Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3550. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 3550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3550 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 3550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10535 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 3550 BEKNOPTE (3103 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 ADD MEMORY (2881 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTALL THE STAND (3175 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTRUCTION POSTER (5495 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTALLATION GUIDE (6534 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 (9233 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 ADD MEMORY (2881 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 QUICK USE GUIDE (2639 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTALL THE STAND (3175 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTRUCTION POSTER (5495 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 INSTALLATION GUIDE (6534 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3550 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (2188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 3550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] V1. 0 Maart 2010 Xerox WorkCentre 3550 Handleiding voor de gebruiker ® ©2010 Xerox Corporation. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. Xerox® en het connectiviteitslogo zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. [. . . ] Het document wordt dan niet afgedrukt, maar wordt als een PRN-bestand opgeslagen. Alleen PRN-bestanden die op deze wijze zijn gemaakt, kunnen rechtstreeks vanaf het USB-geheugenapparaat worden afgedrukt. · Als u PRN-bestanden afdrukt die op een ander apparaat zijn gemaakt, zal het resultaat anders zijn dan verwacht. · TIFF: TIFF 6. 0 Baseline · JPEG: JPEG Baseline · PDF: PDF 1. 4 en ouder · PCL: PCL-bestand · PS: PostScript-bestand · TXT: tekstbestand Een document afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat: 1. Plaats een USB-geheugenapparaat in de USBgeheugenpoort van het apparaat. Druk op de pijl omhoog/omlaag om Afdrukken vanaf USB te selecteren en druk op OK. Uw apparaat detecteert het geheugenapparaat automatisch en leest de gegevens in die op het geheugenapparaat zijn opgeslagen. Druk op de pijl omhoog/omlaag tot de gewenste map of het gewenste bestand verschijnt en druk op OK. Als u een + voor de naam van een map aantreft, zitten er een of meerdere bestanden of mappen in de geselecteerde map. Als u een map hebt geselecteerd, drukt u op de pijl omlaag/omhoog tot het gewenste bestand verschijnt en drukt u op OK. Druk op de pijl omhoog/omlaag om het aantal af te drukken exemplaren te selecteren of voer het aantal in. Als het bestand is afgedrukt, wordt op het display gevraagd of u nog iets wilt afdrukken. Als u een ander document wilt afdrukken, drukt u op de pijl links/rechts om Ja te selecteren en drukt u vervolgens op OK. Zo niet, drukt u op de pijl links/rechts om Nee te selecteren en vervolgens op OK. Druk op Stop om terug te keren naar de gereedmode. Xerox WorkCentre 3550 Handleiding voor de gebruiker 113 USB-geheugen beheren USB-geheugen beheren U kunt beeldbestanden op het USB-geheugenapparaat één voor één verwijderen, of allemaal tegelijk door het apparaat opnieuw te formatteren. VOORZICHTIG: Bestanden kunnen niet meer worden teruggezet nadat u ze hebt verwijderd of nadat u het USB-geheugenapparaat opnieuw hebt geformatteerd. Voordat u ze verwijdert, moet u dan ook zeker weten dat u ze niet meer nodig hebt. Een beeldbestand verwijderen 1. Plaats een USB-geheugenapparaat in de USBgeheugenpoort van het apparaat. Druk op de pijl omhoog/omlaag om Bestandsbeheer te selecteren en druk op OK. Druk op de pijl omhoog/omlaag om Verwijderen te selecteren en druk op OK. Druk op de pijl omhoog/omlaag tot de gewenste map of het gewenste bestand verschijnt en druk op OK. Als u een + voor de naam van een map aantreft, zitten er een of meerdere bestanden of mappen in de geselecteerde map. [. . . ] Contact your Xerox sales representative (1-800-ASK-XEROX) to determine whether this Xerox device is part of the program. For more information about Xerox environmental programs, visit www. xerox. com/environment. html. If you are managing the disposal of your Xerox device, please note that the device may contain lead, mercury, Perchlorate, and other materials whose disposal may be regulated due to environmental considerations. The presence of these materials is fully consistent with global regulations applicable at the time that the device was placed on the market. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 3550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 3550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag