Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7120. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 7120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7120 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 7120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5684 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 7120 QUICK USE GUIDE (2602 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1089 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 (4442 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 FAX OVER IP (361 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 QUICK USE GUIDE (2486 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 INSTALLATION GUIDE (2689 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 FAX INSTRUCTION SHEET (1380 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 INSTALLATION GUIDE 220V (2831 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1556 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 ENVELOPE TRAY INSTRUCTION SHEET (4108 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 SECURITY FUNCTION SUPPLEMENTARY GUIDE (311 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7120 256BIT ENCRYPTION ENABLEMENT INSTRUCTIONS (352 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 7120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox WorkCentre 7120 Multifunction Printer Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7120 Xerox WorkCentre 7120 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Svenska Guida per l'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Användarhandbok Dansk Norsk Suomi Cestina Polski Betjeningsvejledning Brukerhåndbok Käyttöopas Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Magyar Türkçe Român Felhasználói útmutató Kullanici Kilavuzu Ghid de utilizare Nederlands Gebruikershandleiding Xerox WorkCentre 7120 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Svenska Guida per l'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Användarhandbok Dansk Norsk Suomi Cestina Polski Betjeningsvejledning Brukerhåndbok Käyttöopas Uzivatelská pírucka Przewodnik uytkownika Magyar Türkçe Român Felhasználói útmutató Kullanici Kilavuzu Ghid de utilizare Nederlands Gebruikershandleiding © 2010 Xerox Corporation. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van de publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd of verveelvoudigd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Om het aantal vellen voor elke subset in te voeren, drukt u op de toets plus of min (+/­) en vervolgens op Opslaan. Met de optie Staffelen wordt elke stapel afgedrukte pagina's ten opzichte van de vorige stapel een beetje naar links of rechts geplaatst, zodat de stapels makkelijker zijn te scheiden. Druk op Staffelen, druk op Standaardinstelling systeem, Niet staffelen, Staffelen per set of Staffelen per opdracht en druk op Opslaan. Druk op Opslaan. Omslagen opnemen Als u omslagen aan een kopieeropdracht wilt toevoegen, dient u voor de eerste en laatste pagina een andere lade te selecteren. In deze laden kunnen zwaarder papier, gekleurd papier of voorbedrukt papier worden geplaatst. Opmerking: Het papier dat voor de omslagen wordt gebruikt, moet hetzelfde formaat hebben als het papier dat voor de rest van het document wordt gebruikt. Druk op Kopiëren op het aanraakscherm en vervolgens op het tabblad Afleveringsopmaak. Druk op Omslagen. 114 WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding Kopiëren 3. 4. 5. Een voor- en achteromslag uit dezelfde papierlade en met dezelfde afdrukopties opnemen: a. Druk op een afdrukoptie voor de omslag: Blanco omslag, 1-zijdige omslagen of 2-zijdig afdrukken. Druk op de lade die voor de omslagen moet worden gebruikt, en druk op de lade die voor het hoofdgedeelte van het document moet worden gebruikt. Druk op een afdrukoptie voor de omslag: Blanco omslag, 1-zijdige omslagen of 2-zijdig afdrukken. Druk op de lade die voor de omslagen moet worden gebruikt, en druk op de lade die voor het hoofdgedeelte van het document moet worden gebruikt. Druk op Opslaan. Pagina-opmaak U kunt meerdere origineelpagina's op één zijde van een vel papier kopiëren. De grootte van de paginabeelden wordt proportioneel verkleind, zodat ze op het geselecteerde papier passen. Druk op Kopiëren op het aanraakscherm en vervolgens op het tabblad Afleveringsopmaak. Als u het aantal origineelpagina's voor elk vel papier wilt selecteren, drukt u op 2 pagina's, 4 pagina's of 8 pagina's. Als u de richting van de kopieën wilt wijzigen, drukt u op Origineelrichting en vervolgens op Staande beelden of Liggende beelden. Als u hetzelfde beeld op een pagina wilt herhalen, drukt u op Beeld herhalen. Druk op Automatisch herhalen om automatisch het aantal keren te berekenen dat er verticaal of horizontaal wordt herhaald, op basis van documentgrootte, papierformaat en het percentage voor vergroten/verkleinen. Om het aantal keren op te geven dat het beeld verticaal of horizontaal moet worden herhaald, drukt u op Variabel herhalen en vervolgens op de toets plus of min (+/­). U kunt een beeld 1 tot 23 keer verticaal (in kolommen) herhalen en 1 tot 33 keer horizontaal (in rijen) herhalen. · Om de beelden gelijkmatig over de pagina te verdelen, drukt u op Evenredig verspreid. [. . . ] Wijziging van dit product, aansluiting op externe beheersoftware of externe beheerapparatuur die niet door Xerox is goedgekeurd, maakt de certificatie van dit product ongeldig. Zuid-Afrika Dit modem mag alleen samen met een beveiligingsapparaat tegen spanningspieken worden gebruikt. 232 WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding Informatie over regelgeving Veiligheidsinformatiebladen Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de printer gaat u naar: Noord-Amerika: www. xerox. com/msds Europese Unie: www. xerox. com/environment_europe Voor de telefoonnummers van het Xerox Welcome Centre gaat u naar www. xerox. com/office/worldcontacts. WorkCentre 7120 Multifunctionele printer Gebruikershandleiding 233 Informatie over regelgeving Energiespaarstand Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat de basisconfiguratie van deze printer voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-keurmerk zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten. Het ENERGY STAR Office Equipment Program is een gezamenlijk initiatief van Amerikaanse, Europese en Japanse overheden en de kantoorapparatuurbranche om energiezuinige kopieerapparaten, printers, faxapparaten, multifunctionele apparaten, computers en beeldschermen te promoten. Het beperken van het energieverbruik van apparatuur helpt smog, zure regen en klimaatveranderingen op lange termijn te bestrijden door de uitstoot die ontstaat bij de productie van elektriciteit te verlagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 7120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 7120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag