Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE C226

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE C226. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE C226 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE C226 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE C226 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10805 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE C226 QUICK START GUIDE (1685 ko)
   XEROX WORKCENTRE C226 QUICK CONNECT GUIDE (358 ko)
   XEROX WORKCENTRE C226 (8089 ko)
   XEROX WORKCENTRE C226 QUICK START GUIDE (1356 ko)
   XEROX WORKCENTRE C226 QUICK CONNECT GUIDE (1695 ko)
   XEROX WORKCENTRE C226 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (3610 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE C226

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker Garantie Hoewel alles in het werk is gesteld om deze bedieningshandleiding zo nauwkeurig en nuttig mogelijk te maken, kan Xerox Corporation in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Xerox is niet aansprakelijk voor verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze bedieningshandleiding. Het reproduceren, wijzigen of vertalen van dit document is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming, uitgezonderd zoals toegestaan door de wetten ten aanzien van het auteursrecht. Handelsmerk informatie Het Microsoft Windows besturingssysteem is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V. S. [. . . ] Opent u de webpagina als gebruiker, voer dan "user" in bij "Gebruikersnaam". Opent u de webpagina als beheerder, voer dan "admin" in bij "Gebruikersnaam". Xerox WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker 3-43 Printerbediening Logboek Statusbericht Hiermee stelt u een planning op voor het verzenden van bepaalde tellingen zoals de totaaltelling en de uitvoertellingen voor de afdruk- en kopieerfuncties. Ook de e-mailadressen van de ontvangers en de planning moeten worden ingevoerd. Waarschuwingsbericht* Dit wordt gebruikt voor het verzenden van informatie over foutcondities zoals het opraken van het papier of de toner, of wanneer er een (papier)storing optreedt. De e-mailadressen van de ontvangers van de informatie moeten worden ingevoerd. * Deze functie is niet beschikbaar als de optionele faxeenheid is genstalleerd. Netwerkinstelling Netwerkkaart Er is een koppeling voorzien naar de netwerkkaart-webpagina voor het configureren van de print serverkaart (netwerkinterfacekaart). Het beheerderswachtwoord is hetzelfde als het webpaginawachtwoord van de netwerkkaart. LDAP Hiermee configureert u geavanceerde instellingen voor het werken met een LDAPserver en gebruikersverificatie. 3-44 Xerox WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker Configuratie-instellingen maken Printerconfiguratie-instellingen Deze sectie bevat uitleg over de printerconfiguratie-instellingen. Configuratie-instellingen maken De printerconfiguratie-instellingen worden gebruikt om de basisinstellingen van de printer te configureren. Standaardinstellingen: Basisinstellingen voor het afdrukken (pagina 3-46) PCL-instellingen: Instelling van de PCL-symbolenset en -lettertypen (pagina 3-47) Bedieningsprocedure voor alle printerconfiguratie-instellingen Deze opties kunnen worden ingesteld via het bedieningspaneel. Raak de toets [VOORWAARDEINSTELLINGEN] op het printerscherm aan om het menuscherm voor configuratie-instelling weer te geven. A4 PAPIERFORMAAT VOORWAARDEINSTELLINGEN Alle afdruktaken die in de printer zijn vastgehouden en alle taken die naar de printer zijn gestuurd worden vermeld in de vorige afdrukvoorwaarden. 2. Raak de toets van het gewenste item aan om het instelscherm van dat item weer te geven. VOORWAARDEINSTELLINGE STANDAARDINSTELLINGEN PCL-INSTELLINGEN VERLATEN Gedetailleerde beschrijvingen van de configuratie-instellingen beginnen op pagina 3-46. Xerox WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker 3-45 Printerbediening 3. Raak het gewenste instelitem aan op het scherm en raak de toets [OK] aan. STANDAARDINSTELLINGEN OK AANTAL KOPIEN 1 AFDRUKSTAND STANDAARD UITVOERLADE S 1/2 STANDAARD PAPIERFORMAAT A4 STANDAARD PAPIERSOORT DISABLE BLANK PAGE PRINT Herhaal stap 2 en 3 om een ander item in te stellen. Om de instelbewerking te voltooien, tipt u op de [VERLATEN] toets. VERLATEN Standaardinstellingen De standaardinstellingen worden gebruikt om specifieke afdrukvoorwaarden in te stellen voor het afdrukken in een omgeving waarin het printerstuurprogramma niet wordt gebruikt (bv. voor afdrukken vanuit MS-DOS of vanaf een computer waarop het bijgeleverde printerstuurprogramma niet is genstalleerd). OPMERKING: Wanneer sommige items zowel in het printerstuurprogramma als op het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld, hebben de waarden in het printerstuurprogramma voorrang op de waarden op het bedieningspaneel. Voer instellingen die kunnen worden ingesteld in het printerstuurprogramma uit in het printerstuurprogramma. De volgende instellingen zijn beschikbaar: Kopien AANTAL KOPIEN stelt het aantal afdrukken in dat moet worden gemaakt. Standaardinstelling: 1 Het aantal kopien kan worden ingesteld op een waarde van 1 t/m 999. Afdrukstand AFDRUKSTAND biedt de keuze tussen de afdrukstanden staand en liggend. Standaardinstelling: STAAND STAAND of LIGGEND kan worden ingesteld. 3-46 Xerox WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker Configuratie-instellingen maken Standaardpapierformaat Stelt het papierformaat in dat moet worden gebruikt voor het afdrukken onder normale voorwaarden. Het afdrukken gebeurt op het opgegeven papierformaat, tenzij een ander formaat wordt gekozen. Standaardinstelling: A4 of 8-1/2X11 De mogelijke instellingen zijn A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 11X17, 8-1/2X14, 8-1/2X13, 8-1/2X11, 7-1/4X10-1/2, 5-1/2X8-1/2, 8K en 16K. Standaarduitvoerlade De uitvoerlade die moet worden gebruikt voor het afdrukken onder normale voorwaarden. De afdrukken worden uitgevoerd naar de opgegeven lade, tenzij een andere lade is gekozen in de softwaretoepassing. Standaardinstelling: MIDDELSTE LADE Welke laden kunnen worden gekozen hangt af van de genstalleerde randapparaten. Standaardpapiersoort Stelt de papiersoort in die moet worden gebruikt voor het afdrukken onder normale voorwaarden. [. . . ] In xx-xx wordt een foutcode weergegeven. Schakel de stroom naar het apparaat uit en weer in. Als het bericht hierna niet is verdwenen, dient u contact op te nemen met uw leverancier. _ Xerox WorkCentre C226 Handleiding voor de gebruiker 5-101 Faxeenheid Problemen en oplossingen Controleer altijd eerst de onderstaande tabel als er een probleem optreedt met het faxapparaat. Als het probleem niet met behulp van de oplossingen in deze tabel kan worden opgelost, raadpleeg dan uw Xerox WorkCentre C226 System Administration Guide. Probleem Het apparaat werkt niet. Kan geen nummer kiezen. Controleren Staat de aan/uit-schakelaar van het faxapparaat aan? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE C226

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE C226 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag