Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE220. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE PE220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE220 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE PE220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (950 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE PE220 INSTRUCTIONS (316 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 INSTALLATION (106 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 WINDOWS 7 INSTALLATION INSTRUCTIONS (106 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 (5140 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 INSTALLATION (106 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 INSTRUCTIONS (316 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE220 SCAN INSTALL INSTRUCTIONS (138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE PE220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de inhoud van de CD ook op de harde schijf installeren, zodat u er eenvoudig toegang toe hebt. Samengesteld en vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGELAND ©2007 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Hiermee kunnen gebruikers faxen verzenden en ontvangen via een faxserver. De beelden worden vanaf het apparaat verzonden naar een faxserver van een derde, die deze doorstuurt naar het apparaat met het ingevoerde faxnummer. Voor het verzenden en ontvangen van faxen via het internet of een intranet. Hiermee kunnen beelden worden gescand en de scanbeelden naar elk geldig e-mailadres verzonden worden. Het gescande beeld wordt als e-mailbijlage naar de geselecteerde geadresseerde(n) gestuurd. Voor het scannen en omzetten van originelen in elektronische bestanden. Het bestand kan op diverse wijzen worden gedistribueerd en gearchiveerd. De uiteindelijke bestemming van het bestand is afhankelijk van het door de gebruiker ingestelde scanpad. Met de Scan voor export-kaart voegt u tevens e-mail- en Internetfaxfuncties toe aan apparaten. Voor registratie van het apparaatgebruik voor afdruk-, kopieer- en scanopdrachten vanaf verschillende apparaten via het netwerk. Een hulpprogramma dat door beheerders kan worden gebruikt om het aantal opdrachten voor iedere gebruiker gespecificeerd als Kopiëren, Afdrukken, Netwerkscannen, Serverfax en Interne fax bij te houden, vooropgesteld dat deze diensten op het apparaat zijn geïnstalleerd. Indien [Energiespaarstand activeren] is geselecteerd, schakelt het apparaat meteen over naar de Energiespaarstand die in de configuratie is ingesteld. Indien er nog opdrachten in de wachtrij staan, verschijnt er een tweede pop-upscherm. OPMERKING: Wanneer u het apparaat vanuit deze mode weer wilt activeren, drukt u op een toets in het aanraakscherm of op het bedieningspaneel. Indien [Snel opnieuw starten] is geselecteerd en bevestigd, wordt het apparaat opnieuw gestart. Er verschijnt een pop-upscherm met de waarschuwing dat eventuele opdrachten in de wachtrij worden verwijderd. Indien [Annuleren] is geselecteerd, worden de uitschakelopties geannuleerd en kunt u het apparaat gewoon blijven gebruiken. Pagina 12 Beknopte gebruikshandleiding Aan de slag 1 De gewenste papierlade openen. OPMERKING: Papierladen 1 en 2 kunnen volledig worden aangepast voor alle papierformaten tussen A5 en A3. Papierladen 3 en 4 zijn speciale laden die kunnen worden aangepast zodat deze alleen papier van A4-formaat of 8, 5 x 11 inch LKE kunnen bevatten. 2 Papier plaatsen. OPMERKING: In papierlade 1 en 2 moeten de geleiders het papier net aanraken, anders werkt de automatische formaatherkenning niet goed. 3 Selecteer [Bevestigen] OF selecteer [Formaat wijzigen] en/of [Soort en kleur wijzigen] om de lade opnieuw te programmeren indien het papierformaat, het soort papier of de kleur is veranderd. OPMERKING: De waarden voor Formaat, Soort en Kleur dienen allemaal correct te zijn. Voor standaard kopieerpapier geldt: Formaat ­ A4 Soort ­ Gewoon papier Kleur ­ Wit OPMERKING: Bij sommige apparaatconfiguraties is het afdrukken op enveloppen niet mogelijk, raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk Productoverzicht. Beknopte gebruikshandleiding Pagina 13 Aan de slag Papier plaatsen Aan de slag Aan de slag Kopieën maken 1 2 Plaats de originelen in de AOD of op de glasplaat. [. . . ] Achter deze panelen en beschermplaten bevinden zich geen onderdelen die in aanmerking komen voor onderhoud door gebruikers. NOOIT een onderhoudsfunctie proberen uit te voeren die NIET specifiek wordt beschreven in de documentatie die bij uw apparaat is geleverd. Nietcassettes Indien uw apparaat met een afwerkeenheid is uitgerust, dan moet u de nietcassette(s) vervangen wanneer u hier via een bericht op wordt gewezen. Volg voor het vervangen van een nietcassette de aanwijzingen op de gebruikersinterface of lees het hoofdstuk Onderhoud van de CD met interactieve handleiding voor de gebruiker (CD2), uit het CD-pakket dat bij het apparaat wordt geleverd. Beknopte gebruikshandleiding Pagina 29 Onderhoud Onderhoud HINT: Indien u Xerox-verbruiksartikelen wilt bestellen, neem dan contact op met de plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: naam van uw bedrijf, productnummer en serienummer van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE PE220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE PE220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag