Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 128 INSTRUCTION POSTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 128. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE PRO 128 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE PRO 128 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE PRO 128 INSTRUCTION POSTER: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (392 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE PRO 128 BEKNOPTE (2503 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 GUIDE D'INSTALLATION (305 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 MANUEL DE CONFIGURATION (1088 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 MANUEL DE DES FONCTIONS (3567 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 (4479 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 QUICK REFERENCE GUIDE (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (1088 ko)
   XEROX WORKCENTRE PRO 128 QUICK SCAN FEATURES SETUP GUIDE (3567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE PRO 128INSTRUCTION POSTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de inhoud van de cd ook op de harde schijf installeren zodat u er eenvoudig toegang toe heeft. Samengesteld en vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE Verenigd Koninkrijk ©2004 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Met de toets Annuleren wordt het scherm in de oorspronkelijke staat hersteld en keert u terug naar het vorige scherm. Met de toets Opslaan worden de selecties opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm. Pagina 5-8 Beknopte referentiehandleiding Deze toepassing gebruiken om de kwaliteit van de fax die u verzendt te verbeteren. Opties: Origineelsoort Deze optie gebruiken om de kwaliteit van de fax te verbeteren gebaseerd op het soort origineel dat wordt gescand. De opties voor Origineelsoort zijn: Normaal Tekst Tijdschriftfoto Foto De standaardinstelling, wordt gebruikt voor de meeste originelen. Geschikt voor lithografische afbeeldingen van hoge kwaliteit en foto's van ongerasterde toon met tekst en/of grafische elementen. Gebruiken voor foto's van ongerasterde toon of halftoonafbeeldingen. Lichter/ Past de lichtheid of donkerheid aan van de fax. Wanneer de fax donkerder dient te donkerder zijn, het schuifblokje omlaag selecteren. Wanneer de fax lichter dient te worden, het schuifblokje omhoog gebruiken. Achtergrondon- Gebruiken om de donkere achtergrond die ontstaat wanneer gekleurd papier of derdrukking krantenpapier wordt gekopieerd, automatisch te verminderen of te verwijderen. OPMERKING: Achtergrondonderdrukking is uitgeschakeld wanneer het origineelsoort Foto is. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-9 Fax Afdrukkwaliteit Origineleninvoer Met deze toepassing kan de gebruiker het formaat van het origineel instellen tijdens het scannen vanaf de glasplaat of vanuit de AOD. Het apparaat gebruikt deze informatie bij het berekenen van de grootte van het origineel en het gescande beeld. Opties: Auto Dit is de standaardinstelling. Het formaat van de originelen in de AOD wordt automatisch bepaald. Via glasplaat Met deze optie kunt u de afmetingen van het scangebied voor het document afdrukken instellen bij het scannen vanaf de glasplaat. Er zijn diverse voorgeprogrammeerde afmetingen die horen bij veelgebruikte documentformaten en richtingen. Gemengde Met deze toepassing kunt u een document inscannen met originelen van origineelfor- verschillende formaten. De originelen dienen een gelijke breedte te hebben, maten bijvoorbeeld A4 LKE en A3 KKE. De geselec- teerde opmerking wordt weergegeven in het tekstvak Opmerking op het voorblad. Indien u Geen opmerking selecteert, wordt het tekstvak Opmerking leeg gelaten. OPMERKING: Voor meer informatie over het instellen van een opmerking kunt u terecht op pagina 5-20. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-15 Fax Voorblad Startsnelheid Met deze optie kunt u de overdrachtssnelheid voor de faxopdracht instellen. Opties: Geforceerd Voor gebruik in gebieden met slechte verbindingen, bij ruis op de telefoonlijn of bij 4800 bps een verhoogde kans op storingen tijdens faxverkeer. Super G3 De communicatiemethode wordt afgestemd op de maximale prestaties van het (33, 6 kbps) andere apparaat. In het begin bedraagt de overdrachtssnelheid 33. 600 bits per seconde. G3 De communicatiemethode wordt afgestemd op de maximale prestaties van het (14, 4 Kbps) andere apparaat. In het begin bedraagt de overdrachtssnelheid 14. 400 bits per seconde. Pagina 5-16 Beknopte referentiehandleiding Met Uitgesteld verzenden kunt u een tijdstip instellen voor het verzenden van de fax. U kunt de verzending instellen voor een tijdstip van minimaal 15 minuten tot maximaal 23 uur en 59 minuten na het huidige tijdstip. Deze toepassing is handig voor het verzenden van faxen tijdens daluren of voor het verzenden van faxen naar een land in een andere tijdzone. Wanneer de 12-uursnotatie wordt gekozen, dient u ook de toets voor VM of NM te selecteren. OPMERKING: Groepsverzending is een toepassing die door de systeembeheerder wordt ingesteld. Daarmee kunt u in één verzendsessie verschillende faxopdrachten verzenden naar dezelfde bestemming. Wanneer u een faxopdracht verzendt naar dezelfde bestemming als een van de opdrachten die is geprogrammeerd voor uitgestelde verzending, verschijnt er een venster op het aanraakscherm met de vraag of u de opdracht meteen wilt verzenden of deze wilt toevoegen aan de opdracht die later wordt verzonden. [. . . ] Geen papier met veel reliëf plaatsen. Beknopte referentiehandleiding Pagina 11-9 Problemen oplossen Beelden niet in goede volgorde of ondersteboven wanneer Katern maken wordt gebruikt Beeldverlies Wanneer een document van een groot papierformaat op kleiner papier wordt gekopieerd, Auto% gebruiken om het beeld te verkleinen zodat het in zijn geheel op het kleinere papier past. Een verkleiningspercentage gebruiken, bijvoorbeeld 90% in plaats van 100% (ware grootte). De optie [Auto Centreren] selecteren en de opdracht opnieuw uitvoeren. Indien een scan wordt gemaakt vanaf de glasplaat, [Via glasplaat afdrukken] selecteren en het documentformaat definiëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE PRO 128

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE PRO 128 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag