Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5222. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 5222 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5222 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 5222 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4425 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK USE GUIDE (801 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (177 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK SCAN FEATURES SETUP GUIDE (207 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 (4231 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK USE GUIDE (841 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (133 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (6193 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5222 QUICK SCAN FEATURES SETUP GUIDE (213 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 5222

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Handleiding voor de User Guide gebruiker XE3021NL0-2 ME3612E4-1 Copyright © 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU VK © 2008 Fuji Xerox Co. , Ltd. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het beeldvenster wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. [. . . ] Toevoegen Voegt een geselecteerde faxontvanger aan het veld [Ontvanger(s)] toe. Als u een geselecteerde faxontvanger aanraakt, verschijnt er een pop-upmenu, waarin u de ontvanger kunt verwijderen of de gegevens van die ontvanger kunt bekijken. Algemene instellingen - Fax/internetfax/serverfax In dit deel worden de algemene beeldtoepassingen voor fax-/internetfaxopdrachten beschreven. Voor informatie over de beschikbare toepassingen kunt u de volgende informatie raadplegen: Lichter/donkerder ­ pagina 91 2-zijdig scannen ­ pagina 92 Origineelsoort ­ pagina 92 Resolutie ­ pagina 93 OPMERKING: De volgende standaardscaninstellingen onder [Systeeminstellingen] > [Instellingen Scannen/Faxen] > [Standaardinstellingen Scannen] zijn van toepassing op faxen die via de serverfax worden verzonden: [Lichter/donkerder] en [Achtergrondonderdrukking]. 1. Druk op het bedieningspaneel op de toets <Alle functies>. 3. Selecteer [Faxen] of [Internetfax] op het scherm Alle functies. 4. Selecteer de gewenste toepassing. Lichter/donkerder Met deze toepassing kan de densiteit van het gescande beeld op zeven niveaus worden aangepast. Gebruik de schuiftoetsen om de donkerheid te verhogen of te verlagen. 1. Selecteer een niveau voor de toepassing [Lichter/donkerder] op het scherm [Algemene instellingen]. 91 4 Faxen 2-zijdig scannen Met behulp van deze toepassing kunt u aangeven of uw document 1- of 2-zijdig is en hoe het document moet worden geplaatst. 1. Selecteer een vooringestelde toets voor de toepassing [2zijdig scannen] op het scherm [Algemene instellingen]. 2-zijdig Scant beide zijden van het document Selecteer deze optie wanneer de beelden op beide zijden van het document dezelfde richting hebben. 2-zijdig - z. 2 roteren Scant beide zijden van het document Selecteer deze optie wanneer de beelden op beide zijden van het document tegenovergestelde richtingen hebben. Eerste pagina 1-zijdig Slaat het scannen van de achterkant op het eerste vel van het document over. Dit selectievakje kan worden aangevinkt wanneer [2-zijdig] of [2-zijdig - z. 2 roteren] wordt geselecteerd. OPMERKING: De optie [Eerste pagina 1-zijdig] is niet beschikbaar voor serverfax. Origineelsoort Met behulp van deze toepassing kunt u het soort document selecteren. 1. Selecteer een vooringestelde toets voor de toepassing [Origineelsoort] op het scherm [Algemene instellingen]. Foto & tekst Selecteer deze optie voor het scannen van documenten die tekst en foto's bevatten. Er wordt automatisch onderscheid gemaakt tussen tekst en foto's, en er wordt een geschikte kwaliteitsmode voor afzonderlijke gebieden geselecteerd. Foto Selecteer deze optie voor documenten die alleen foto's bevatten. 92 Algemene instellingen - Fax/internetfax/serverfax Resolutie Met behulp van deze toepassing kunt u de scanresolutie aanpassen van faxen die op het externe apparaat worden ontvangen. OPMERKING: Wanneer het SMB- of FTP-protocol voor de serverfaxfunctie wordt gebruikt, zijn de beschikbare opties [Standaard] en [Fijn (200 dpi)]. Wanneer het SMTP-protocol wordt gebruikt, is de beschikbare optie alleen [Fijn (200 dpi)]. Deze instelling voor [Resolutie] is van toepassing op verzending vanaf het apparaat naar de server van de serverfax. De resolutie van gegevens die vanaf de serverfaxserver naar een uiteindelijke bestemming zijn verstuurd, is afhankelijk van de resolutie-instelling op de serverfaxserver. 1. [. . . ] 111 scannen naar mailbox, basistoepassingen . . . . . . . 120 scannen naar pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 111 scannen naar pc, basistoepassingen . . . . . . . . . . . . . . . 122 scanpercentage voor de originele fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Schaduwonderdrukking Scannen/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 scheidingsvellen, invoegen tussen transparanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 61 schemafiltering, documenten in mailbox . . . . . . . . . . . 151 Scherpte e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 netwerkscannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 scannen naar mailbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 scannen naar pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Serverfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 serverfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 services Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Opdrachtstroomschema's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 opgeslagen programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 verzenden vanuit mailbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Sets Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 slaapstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 snelkiesnummers voor faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 90 speciale tekens Fax/internetfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 serverfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Spiegelbeeld - kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 stander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 start uitstellen - faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 startsnelheid faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 36 Toets Alles wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 5222

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 5222 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag