Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5020. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 5020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 5020 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 5020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3726 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 5020 QUICK USE GUIDE (361 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTRUCTION POSTER (1176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTALL THE PRINTER (1164 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 DN SYSTEMS ADMINISTRATOR GUIDE (2128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 (3188 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTRUCTIONS (206 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 QUICK USE GUIDE (508 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 FAULT CODE LIST (21 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 QUICK USE GUIDE (361 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTALL THE STAND (153 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTRUCTION POSTER (1176 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTALL THE PRINTER (1164 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTALL THE SHEET FEEDER (153 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (134 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (2128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 DN SYSTEMS ADMINISTRATOR GUIDE (2128 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5020 BUTTON MANAGER, PRINT AND SCAN DRIVER README (6 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 5020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre 5020/DN Handleiding voor de gebruiker XE3026NL0-1 www. xerox. com/support Vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Verenigd Koninkrijk © 2008 Fuji Xerox Co. , Ltd. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege zijn toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het beeldvenster wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox® en alle producten van Xerox die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Zolang de pijl op de papiergeleider naar de juiste markering voor het papierformaat op het label wijst, veroorzaakt dit geen papierstoring. 7. Geef het papierformaat en de papierrichting op via het bedieningspaneel. Voor informatie over het opgeven van het papierformaat en de papierrichting raadpleegt u Het formaat en de richting van het papier in de laden opgeven op pagina 50. Het formaat en de richting van het papier in de laden opgeven Nadat u papier in de laden heeft geplaatst, moet u het formaat en de richting van het papier handmatig opgeven. In de volgende stappen wordt beschreven hoe het formaat en de richting van het papier via het bedieningspaneel opgegeven kan worden. 1. De mode Papierinstellingen wordt geactiveerd op het apparaat. Toets <Papierinvoer> 50 Het formaat en de richting van het papier in de laden wijzigen 2. Druk meerdere malen op de toets <Papierinvoer> totdat het lampje voor de gewenste lade oplicht op de apparaatafbeelding (nabootsing). OPMERKING: Wanneer u op de toets <Papierinvoer> drukt, worden het formaat en de richting van het papier in de geselecteerde lade weergegeven in het display. 3. Druk op de toets <Display-wisseling> om door de selecties voor het formaat en de richting van het papier te bladeren. OPMERKING: Wanneer u papier van een afwijkend formaat in de handmatige invoer plaatst voor een afdrukopdracht (papier van een afwijkend formaat kan niet voor een kopieeropdracht worden gebruikt), moet u het papierformaat instellen op [CUS] via het bedieningspaneel en daarna het formaat van het afwijkende papier specificeren in de printerdriver. Raadpleeg de cd-rom van de PCL-printerdriver voor informatie over het opgeven van een aangepast papierformaat in de printerdriver. Toets <Display-wisseling> Als u niet weet in welke richting het papier in de laden is geplaatst OPMERKING: Plaats het papier met het afwijkende formaat in de handmatige invoer. Plaats het papier met het afwijkende formaat niet in lade 1 of lade 2. · Als het papier is geplaatst zoals aangegeven in de afbeeldingen hieronder, is de richting LKE. · Als het papier is geplaatst zoals aangegeven in de afbeeldingen hieronder, is de richting KKE. 51 3 Papier plaatsen · Wisselvolgorde Volgorde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Weergegeven in het display Formaat/ richting A3 / KKE Volgorde 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Weergegeven in het display Formaat/ richting A5 / KKE 11 x 17" / KKE 8, 5 x 15" / KKE 8, 5 x 13" / KKE 8, 5 x 11" / LKE 8, 5 x 11" / KKE 8, 5 x 13, 4" / KKE 5, 5 x 8, 5" / KKE Aangepast papierformaat A4 / LKE A4 / KKE B4 / KKE B5 / LKE B5 / KKE 8K / KKE 16K / LKE 16K / KKE OPMERKING: Wanneer lade 1 of lade 2 is geselecteerd, worden [A5], [55] en [CUS] niet in het display weergegeven. 4. Druk op de toets <Start> om het geselecteerde formaat en de geselecteerde richting van het papier te bevestigen. De mode Papierinstellingen wordt afgesloten op het apparaat. Toets <Start> 52 4 Kopiëren In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van de basisprocedure voor kopiëren en de kopieerfuncties die op het apparaat beschikbaar zijn. Kopiëren - procedure In dit gedeelte wordt de basisprocedure voor kopiëren beschreven. · Als Auditron (kopiëren) is uitgeschakeld op het apparaat, gaat u verder naar stap 1. · Als Auditron (kopiëren) is ingeschakeld op het apparaat, dient u Aanmelden op het apparaat op pagina 70 te raadplegen om u op het apparaat aan te melden voordat u verder gaat naar stap 1. Raadpleeg het hoofdstuk Accounting and Securities in de System Administration Guide voor meer informatie over de functie Auditron (kopiëren). OPMERKING: Als het apparaat een afdrukopdracht ontvangt terwijl u de kopieeropties instelt via het bedieningspaneel, wordt het instellen van kopieeropties onderbroken totdat de afdrukopdracht is voltooid. Als het apparaat klaar is met afdrukken, kunt u de resterende instellingen voor de kopieeropdracht instellen. 1. Druk op de toets <Kopiëren>. Toets <Kopiëren> 2. Plaats een document. · Wanneer u een document via de AOD kopieert 1) Plaats een document met de beeldzijde omhoog in het midden van de AOD. OPMERKING: Het lampje op de apparaatafbeelding (nabootsing) licht op wanneer een document juist in de AOD is geplaatst. 53 4 Kopiëren 2) Pas de documentgeleiders zodanig aan dat ze de randen van het geplaatste document net raken. OPMERKING: Als het formaat van het geplaatste document kleiner is dan een van de standaardformaten, kunnen de randen van het geplaatste document een schaduw veroorzaken en lijkt het of het document een kader heeft op de afgedrukte kopieën. · Wanneer u een document via de glasplaat kopieert 1) Open de afdekklep. 2) Plaats een document met de beeldzijde omlaag op de glasplaat en lijn het document uit tegen de linkerbovenhoek. [. . . ] 25, 76 Linkerzijklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 S scannen documenten in een mailbox controleren . . . . . . 73 Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Slaapstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 M mailbox documenten controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 documenten verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 gescande gegevens importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Mailboxdocumentenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mailbox Viewer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 5020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 5020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag