Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4118

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4118. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 4118 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 4118 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 4118 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4935 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 4118 QUICK USE GUIDE (2894 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 STATEMENT OF VOLATILITY (19 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 (2321 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 INSTALL SHEET (1855 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 QUICK USE GUIDE (11119 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 INSTRUCTION POSTER (568 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 TRAY 2 INSTALL SHEET (685 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 QUICK REFERENCE POSTER (1370 ko)
   XEROX WORKCENTRE 4118 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1137 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 4118

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre 4118 Handleiding voor de gebruiker Vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU VERENIGD KONINKRIJK ©2006 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van schermen, enzovoort. Xerox® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Gebruik de navigatietoetsen om [Randen wissen] te selecteren en druk op [Invoeren]. Selecteer de gewenste optie voor Randen wissen en druk op [Invoeren] om de selectie op te slaan. met gaatjes Midden/ randen boek Kaderrand Gebruiken om een kader om alle randen van het document te plaatsen. Kantlijnversch. Gebruiken om een inbindrand voor het document te maken. Uit Gebruiken om de toepassing uit te schakelen. Druk op [Menu/Afsluiten]. Gebruik de navigatietoetsen om [Kopieertoepassingen] te selecteren en druk op [Invoeren]. Gebruik de navigatietoetsen om [Kantlijnversch. ] te selecteren en druk op [Invoeren]. Selecteer de gewenste optie voor Kantlijnverschuiving en druk op [Invoeren]. U kunt een verschuiving invoeren via de aantaltoetsen en vervolgens op [Invoeren] drukken. AutoGebruiken om het beeld centreren op het papier te centreren. Linkerkantlijn Gebruiken om een aantal in te voeren voor de verschuiving van de linkerkantlijn. Gebruiken om een aantal in te voeren voor de verschuiving van de rechterkantlijn. Gebruiken om een aantal in te voeren voor de verschuiving van de bovenste kantlijn. Gebruiken om een aantal in te voeren voor de verschuiving van de onderste kantlijn. Rechterkantlijn Bovenkantlijn Onderkantlijn Pagina 3-10 Xerox WorkCentre 4118 Handleiding voor de gebruiker Boek kopiëren Gebruiken om ingebonden documenten te kopiëren. Indien het document te dik is, til dan de deksel omhoog tot de scharnieren van de deksel in het stopmechanisme klikken en sluit de deksel. Uit Gebruiken om de toepassing uit te schakelen. Gebruiken om de linkerpagina van een ingebonden document te scannen en te kopiëren. Gebruiken om de rechterpagina van een ingebonden document te scannen en te kopiëren. Gebruiken om de beide pagina's van een ingebonden document te scannen en te kopiëren. Gebruiken om de toepassing uit te schakelen. Gebruik de glasplaat voor het kopiëren van ingebonden originelen. Gebruik de navigatietoetsen om [Kopieertoepassingen] te selecteren en druk op [Invoeren]. Gebruik de navigatietoetsen om [Boek kopiëren] te selecteren en druk op [Invoeren]. Selecteer de gewenste optie voor Boek kopiëren en druk op [Invoeren]. Linkerpagina Rechterpagina Beide pagina's Autoonderdrukken Gebruiken bij het kopiëren van originelen waarbij de achtergrond verwijderd moet worden. Aan Druk op [Menu/Afsluiten]. Gebruik de navigatietoetsen om [Kopieertoepassingen] te selecteren en druk op [Invoeren]. Gebruik de navigatietoetsen om [Auto-onderdrukken] te selecteren en druk op [Invoeren]. Selecteer [Aan] en druk op [Invoeren]. Uit Omslagen Gebruiken om automatisch omslagen toe te voegen aan een gekopieerde set met afdrukmateriaal dat afkomstig is uit een andere lade. Uit Gebruiken om de toepassing uit te schakelen. Druk op [Menu/Afsluiten]. [. . . ] Verwijder de tonercassette en schud deze voorzichtig om de toner gelijkmatig te verdelen. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercassette bij de hand heeft. Vervaagde afbeeldingen Mogelijk is de toner bijna op. Xerox WorkCentre 4118 Handleiding voor de gebruiker Pagina 10-17 Problemen oplossen Problemen oplossen Oplossingen voor faxproblemen PROBLEEM AANBEVOLEN OPLOSSING De originelen worden diagonaal Controleer of de origineelgeleiders zijn afgesteld op de breedte (scheef) ingevoerd van het origineel dat wordt ingevoerd. Controleer of de originelen voldoen aan de vastgestelde gebruiksvereisten voor dit apparaat. Het origineel wordt niet afgedrukt op het papier van de externe fax, hoewel het wel is verzonden Controleer of de originelen met de beeldzijde omhoog in de AOD of met de beeldzijde omlaag op de glasplaat zijn geplaatst. De originelen worden niet Controleer of de externe fax compatibel is met uw apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 4118

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 4118 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag