Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 423

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 423. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE PRO 423 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 423 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE PRO 423 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3147 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE PRO 423 (11205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE PRO 423

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker 708P86637_NL Samengesteld en vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE Verenigd Koninkrijk ©2001 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle producten van Xerox die worden vermeld in deze publicatie, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] In dat geval het papierformaat of de beeldgrootte verkleinen, en dan de aangepaste afdrukopdracht verzenden. XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-33 Printerdrivers installeren/ configureren Hiermee kunt u een papierformaat selecteren dat afwijkt van het formaat voor de pagina dat is gedefinieerd in het document. De documentpagina kan worden vergroot of verkleind en op papier van verschillend formaat worden afgedrukt. Stijl Een selectie maken voor het aantal malen dat het paginaformaat vergroot dient te worden of voor een zoompercentage (onder Keuze) voor de definitie van de stijl: ½ ½ ½ ½ 2 x 2 (standaardinstelling) 3x3 4x4 Keuze Overlapping (standaardinstelling: 100) Hiermee kan een overlappingsbreedte tussen 0-150 punten worden aangebracht tussen ieder vergroot beeld over verschillende pagina's. Paginapositie De positie selecteren waar de documentpagina dient te worden afgedrukt op het papier: ½ ½ ½ ½ ½ Linksboven Rechtsboven Midden (standaardinstelling) Linksonder Rechtsonder Overlays De functie Overlays is bedoeld voor het afdrukken van een of meer objecten (tekst/afbeeldingen) op iedere pagina van uw document, bijvoorbeeld een briefhoofd, logo, etc. Een overlay-object wordt gemaakt binnen één pagina, en staat bekend als een pagina-overlay. Nadat een pagina-overlay is opgeslagen op uw vaste schijf, kan een pagina-overlay worden geselecteerd en iedere keer opnieuw met de afdrukopdracht worden verzonden en daarom is het niet langer nodig dezelfde informatie telkens weer te downloaden, dat bespaart transmissietijd. Pagina 4-34 XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker Wanneer u een extern bronbestand wilt gebruiken als overlay, op deze toets klikken om Overlaybeheer de plaats en naam van het overlaybestand mee te delen. OPMERKING: Wanneer u een extern bestand op een diskette gebruikt en de diskette verwijdert uit het station, is het bestand niet meer beschikbaar als overlay. Wanneer u van plan bent dit bestand regelmatig te gebruiken, raden we aan het bestand te kopiëren naar de lokale schijf van het systeem voordat deze toets wordt gebruikt. Overlay maken Maakt een pagina-overlay van een bestand met de overlay die u wenst en slaat deze op. "Afdrukgegevens combineren via overlays" op pagina 3-15 raadplegen voor meer informatie over het maken van overlays. Overlay verwijderen Wanneer u een overlay wilt verwijderen, deze selecteren in de keuzelijst Overlay en klikken op Overlay verwijderen. Op Ja klikken om de verwijdering te bevestigen en op Nee om de handeling te staken. Alle verwijderen Verwijdert alle overlays uit een of alle bestemmingen. Controle pagina-overlay Wanneer deze optie is geselecteerd, verschijnt een venster waarin bevestiging wordt gevraagd voor de verzending van een paginaoverlay naar de printer. Indien deze optie is uitgeschakeld, wordt het geselecteerde pagina-overlaybestand direct naar de printer gestuurd. OPMERKING: Deze optie is niet actief wanneer Geen overlay is geselecteerd of wanneer de nu geselecteerde overlay permanent in de printer is geladen. Gegevens geselecteerde overlay Geeft informatie weer over de geselecteerde overlay. Status overlay maken Geeft informatie weer over de vorming van overlays. XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker Pagina 4-35 Printerdrivers installeren/ configureren Overlay laden Watermerken Met de functie Watermerk kunt u tekst afdrukken op de achtergrond of voorgrond van een pagina. Watermerken kunnen worden toegepast op de eerste pagina of op alle pagina's van een document. De toets Fonts selecteren om het dialoogvenster Font weer te geven waar u het font, de fontgrootte en stijl kunt wijzigen. De stijl kan zijn standaard, cursief, vet of vet cursief; de grootte varieert van 6 tot 300. De toets Kleur selecteren om het dialoogvenster Kleur weer te geven om de gewenste kleur te selecteren of te maken. De positie en hoek van de tekst opgeven door met de schuifbalk Hoek het watermerk van -90 tot +90 graden te roteren en met de schuifbalk net onder het voorbeeldvenster de positiewaarden voor x en y aan te passen. [. . . ] (B4 ) ) ) Waarde XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker Bilage pagina 1 Toepassing 2-zijdig afdrukken Waarde Ondersteund wanneer de 2-zijdige module is geïnstalleerd. Ondersteunde papierformaten: A5 , B5 , B5 , 8, 5×11" , 8, 5×11" 8, 5×14" , B4 , A3 , 11×17" , A4 , A4 , 8, 5×13" , Geheugen Geïnstalleerde fonts PDL Interface Standaard: 32 Mbyte Optie: 64 Mbyte extra geheugen Standaard: European 81 Standaard: PCL6 Optie: PostScript 3 Standaard: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Bidirectioneel Parallel (IEEE1284-B), USB (alleen voor Windows 2000) Ondersteunde besturingssystemen voor drivers Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4. 0/Windows 2000 Standaard afdrukgebied Het afdrukgebied van ieder papierformaat is het gebied dat overblijft nadat aan alle zijden van het papier 4, 1 mm is verwijderd. Het werkelijke afdrukgebied hangt af van de gebruikte printertaal. 4, 1 mm afdrukgebied 4, 1 mm Bilage pagina 2 XEROX WorkCentre Pro 423/428 Printer ­ Handleiding voor de gebruiker Woordenlijst A3 A4 A5 ACK Papierformaat: 420×297 mm. Het signaal waarmee wordt aangegeven dat de printer gegevens kan gaan ontvangen van het hostapparaat of dat de printer correct gegevens heeft ontvangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE PRO 423

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE PRO 423 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag