Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7132

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7132. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 7132 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7132 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 7132 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13281 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 7132 BEKNOPTE (2147 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 (8152 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 SETUP GUIDE (80 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 QUICK USE GUIDE (854 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (3354 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (2033 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 QUICK SCAN FEATURES SETUP GUIDE (79 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7132 RECOMMENDED MATERIALS LIST V1.2 (41 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 7132

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor de User Guid gebruiker ME3612NL04-2 ME3612E4-1 Hoofdstuk: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU UK © 2006 Fuji Xerox Co. , Ltd. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het beeldvenster wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox® de gestileerde X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Selecteer [Aan] en dan de tijdsperiode (1 tot 240 seconden). Duur printerblokkering Geeft aan of het afdrukken van binnenkomende documenten (bijvoorbeeld faxen) gedurende een bepaalde tijdsduur wordt verboden. Selecteer [Aan] en dan de start- en eindtijden van het interval waarbinnen afdrukken is verboden. Auto energiespaarstand Geeft aan hoelang er geen activiteiten plaatsvinden voordat het apparaat automatisch in de automatische energiespaarstand overgaat. U kunt een tweede tijdsperiode zonder activiteiten aangegeven, voordat het apparaat in de slaapmode overgaat. Selecteer de periode voor elke modus binnen het bereik van 1 tot 240 minuten. Voor de slaapstand moet u een langere periode aangeven dan voor de energiespaarstand. Audiotonen Met deze toepassing kunt u het volumeniveau van de tonen selecteren die onder verschillende omstandigheden klinken. U kunt voor ieder item op het scherm een ander volumeniveau aangeven. 1. Selecteer [Geluidstonen] op het scherm [Gemeenschappelijke instellingen]. 2. Wijzig de gewenste instellingen. Met de zijtabs kunt u tussen de schermen wisselen. 3. Selectietoon bedieningspaneel Geeft het volumeniveau aan voor de toon die klinkt wanneer een correcte toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt en de bijbehorende bewerking wordt geaccepteerd. Waarschuwingstoon bedieningspaneel Geeft het volumeniveau aan voor de toon die klinkt wanneer een verkeerde toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt. Toon 'Apparaat gereed' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die klinkt wanneer het apparaat na het inschakelen gereed is om te kopiëren of af te drukken. Xerox WorkCentre 7132 Handleiding voor de gebruiker 243 10 Instellingsprocedures Toon 'Kopieeropdracht voltooid' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer het kopiëren is gelukt. Toon 'Niet-kopieeropdracht voltooid' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer andere dan kopieeropdrachten zijn gelukt. Storingstoon Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer een opdracht niet correct werd afgewerkt. Waarschuwingstoon Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer een opdracht vanwege een fout tijdelijk wordt onderbroken. Waarschuwingstoon 'Papier is op' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer het papier op is. Waarschuwingstoon 'Toner bijna op' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer de tonercassette moet worden vervangen. Volume lijnmonitor Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt voor de lijnmonitor, waarmee u oproep- en reactiesignalen kunt horen tijdens het maken van een verbinding. Volume belsignaal Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer een oproep wordt ontvangen. Toon 'Opgeslagen programmering' Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer een bewerking wordt uitgevoerd tijdens de opdrachtgeheugenregistratie. U kunt het volume voor deze toon niet volledig uitschakelen. Waarschuwingstoon Auto-wissen Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt net voordat het apparaat de bewerking Auto-wissen uitvoert. 244 Xerox WorkCentre 7132 Handleiding voor de gebruiker Gemeenschappelijke instellingen Basistoon Geeft het volumeniveau aan voor de toon die wordt opgewekt wanneer u tussen instellingen schakelt. Het apparaat laat een basistoon horen wanneer het de onderbroken mode afsluit. Instellingen scherm/toets Met deze toepassing kunt u het beginscherm naar eigen wens afstellen en de begintaal selecteren die op het aanraakscherm moet verschijnen. 1. Selecteer [Instellingen Scherm/ toets] op het scherm [Gemeenschappelijke instellingen]. 2. Wijzig de gewenste instellingen. Met de zijtabs kunt u tussen de schermen wisselen. 3. Standaardscherm bij starten Geeft het beginscherm aan dat verschijnt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Wijzig het vooraf ingestelde beginscherm in Toepassingen, Opdrachtstatus en Apparaatstatus. Voor informatie over deze schermen, zie het hoofdstuk Opdrachtstatus. en het hoofdstuk Apparaatstatus. Standaardscherm Toepassingen Geeft de standaardtoepassingen aan die worden weergegeven wanneer de modus Energiebesparing wordt geannuleerd. Gebruik de schuifbalken om tussen de schermen te wisselen. Scherm na Auto-wissen Geeft het toepassingenscherm aan dat wordt weergegeven nadat het apparaat Autowissen heeft uitgevoerd. Autoweergave van aanmeldscherm Geeft aan of het aanmeldscherm automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, of wanneer de stroom wordt onderbroken, om de gebruikersautorisatie te bevestigen. Alle functies Geeft aan welke toepassingen op het scherm <Alle functies> beschikbaar zijn. Selecteer een toets om de aan die toets toegewezen functie opnieuw toe te wijzen. Gebruik de schuifbalken om tussen de schermen te wisselen. Xerox WorkCentre 7132 Handleiding voor de gebruiker 245 10 Instellingsprocedures Opdrachttype op scherm Opdrachtstatus Geeft de opdrachttypes aan die verschijnen wanneer u [Voltooide opdrachten] op het scherm [Opdrachtstatus] selecteert. Standaardtaal Geeft de standaardtaal aan die op het aanraakscherm moet verschijnen. Instellingen papierlade Met deze toepassing kunt u de verschillende instellingen voor laden en voor het papier in de laden configureren. 1. Selecteer [Instellingen papierlade] op het scherm [Gemeenschappelijke instellingen]. 2. Naam keuzepapier Geeft door de gebruiker gedefinieerde namen voor de keuzepapiersoorten 1 tot en met 5 aan wanneer alleen gewoon papier, bankpostpapier en kringlooppapier wordt gebruikt. De toegekende namen verschijnen op de schermen voor de papierinvoer. Papierformaat/-soort Geeft het formaat en het type van het in de papierladen geplaatste papier aan en specificeert welke papierlade wordt gebruikt voor het verwerken van kleurenafdrukfuncties. [. . . ] invoer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Tandemlademodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 storingen - apparaatstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 storingen in de AOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 storingscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 storingsdiagnosetabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Storingstoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 systeembedieningstoetsen, productoverzicht . . . . . 38 Systeembeheerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 508 Xerox WorkCentre 7132 Handleiding voor de gebruiker Index systeembeheerder teller (kopieer-opdrachten) aanmeldingsinstellingen / auditronbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Systeeminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Toets Opdrachtstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 46, 335 Toets Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Toets Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Toets Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Toets Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 7132

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 7132 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag