionele manier alle noten van het gewenste akkoord spelen. Welk systeem u ook gebruikt, de PSR-SQ16 "begrijpt" welk akkoord u aangeeft en speelt dan de begeleiding. s Single Finger akkoorden· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Akkoorden die met het Single Finger systeem kunnen worden gebruikt zijn majeur, mineur, septiem en mineur septiem akkoorden. (De C-toets is hier als voorbeeld gebruikt; voor andere toetsen gelden dezelfde regels. B b 7 wordt bijvoorbeeld gespeeld door de Bb en de A te spelen). C Cm C7 Cm 7 Om een majeur akkoord te spelen: Speel de grondtoon van het akkoord. Om een mineur akkoord te spelen: Speel de grondtoon van akkoord met de dichtstbijzijnde zwarte noot links ervan. Om een septiem akkoord te spelen: Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde witte noot links. Om een mineur septiem akkoord te spelen: Druk de grondtoon van het betreffende akkoord in met de dichtstbijzijnde witte en zwarte noot links ervan (drie in totaal). s Fingered akkoorden · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Door de C weer als voorbeeld toets te gebruiken, kunt u in onderstaand overzicht de akkoordsoorten zien die herkend worden bij het Fingered systeem. q Voorbeelden van C akkoorden C C (9) C6 C 6 (9) CM 7 CM 7 (9) CM7 (#11) C (b5) CM7 b5 ) ) ) ) ( ( ( ( ( ) Csus 4 Caug CM 7 aug Cm Cm (9) Cm 6 Cm 7 Cm 7 (9) Cm 7 (11) ( ) ) ) ) ( ( ( CmM 7 CmM 7 (9) Cm 7 b5 CmM 7 b5 Cdim Cdim 7 C7 C 7 (b9) C 7 (b13) ) ) ) ( ( C 7 (9) C 7 (#11) C 7 (13) C 7 (#9) C 7 b5 C 7 aug C 7 sus4 ( C 1+2+5 ) ) ) ) ( ( ( ( * Noten tussen haakjes kunnen eventueel worden weggelaten; de akkoorden worden ook zonder deze noten herkend. ( ) ( ) ( ) 43 Stijlen selecteren en afspelen Akkoordnaam/[Afkorting] Majeur [M] Toegevoegde none [(9)] Sext [6] Sext met toegevoegde none [6(9)] Majeur septiem [M7] Majeur septiem met toegevoegde none [M7(9)] Majeur septiem met overmatige undecime [M7(#11)] Verminderde kwint [(b5)] Majeur septiem met verminderde kwint [M7b5] Toegevoegde kwart [sus4] Vermeerderd [aug] Vermeerderde majeur septiem [M7aug] Mineur [m] Mineur met toegevoegde none [m(9)] Mineur sext [m6] Mineur septiem [m7] Mineur septiem met toegevoegde none [m7(9)] Mineur undecime [m7(11)] Mineur majeur septiem [mM7] Mineur majeur septiem met toegevoegde none [mM7(9)] Mineur septiem met verminderde kwint [m7b5] Mineur majeur septiem verminderde kwint [mM7b5] Verminderd [dim] Verminderd septiem [dim7] Septiem [7] Septiem verminderde none [7(b9)] Septiem toegevoegde verminderde tredecime [7(b13)] Septiem met toegevoegde none [7(9)] Septiem met overmatige undecime [7(#11)] Septiem met toegevoegde tredicime [7(13)] Septiem met toegevoegde vermeerderde none [7(#9)] Septiem verminderde kwint [7b5] Vermeerderd septiem [7aug] Septiem met toegevoegd kwart [7sus4] Eén plus twee plus vijf [1+2+5] Normale ligging 1-3-5 1-2-3-5 1 - (3) - 5 - 6 1 - 2 - 3 - (5) - 6 1 - 3 - (5) - 7 of 1 - (3) - 5 - 7 1 - 2 - 3 - (5) - 7 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 of 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7 1 - 3 - b5 1 - 3 - b5 - 7 1-4-5 1 - 3 - #5 1 - (3) - #5 - 7 1 - b3 - 5 1 - 2 - b3 - 5 1 - b3 - 5 - 6 1 - b3 - (5) - b7 1 - 2 - b3 - (5) - b7 1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7) 1 - b3 - (5) - 7 1 - 2 - b3 - (5) - 7 1 - b3 - b5 - b7 1 - b3 - b5 - 7 1 - b3 - b5 1 - b3 - b5 - 6 1 - 3 - (5) - b7 of 1 - (3) - 5 - b7 1 - b2 - 3 - (5) - b7 1 - 3 - 5 - b6 - b7 1 - 2 - 3 - (5) - b7 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 of 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7 1 - 3 - (5) - 6 - b7 1 - #2 - 3 - (5) - b7 1 - 3 - b5 - b7 1 - 3 - #5 - b7 1 - 4 - (5) - b7 1-2-5 Akkoord (C) C C(9) C6 C6(9) CM7 CM7(9) Display C C(9) C6 C6(9) CM7 CM7(9) OPMERKING · Noten tussen haakjes kunnen worden weggelaten. · Het spelen van twee dezelfde grondtonen in aangrenzende octaven geeft een op de grondtoon gebaseerde begeleiding. [. . . ] · De waarden van "mm" worden gebruikt voor de MIDI Hoofdstemming. (Waarden voor "ll" worden genegeerd. ) <MIDI Hoofdstemming> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc, F7H · Deze boodschap wijzigt tegelijkertijd de stemmingswaarde van alle kanalen. · De waarden "mm" en "ll"worden gebruikt voor de MIDI Hoofdstemming. · De standaardwaarden voor "mm" and "ll" zijn respectievelijk 08H en 00H. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA PSR-SQ16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA PSR-SQ16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag