Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4260. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 4260 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4260 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 4260 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 4260 BEKNOPTE (862 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALLATION (13686 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 QUICK USE GUIDE (569 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTRUCTION POSTER (244 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALLATION GUIDE (592 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE FINISHER (1335 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE PAPER TRAYS (406 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (807 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE HIGH CAPACITY FEEDER (3353 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 (4340 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALLATION (13686 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 QUICK USE GUIDE (569 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 REFERENCE POSTER (9574 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 QUICK USE POSTER (245 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 CAC INSTALL GUIDE (1142 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTRUCTION POSTER (244 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALLATION GUIDE (592 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE FAX KIT (262 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE FINISHER (1335 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE PAPER TRAYS (406 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE DRUM CARTRIDGE (807 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1363 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 INSTALL THE HIGH CAPACITY FEEDER (3353 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4260 PRODUCT EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (181 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 4260

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox WorkCentre 4250/4260 Handleiding voor de gebruiker Samengesteld en vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Verenigd Koninkrijk Copyright © 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, omvat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van schermen, enzovoort. Xerox® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Als u een opdracht in de wachtrij wilt annuleren, drukt u op het bedieningspaneel op de toets Opdrachtstatus om het scherm Actieve opdrachten weer te geven. 3. Selecteer Bevestigen om de opdracht te verwijderen of Annuleren om naar het vorige scherm terug te keren. 98 Handleiding voor de gebruiker van Xerox WorkCentre 4250/4260 5 Netwerkscannen Netwerkscanbronnen Er kan aanvullende scansoftware aan de scancapaciteiten van het apparaat worden toegevoegd: FreeFlowTM SMARTsendTM Software voor scannen en routering via de server, die diverse Xeroxmultifunctionele apparaten ondersteunt. Papieren documenten kunnen via één scan worden omgezet in elektronische bestanden en naar meerdere bestemmingen worden verzonden: e-mail, documentopslagplaatsen, netwerkmappen, zelfs externe printers. Handleiding voor de gebruiker van Xerox WorkCentre 4250/4260 99 5 Netwerkscannen Netwerkscannen Er zijn twee belangrijke informatiegebieden onder het tabblad Netwerkscannen: Sjablonenlijst en Sjabloongegevens. Zie Sjabloonoverzicht op pagina 101 en Opslagplaatsen op pagina 101 voor meer informatie over sjablonen. Sjabloonbestemmingen In de lijst met sjabloonbestemmingen worden alle sjablonen weergegeven die momenteel beschikbaar zijn voor de gebruiker. Na installatie wordt de standaard fabriekssjabloon 'DEFAULT' (in hoofdletters) in de sjablonenlijst weergegeven. De standaardsjabloon verschijnt boven aan de lijst en wordt automatisch geselecteerd. De sjablonenlijst bestaat uit twee soorten sjablonen: · Netwerksjablonen - deze sjablonen worden opgeslagen in een externe sjablonenopslagplaats en gemaakt met behulp van software als FreeFlow, SMARTsend. U kunt ook een standaardsjabloon met de FreeFlowTM SMARTsendTMsoftware maken. Het woord 'default' (in kleine letters) verschijnt dan. · Lokale sjablonen - deze sjablonen worden lokaal op het apparaat opgeslagen en gemaakt met behulp van CentreWare Internet Services, WIA- of TWAINdrivers. 100 Handleiding voor de gebruiker van Xerox WorkCentre 4250/4260 5 Netwerkscannen Gegevens In het gedeelte Gegevens aan de rechterkant van het scherm vindt u informatie over de geselecteerde sjabloon. Telkens wanneer u een ander sjabloonbestand selecteert, wordt dit gebied bijgewerkt, zodat de informatie over de geselecteerde sjabloon wordt weergegeven. OPMERKING: Wijzigingen in de sjabloon die u op het apparaat hebt aangebracht zijn van tijdelijke aard. Permanente wijzigingen dienen te worden gemaakt met het hulpprogramma waarin de sjabloon werd gemaakt. Sjabloonoverzicht Voor een geslaagde scan moet een sjabloon op het apparaat worden geselecteerd. Sjablonen bevatten vooraf geselecteerde opties die op het gescande origineel worden toegepast, bijvoorbeeld informatie over de eindbestemming van de opdracht (de opslagplaats). De afdrukkwaliteitinstellingen worden gedefinieerd in de sjabloon, samen met de sjabloonnaam. Sjablonen maken Raadpleeg de cd voor systeembeheerders voor meer informatie over het maken van sjablonen. Selecteer een sjabloon op basis van waar het bestand naar toe moet worden verzonden. Normaal gesproken heeft de systeembeheerder al een sjabloon voor algemeen gebruik gemaakt. Nadat een sjabloon is geselecteerd, kunnen de meeste voorgeprogrammeerde instellingen, zoals type opdracht, afdrukkwaliteit en resolutie, tijdelijk worden gewijzigd. De afleveringsbestemming die aan de sjabloon is toegewezen, kan niet op het apparaat worden gewijzigd, maar er kan een andere bestemming worden toegevoegd. Een sjabloon selecteren Voorgeprogrammee rde sjabloonselecties wijzigen Opslagplaatsen Opslagplaatsen zijn directory's of mappen op een server waar de gescande bestanden worden opgeslagen. Voordat u de toepassing Netwerkscannen kunt gebruiken, dient de systeembeheerder de opslagplaatsen voor uw apparaat in te stellen. De opslagplaatsen zijn gedefinieerd in de sjabloon en kunnen niet op het apparaat worden gewijzigd. Er kunnen maximaal 5 opslagplaatsen worden gedefinieerd (1 standaard, 1 voor de serverfax en 3 aanvullende). Handleiding voor de gebruiker van Xerox WorkCentre 4250/4260 101 5 Netwerkscannen Afleveringskleur Gebruik deze optie om originelen in zwart/wit, grijsschaal of full color te scannen. Optie Full color Grijsschaal Zwart/wit Beschrijving Gebruik deze optie om gekleurde originelen te scannen. [. . . ] Laat hendel 1a en 1b zakken en verwijder eventueel vastgelopen papier. Als er geen papier is vastgelopen, voert u de volgende stappen uit. 3. Blijf 1c naar beneden drukken, schuif de afwerkeenheid naar links en verwijder eventueel vastgelopen papier. 1b 1a 1c 226 Handleiding voor de gebruiker van Xerox WorkCentre 4250/4260 14 Problemen oplossen 4. Plaats de afwerkeenheid weer op zijn oorspronkelijke plek en sluit de deur van de afwerkeenheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 4260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 4260 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag