Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3119

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3119. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 3119 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 3119 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 3119 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 3119 INSTALLATION (46 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3119 (3564 ko)
   XEROX WORKCENTRE 3119 INSTALLATION (46 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 3119

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WorkCentre 3119 Gebruikershandleiding 705N00022 © 2006 Xerox Corporation. Alle informatie hierin kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Xerox Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die eventueel door toepassing van de in deze handleiding omschreven informatie zou kunnen ontstaan. · Xerox en het Xerox-logo zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] · Als de hele pagina te licht is, is de resolutie te laag ingesteld of staat het apparaat in de tonerspaarstand. · Een combinatie van vage plekken en vegen kan erop duiden dat de tonercassette gereinigd moet worden. · Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het toestel kan vuil zijn. Tonervlekken · Het papier voldoet niet aan de specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te ruw). Zie pagina 8. 2. Toestand Grijze achtergrond Doe het volgende Als er in lichte gedeelten te veel toner wordt gebruikt (grijze achtergrond): · Gebruik papier met een lichter gewicht. · Controleer de omgeving van het apparaat: Bijzonder droge (lage luchtvochtigheid) of vochtige omstandigheden (relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80%) kunnen leiden tot een grijzere achtergrond. Zie pagina 8. 4. Tonervlekken · Reinig de binnenzijde van het apparaat. Zie pagina 8. 4. Verticaal terugkerende afwijkingen Als de bedrukte zijde van de pagina met gelijke intervallen afwijkingen vertoont: · De tonercassette is mogelijk defect. Als een afwijking zich met regelmatige tussenafstanden herhaalt, moet u een paar keer een schoonmaakblad afdrukken om de tonercassette te reinigen; zie pagina 8. 2. Als de problemen zich hierna blijven voordoen, plaatst u een nieuwe tonercassette. · Er zit mogelijk toner op sommige onderdelen van het apparaat. Als de afwijkingen zich op de achterkant van de pagina bevinden, zal het probleem zichzelf waarschijnlijk na enkele pagina's oplossen. · Zie pagina 8. 2 als u papier van inferieure kwaliteit gebruikt. Schaduwvlekken worden veroorzaakt door kleine hoeveelheden toner die willekeurig over de afdruk verspreid voorkomen. Maak een pak papier pas open op het moment dat u het gaat gebruiken, zodat het papier niet te veel vocht opneemt. · Wijzig de afdruklay-out als er schaduwvlekken verschijnen op een enveloppe om te vermijden dat er wordt afgedrukt op een zone met overlappende plooien aan de rugzijde. · Als de hele pagina wordt overdekt door schaduwvlekken, kies dan een andere afdrukresolutie vanuit uw programma of in het venster Eigenschappen van de printer. Onregelmatigheden Als op willekeurige plaatsen vage, meestal ronde plekken zitten: · Er zit mogelijk een slecht vel tussen het papier. · Het vochtgehalte van het papier is niet op alle plaatsen gelijk of het papier bevat vochtplekken. Problemen tijdens de productie kunnen ertoe leiden dat sommige delen toner afstoten. · Als na deze stappen het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de onderhoudsdienst. Schaduwvlekken Verticale strepen Als de pagina zwarte, verticale strepen vertoont: · Er zit waarschijnlijk een kras op de lichtgevoelige drum in de tonercassette. Als de pagina witte verticale strepen vertoont: · Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het toestel kan vuil zijn. [. . . ] Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde onderdelen. · U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde cd-rom. U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer. De printernaam die in het printereigenschappenvenster verschijnt, is afhankelijk van de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster bestaat afgezien van de naam uit vrijwel dezelfde onderdelen. Lay-outinstellingen Het tabblad Layout bevat opties waarmee u de weergave van het document op de afgedrukte pagina kunt aanpassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 3119

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 3119 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag