Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M15. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE M15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M15 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE M15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5719 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE M15 INSTRUCTIONS (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE M15 (3188 ko)
   XEROX WORKCENTRE M15 INSTRUCTIONS (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE M15 QUICK START GUIDE (1042 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE M15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre M15/M15i Handleiding voor de gebruiker 604P13223 Samengesteld en vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE VERENIGD KONINKRIJK ©2003 Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van schermen, enzovoort. Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Productnamen en handelsmerken van andere bedrijven worden hierbij erkend. [. . . ] De mode Zeer fijn wordt alleen ingeschakeld indien het externe apparaat deze resolutie ook ondersteunt. Scanopties l Indien het externe Z/W faxapparaat kleuren ondersteunt, kunnen kleurendocumenten worden verzonden. Kleur Gebruiken voor Ø [Scanopties] indrukken om de huidige documenten die geen kleur instelling weer te geven. Ø [Scanopties] herhaaldelijk indrukken om door de keuzes te schuiven. Gebruiken voor kleurendocumenten. l Controleren of de resolutie Ø Wanneer de correcte instelling wordt is ingesteld op FIJN wanneer u een kleurenfax verzendt. weergegeven, [Invoeren] indrukken om de selectie op te slaan. Pagina 6-6 Xerox WorkCentre M15/M15i Handleiding voor de gebruiker Origineelsoort l Gebruiken om het soort Tekst document te selecteren dat wordt gescand. Gebruiken voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan. Er zijn 5 contrastinstellingen beschikbaar. Ø [Origineelsoort] indrukken om de huidige instelling weer te geven. Ø [Origineelsoort] herhaaldelijk indrukken tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Ø [Invoeren] indrukken om de selectie op te Gemengd Foto slaan. Lichter/Donkerder l Gebruiken om het contrast Handmatig Ø [Lichter/Donkerder] herhaaldelijk indrukken van een document met vage of donkere afbeeldingen aan te passen en om de achtergrond te verminderen. tot 'HANDMATIG' verschijnt en [Invoeren] indrukken. Ø Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, gaat het selectieblokje naar links of rechts. Hoe verder het selectieblokje naar rechts wordt verplaatst, hoe donkerder het contrast. Ø [Invoeren] indrukken om de selectie op te slaan. Faxtoepassingen herstellen De volgende instructies opvolgen om de gekozen faxtoepassingen weer in te stellen op de standaardinstellingen: Ø [Wissen/Alles wissen] twee keer indrukken. In het LCD worden de datum en tijd en FAX weergegeven. WorkCentre M15i 11 - DEC - 2002 15:11 100% FAX Xerox WorkCentre M15/M15i Handleiding voor de gebruiker Pagina 6-7 Faxen (alleen M15i) Faxen (alleen M15i) Geavanceerde faxtoepassingen Er zijn verschillende geavanceerde faxtoepassingen beschikbaar op de WorkCentre M15. In de onderstaande tabel worden de beschikbare geavanceerde toepassingen nader omschreven, evenals de mogelijke opties voor elke toepassing en hoe u deze selecteert. Beschrijving van toepassingen TOEPASSING Verzenden uitstellen l Gebruiken om OM TE SELECTEREN. . . . Ø De originelen plaatsen en controleren of 'FAX' staat aangegeven in het LCD. Indien dit niet het geval is, de toets [Kopiëren/Faxen/Scannen] indrukken tot de fax-mode verschijnt en [Invoeren] indrukken. Ø De gewenste toepassingen voor de opdracht programmeren. Ø [Menu/Afsluiten] indrukken en een fax op een gespecificeerd tijdstip te verzenden. of indrukken tot 'VERZ. gebruiken. Ø Het nummer van het externe apparaat via de aantaltoetsen invoeren of de snelkiesfunctie Ø [Invoeren] indrukken om het nummer te bevestigen. Ø Om de fax naar meer dan één locatie te verzenden, de navigatietoetsen of gebruiken om [1: JA] te selecteren en vervolgens [Invoeren] indrukken. Doorgaan met het invoeren van faxnummers tot alle bestemmingen zijn ingevoerd. In het LCD wordt een naam gevraagd voor de uitgestelde verzendopdracht. Ø Om de fax naar één enkele locatie te verzenden of wanneer de laatste bestemming is ingevoerd, Ø Indien er een naam is vereist, een naam invoeren met de aantaltoetsen en [Invoeren] indrukken. De huidige tijd wordt weergegeven en er wordt gevraagd de starttijd voor het verzenden van de fax in te voeren. Ø De tijd invoeren via de aantaltoetsen. Ø Indien beschikbaar, AM (voormiddag) of PM (namiddag) selecteren met de toets of . [Invoeren] indrukken om de starttijd te bevestigen. De orginelen worden naar het geheugen gescand en opgeslagen, zodat ze op het gespecificeerde tijdstip kunnen worden verzonden. In het LCD worden het percentage beschikbaar geheugen en het aantal gescande pagina's weergegeven. Pagina 6-8 Xerox WorkCentre M15/M15i Handleiding voor de gebruiker Prioriteit verzenden l Gebruiken om Ø De orginelen plaatsen en controleren of 'FAX' staat aangegeven in het LCD. Indien dit niet het geval is, de toets [Kopiëren/Faxen/Scannen] indrukken tot de fax-mode verschijnt en [Invoeren] indrukken. Ø De gewenste toepassingen voor de opdracht programmeren. Ø [Menu/Afsluiten] indrukken en documenten met prioriteit te verzenden. of indrukken tot 'PRIORIT. VERZ' wordt weergegeven; vervolgens [Invoeren] indrukken. Ø Het nummer van het externe apparaat via de aantaltoetsen invoeren of via de snelkiesfunctie. Ø Indien er een naam is vereist, een naam voor de opdracht invoeren met de aantaltoetsen en [Invoeren] indrukken. De orginelen worden naar het geheugen gescand vóór verzending. In het LCD wordt het percentage beschikbaar geheugen en het aantal gescande pagina's weergegeven. [. . . ] De tonercassette verwijderen en voorzichtig schudden om de toner gelijkmatig te verdelen. Ervoor zorgen dat u een nieuwe tonercassette op voorraad heeft. Vervaagde afbeeldingen Oplossingen voor problemen met faxen PROBLEEM Originelen worden diagonaal (scheef) ingevoerd AANBEVOLEN OPLOSSING Controleren of de originelengeleiders zijn afgesteld op de breedte van het origineel dat wordt ingevoerd. Controleren of de originelen voldoen aan de vastgestelde gebruiksvereisten voor dit apparaat. Het origineel wordt niet afgedrukt op het papier van de externe fax, hoewel het wel is verzonden Controleren of de originelen met de beeldzijde omhoog in de AOD of met de beeldzijde omlaag op de glasplaat zijn geplaatst. Controleren of de externe fax compatibel is met uw apparaat. Dit apparaat Originelen worden niet verzonden hoewel bewerkingen ondersteunt G3-communicatie, maar geen G4-communicatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE M15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE M15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag