Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER te teleladen.


XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER (19463 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (3340 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIERGUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Internet Explorer is een auteursrechtelijk beschermd programma van Microsoft Corporation. Novell® en NetWare® zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. [. . . ] In de kieslijst worden de gegevens van de ontvangers opgeslagen en weergegeven. Deze informatie omvat onder andere de naam van de ontvanger, het faxnummer en overdrachtsinstellingen, zoals de resolutie en communicatiemethode. In de verzendlijst kunnen individuele vermeldingen en groepsvermeldingen worden opgeslagen. In de groepskieslijst kunnen de namen en telefoonnummers van afzonderlijke leden van de groep worden opgeslagen. Groepsleden moeten eerst worden geprogrammeerd vanuit de individuele kieslijst. Bij het verzenden van een fax aan een groep, voert u gewoon het groepsnummer in. HINT: Wanneer u een individueel kieslijstnummer uit de telefoonlijst verwijdert, wordt het ook verwijderd uit de groep. OPMERKING: Alle kieslijstvermeldingen zijn actueel en worden niet verwijderd na de voltooiing van de faxopdracht. SNELKIEZEN Snelkiesnummers worden automatisch gecreëerd op het moment dat een faxnummer wordt ingevoerd in een afzonderlijke adressenlijst. Met snelkiesnummers kunt u tijd besparen doordat u niet steeds het hele faxnummer hoeft in te voeren. Xerox CopyCentre/WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 Beknopte referentiehandleiding Pagina 4-5 Fax Kiesopties Fax KIESTEKENS Kiestekens zijn speciale tekens voor het invoeren van faxnummers. Ze worden ingevoerd als onderdeel van het telefoonnummer: DTMF STARTEN [*] DTMF BEËINDIGEN [#] WACHTEN OP KIESTOON Begin van een reeks DTMF-tekens (Dual Tone Multi-frequency). Kan ook worden gebruikt voor het wachten op een specifieke toon bij toegang tot een buitenlijn of andere service. Voor het overschakelen van pulskiezen naar DTMF-kiezen (toon of direct). Met de toets Ongedaan maken worden in het huidige scherm de standaardwaarden hersteld die zichtbaar waren toen het scherm werd geopend. Met de toets Annuleren wordt het scherm in de oorspronkelijke staat hersteld en keert u terug naar het vorige scherm. Met de toets Opslaan worden de selecties opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm. Xerox CopyCentre/WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 Beknopte referentiehandleiding Pagina 4-9 Fax Beeldaanpassing Fax Beeldkwaliteit Deze toepassing gebruiken om de kwaliteit van de fax die u verzendt, te verbeteren. LICHTER / Past de licht/donkerverhouding aan van de fax. Wanneer de fax donkerder dient DONKERDER te zijn, de schuiftoets omlaag gebruiken. Wanneer de fax lichter dient te zijn, de schuiftoets omhoog gebruiken. papier of krantenpapier wordt gekopieerd, automatisch te verminderen of te verwijderen. OPMERKING: Achtergrondonderdrukking is uitgeschakeld wanneer de origineelsoort Foto is. ACHTERGRONDON Deze optie gebruiken om de donkere achtergrond die ontstaat wanneer gekleurd DERDRUKKING: Pagina 4-10 Xerox CopyCentre/WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 Beknopte referentiehandleiding Met deze toepassing kan de gebruiker het formaat van het origineel instellen tijdens het scannen vanaf de glasplaat of vanuit de AOD. Het apparaat gebruikt deze informatie bij het berekenen van het formaat van het origineel en het gescande beeld. Opties: AUTO Dit is de standaardinstelling. Het formaat van de originelen in de AOD wordt automatisch bepaald. HANDMATIGE Met deze optie kunt u de afmetingen van het scangebied voor het document INVOER PAPIERFORMATEN instellen bij het scannen vanaf de glasplaat. Er zijn diverse voorgeprogrammeerde afmetingen die corresponderen met veelgebruikte documentformaten en richtingen. De originelen dienen een gelijke breedte te hebben, bijvoorbeeld A4 LKE en A3 KKE. [. . . ] Ervoor zorgen dat de geleiders van de papierlade zo zijn afgesteld dat deze de zijden van het papier raken. Controleren of het juiste papierformaat wordt weergegeven op het aanraakscherm. Nieuw papier plaatsen. Het bericht Lade controleren wordt herhaaldelijk weergegeven op het aanraakscherm, terwijl er papier in de lade is geplaatst. De geleiders tegen de stapel papier in de lade drukken. Indien de geleiders niet tegen de stapel papier in de lade liggen wanneer Start wordt geselecteerd, de opdracht uit de wachtrij verwijderen en opnieuw beginnen. Papier krult Het papier in de papierladen plaatsen met de naadzijde van het papier naar boven gekeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE PRO 421DE DIGITAL COPIER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag