Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M20I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M20I. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE M20I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M20I te teleladen.


XEROX WORKCENTRE M20I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4606 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE M20I INSTALLATION (30 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I (9117 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I INSTALLATION (30 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I INSTALL THE STAND (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I INSTRUCTION POSTER (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I FIRMWARE INSTALLATION (30 ko)
   XEROX WORKCENTRE M20I SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (3638 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE M20I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE VERENIGD KONINKRIJK ©2004 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van schermen, enzovoort. Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Gebruik de lettertoetsen om bij nieuwe vermeldingen de naam in te voeren en druk op [Invoeren]. Om een vermelding te bewerken of te verwijderen schuift u naar het vereiste e-mailadres en drukt u op [Invoeren]. # Indien het geselecteerde adres het adres is van een van de bevoegde gebruikers die door de systeembeheerder zijn aangemeld, of als het om het e-mailadres van een groep gaat, dan verschijnt het bericht [Niet bewerkbaar]. !Herhaal deze procedure om nog een e-mailadres toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Selecteer [Everzenden naar adressen mailtoepassingen] en druk op [Invoeren]. Voer de eerste paar letters in van het gewenste e- mailadres en druk op [Invoeren]. De adressen die het meest overeenkomen met hetgeen u heeft ingevoerd worden weergegeven. Selecteer het vereiste adres met de navigatietoetsen en druk op [Invoeren]. !Voer de naam van de afzender in en selecteer de benodigde toepassingen. !Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-11 E-mail E-mail Adresboek afdrukken " Deze Individueel adres toepassing [Invoeren]. Selecteer [Adresboek afdrukken] en druk op dres van groepsedrukken van [Invoeren]. die zich in het Alle Gebruiken om de lijst van lokale De geselecteerde lijst wordt afgedrukt. mailadressen als die van Gebruiken om een lijst van individuele emailadressen af te drukken. !Gebruik de navigatietoetsen om [e- mailtoepassingen] te selecteren en druk op de groepse-mailadressen af te drukken. Pagina 5-12 Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker Het algemene adresboek moet worden ingesteld om e-mailadressen via een LDAP te kunnen ophalen. Het algemene adresboek werkt op soortgelijke wijze als het lokale adresboek, behalve dat u geen gebruikers kunt toevoegen, bewerken of verwijderen. 1 2 3 !Druk op de toets [Adresboek] en selecteer [Algemeen] om toegang te krijgen tot het algemene adresboek. !Het apparaat gaat op zoek naar e-mailadressen op de LDAP-server die overeenkomen met de ingevoerde tekens. Indien u onvoldoende tekens heeft ingevoerd, dan verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd om meer tekens in te voeren. Er verschijnt een lijst met e-mailadressen die overeenkomen met de ingevoerde tekens. !Gebruik de navigatietoetsen om door de lijst met adressen te schuiven en het juiste adres te zoeken. Selecteer [Voltooien] en druk op [Invoeren] als u klaar bent met het invoeren van alle adressen. !Voer de naam van de afzender in en selecteer de benodigde toepassingen. Druk op [Start] om de opdracht te activeren. Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker Pagina 5-13 E-mail Algemeen adresboek gebruiken E-mail Pagina 5-14 Xerox CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 6 Fax De functie Fax is standaard beschikbaar op de Xerox WorkCentre M20i. ! [. . . ] tekens zoals + of @ en dat de ID slechts één @-symbool bevat. Wordt weergegeven wanneer er een poging wordt gedaan om een ongeldig groepsnummer in te voeren. Wordt weergegeven wanneer er een poging wordt gedaan om een groep te configureren die reeds geconfigureerd is. Wordt weergegeven wanneer de aanmeldnaam en/of de toegangscode ongeldig zijn of niet kloppen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE M20I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE M20I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag