Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE16. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE PE16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PE16 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE PE16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3884 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE PE16 (4184 ko)
   XEROX WORKCENTRE PE16 GUIA DA USUÁRIO (4302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE PE16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MULTIFUNTIONELE LASER (4 in 1) MFP gebruiksaanwijzing WorkCentre PE16 Over de gebruiksaanwijzingen Dit apparaat wordt geleverd met de volgende drie gebruiksaanwijzingen: Deze Laser MFP gebruiksaanwijzing bevat informatie die u nodig hebt om het apparaat in gebruik te nemen en de meegeleverde software te installeren. De gebruiksaanwijzing bevat verder gedetailleerde informatie over gebruik van het apparaat als printer, scanner en kopieermachine en over onderhoud en oplossen van problemen met het apparaat. De Laser Fax gebruiksaanwijzing bevat informatie over gebruik als faxapparaat. Hier leest u hoe u faxberichten kunt verzenden en ontvangen en hoe u de faxinstellingen kunt veranderen. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. [. . . ] Wij adviseren u nadrukkelijk om de genoemde onderdelen door een ervaren technicus te laten vervangen. Dit geldt uiteraard niet voor de tonercartridge, die u eenvoudig zelf kunt verwisselen. 7 ONDERHOUD 7. 11 AANTEKENINGEN 7. 12 ONDERHOUD 8 PROBLEMEN OPLOSSEN In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een probleem optreedt. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: · Vastgelopen document verwijderen · Vastgelopen afdrukpapier verwijderen · Foutmeldingen oplossen · Problemen oplossen Vastgelopen document verwijderen Als er een document vastloopt terwijl het wordt ingevoerd door de ADF automatische documentinvoer, verschijnt de melding "Document Jam" (Document vastgelopen) in het display. Document vastgelopen in invoer 1 Haal de overige documenten uit de ADF. 2 Open de bovenklep van de ADF. 3 Draai de clip aan het uiteinde van de ADF rol in de richting van de ADF ( a ) en verwijder de rol uit de houder ( b ). Trek het document voorzichtig naar rechts en uit de ADF. 4 Plaats de rol terug, sluit de bovenklep van de ADF en doe de documenten er weer in. NB: Om vastlopen te voorkomen, moet u de glasplaat gebruiken als u dikke, dunne of gemengde documenten scant. 8. 2 PROBLEMEN OPLOSSEN Document vastgelopen in uitvoergedeelte 1 Haal de overige documenten uit de ADF. 2 Open de documentklep en draai aan de knop om de vastgelopen documenten uit de documentuitvoer te verwijderen. 3 Sluit de documentklep en doe de documenten weer in de ADF. Document vastgelopen bij de rol 1 Haal de overige documenten uit de ADF. Verwijder het document uit het invoergedeelte of rolgedeelte door het met beide handen voorzichtig naar rechts te trekken. 8 4 Sluit de documentklep en doe de documenten terug in de ADF. PROBLEMEN OPLOSSEN 8. 3 Vastgelopen afdrukpapier verwijderen Als het afdrukpapier vastloopt, verschijnt de melding "Paper Jam" (Papier vastgelopen) in het display. Kijk in de onderstaande tabel waar het papier is vastgelopen en verwijder het vastgelopen papier. Melding Paper Jam 0 Plaats In het invoergedeelte Bij de handinvoer Zie hieronder pag. 8. 5 Paper Jam 1 In het uitvoergedeelte Bij de handinvoer Paper Jam 2 Bij de fuser of in de buurt van de tonercartridge Zorg dat het papier niet scheurt en trek het langzaam en voorzichtig uit het apparaat wanneer dit wordt aangegeven in de onderstaande stappen. In het invoergedeelte 1 Open de voorklep en sluit hem weer. Als het papier niet wordt uitgevoerd, ga dan verder met stap 2. 2 Trek het papiermagazijn open. 8. 4 PROBLEMEN OPLOSSEN 3 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig recht naar buiten te trekken. Als u enige weerstand voelt en het papier niet beweegt wanneer u eraan trekt, of als u op deze plaats geen vastgelopen papier ziet, gaat u verder naar het gedeelte bij de fuser en de tonercartridge; zie pag. 8. 7. 4 Schuif het papiermagazijn terug in het apparaat totdat het op zijn plaats klikt. 5 Open en sluit de voorklep om verder te gaan met afdrukken. In het uitvoergedeelte 1 Open de voorklep en sluit hem weer. PROBLEMEN OPLOSSEN 8. 5 8 2 Trek het papier voorzichtig uit de frontuitvoer. Als dit lukt, gaat u verder met stap 6. 3 Als u enige weerstand voelt en het papier niet beweegt wanneer u eraan trekt, of als u gaan papier ziet in de frontuitvoer, open dan de achterklep. 4 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig recht naar buiten te trekken. 8. 6 PROBLEMEN OPLOSSEN 5 Sluit de achterklep. 6 Open en sluit de voorklep om verder te gaan met afdrukken. Bij de fuser of bij de tonercartridge NB: De omgeving van de fixeereenheid (fuser) is heet. Wees voorzichtig wanneer u papier uit het apparaat verwijdert. 1 Open de voorklep en trek de tonercartridge naar buiten terwijl u hem een stukje omlaag duwt. 2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig recht naar buiten te trekken. 8 PROBLEMEN OPLOSSEN 8. 7 3 Zet de tonercartridge terug en sluit de voorklep. Het afdrukken wordt automatisch voortgezet. In de handinvoer De melding "Paper Jam0", "Paper Jam1" verschijnt in het display wanneer u probeert af te drukken op papier uit de handinvoer en het apparaat geen papier detecteert omdat dit niet of niet juist is ingevoerd. Wanneer de melding "Paper Jam0", "Paper Jam1" wordt gegeven omdat u het papier niet goed in de handinvoer hebt gedaan, kunt u het papier weer uit het apparaat trekken. 8. 8 PROBLEMEN OPLOSSEN Tips om te voorkomen dat papier vastloopt bij het afdrukken op A5-papier. Als A5-papier regelmatig vastloopt, kunt u het volgende doen: 1 Open de lade en laad het papier zoals aangegeven in onderstaande illustratie. 2 Open het venster Eigenschappen van de Xerox WorkCentre PE16 en stel in tabblad Paper het papierformaat in op A5 (148x210 mm). 3 Stel in tabblad Layout bij Oriëntatie de optie Draaien in op 90º. Selecteer 90 graden. Klik hier. 8 4 Klik op OK om het afdrukken te starten. PROBLEMEN OPLOSSEN 8. 9 Tips om vastlopen van papier te voorkomen De meeste problemen kunnen worden voorkomen door het juiste type papier te kiezen. Als het papier toch vastloopt, volgt u de stappen zoals genoemd in "Vastgelopen afdrukpapier verwijderen" op pagina 8. 4. · Volg de aanwijzingen onder "Papier laden" op pagina 1. 11. [. . . ] Voor meer informatie over het verzenden van faxberichten tijdens de laagtarieftijd, zie pagina 1. 12. Selecteer Off om deze functie uit te schakelen Selecteer On om deze functie in te schakelen. U kunt hier de optie Junk Fax Barrier (blokkeren ongewenste faxnummers) aanzetten. Het apparaat weigert faxberichten die afkomstig zijn van de hier ingevulde nummers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE PE16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE PE16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag