Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3315 3325 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3315 3325. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 3315 3325 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3315 3325 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 3315 3325 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 3315 3325 PRINTERSYMBOLEN (648 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3315 3325 ® WORKCENTRE® 3315/3325 PRINTER SYMBOLS (648 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3315 3325 WORKCENTRE 3315/3325 BLACK AND WHITE PRINTER EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (146 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 3315 3325PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XEROX®, XEROX Europe en XEROX Canada Limited, The Document Company®, de gestileerde X® en alle namen en identificatienummers die worden gebruikt in verband met Xerox-producten die worden vermeld in deze publicatie zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. Alle niet-Xerox merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen. Dit product omvat software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://www. apache. org/). Hoewel de informatie in deze handleiding correct is op het moment van publicatie, behoudt Xerox zich het recht voor de informatie op ieder willekeurig tijdstip te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. [. . . ] Syntaxis ­exit Een lijst van printers weergeven: -ListP Hiermee geeft u de directorypaden en namen van de beschikbare printers weer. De printernaam, printerstatus, afleveringsstatus en het printertype voor elke beschikbare printer worden weergegeven. Syntaxis ­ListP Lijst van de printerstatus: -ListP <opties> Wanneer u -Listp gebruikt samen met opties geeft u printerstatusinformatie weer Syntaxis Argument -ListP <opties> -v of -V Hiermee geeft u de printernaam, printerstatus, afleveringsstatus, printertype, netwerkadres van de printer, afleveringstype, afleveringsformaat en het serverprogramma voor elke printer weer. Afdrukken met Xerox Production Print Services 6-3 Command Line Client gebruiken Argument -p of -P Hiermee geeft u uitsluitend voor de opgegeven printer printerstatusinformatie weer. Argument -server <naam DocuSP-controller> Hiermee geeft u voor de opgegeven DocuSP (controller) server de printerstatusinformatie weer. Een bestand selecteren om af te drukken: -f <bestand> Hiermee selecteert u het documentbestand dat u wilt afdrukken. Deze parameter is vereist voor afdrukken. Syntaxis Argument ­f <bestand> <bestand> Hiermee geeft u het directorypad en de naam op van het documentbestand dat u wilt afdrukken. De opdrachtkaart instellen: -jt <opdracht> Hiermee geeft u de opdrachtkaart op die gebruikt dient te worden bij de huidige opdracht. Deze parameter is vereist voor afdrukken. Syntaxis Argument ­jt <opdracht> <opdracht> Hiermee geeft u het directorypad en de naam op van de opgeslagen opdrachtkaart die u wilt gebruiken bij het uitvoeren van de opdracht. 6-4 Afdrukken met Xerox Production Print Services Command Line Client gebruiken Het aantal exemplaren instellen: -copies <aantal> Hiermee geeft u op hoeveel exemplaren van het document dienen te worden afgedrukt. Syntaxis Argument ­copies <aantal> <aantal> Een cijfer dat het aantal exemplaren aangeeft dat dient te worden afgedrukt Het type opdracht instellen Hiermee geeft u aan welk type opdracht dit is: 1-zijdig, 2-zijdig of kop-staart. Syntaxis Argument -sides <zijden> <zijden> Een van de volgende opties invoeren: · · · 1-side 2-side head-to-toe De afwerkingsoptie instellen Hiermee geeft u de afwerking voor de opdracht op. Syntaxis Argument -finishing <optie> <optie> Een van de volgende opties invoeren: · · · · · · no-finish staple-top-left staple-bottom-left staple-top-right staple-dual-left staple-dual-right Afdrukken met Xerox Production Print Services 6-5 Command Line Client gebruiken · · · bind-left bind-right booklet-maker Gebruikersnaam instellen Hiermee geeft u de gebruikersnaam van de verzender op. Syntaxis Argument -user <verzender> <verzender> De gebruikersnaam van de verzender invoeren als argument. Argument RegFileLoc -get Hiermee geeft u de locatie van het printerregistratiebestand weer. Argument RegFileLoc -help Hiermee geeft u Help-informatie over het gebruik weer. Afdrukken in de opdrachtmode Print De volgende stappen uitvoeren om een afdrukopdracht in de enkelvoudige opdrachtmode te verzenden: 1. Wanneer u een opdracht wilt instellen en uitvoeren in de enkelvoudige opdrachtmode, dient u een batchbestand te bewerken en uit te voeren dat u kunt vinden in de map waarin XDS Plus is geïnstalleerd. Een van de volgende opties gebruiken: · · · Voor Windows gebruikt u jxdsclc_sc_win32. bat Voor Solaris gebruikt u jxdsclc_sc_unix ­p gevolgd door een spatie, vervolgens de naam van de printer waarnaar u een opdracht verzendt (zoals weergegeven in de lijst met printers) ­f gevolgd door een spatie, vervolgens de naam van het documentbestand dat u wilt afdrukken ­jt gevolgd door de naam van de opgeslagen opdrachtkaart die u wilt gebruiken voor de opdracht. A De volgende parameters zijn vereist voor afdrukken: · · Afdrukken met Xerox Production Print Services 6-9 Command Line Client gebruiken De basissyntaxis voor een afdrukopdracht is als volgt: ­p <printernaam> ­f <bestandsnaam> ­jt <opdrachtkaart> 2. De enkelvoudige opdrachtmode wordt vaak gebruikt voor batchbewerkingen. Hiertoe de opdrachtregel kopiëren en plakken en de parameters wijzigen. U dient één opdrachtregel te hebben voor elke afzonderlijke opdracht die u wilt uitvoeren. In het volgende voorbeeld wordt een bestand weergegeven met twee afdrukopdrachten, elk naar een andere printer. · · com. xerox. jxds. frontends. clc. application. JXDS -p/ rebar. ess. c. xerox. com/default -f . /golden. ps -jt . /ticket. xpf com. xerox. jxds. frontends. clc. application. JXDS -p/ rebar. ess. c. xerox. com/rebar -f . /golden. ps -jt . /ticket. xpf E "Parameters van de opdrachtmode Print" raadplegen voor meer informatie over de opdrachtstructuur. "Parameters van de opdrachtmode Print" eerder in dit hoofdstuk raadplegen voor een lijst van beschikbare parameters voor de opdracht Print. 6-10 Afdrukken met Xerox Production Print Services Command Line Client gebruiken Beknopte referentiehandleiding voor opdrachten In de volgende tabellen staan alle opdrachten en parameters voor elke mode van de applicatie XDS Command Line. [. . . ] Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de huidige opdrachtkaart en de geselecteerde printerwachtrij of de standaardprinterwachtrij. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, wordt het bestand het huidige geselecteerde documentbestand. · [XDS herstellen na verslepen van bestand]: Hiermee maakt u het mogelijk een tot pictogram verkleinde XDSapplicatie tot de normale grootte te herstellen wanneer een bestand naar de applicatie is gesleept en daar is neergezet. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, blijft XDS tot pictogram verkleind wanneer bestanden op het pictogram worden neergezet. · [Opdrachtregel-documentbestanden afdrukken]: Hiermee maakt u het mogelijk dat XDS bestanden afdrukt die op de opdrachtregel worden aangegeven. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, wordt het bestand het huidige geselecteerde documentbestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 3315 3325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 3315 3325 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag