Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M175

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M175. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE M175 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M175 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE M175 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7621 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE M175 QUICK REFERENCE GUIDE (4735 ko)
   XEROX WORKCENTRE M175 CENTREWARE PRINT GUIDE FOR WINDOWS (1116 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE M175

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte referentiehandleiding 604P17513 OPTIMALISEER UW PRODUCTIVITEIT. . . . . . door alle mogelijkheden van het apparaat te benutten. Er is een CD Gebruikerstraining en informatie bij het product geleverd. Op deze cd vindt u instructies met animaties en interactieve schermen. Wanneer deze op uw netwerk zijn geïnstalleerd, zijn deze altijd voor iedereen beschikbaar. [. . . ] De originelen dienen een gelijke breedte te hebben, maten bijvoorbeeld A4 LKE en A3 KKE. De originelen bij gebruik van deze toepassing in de AOD plaatsen. Pagina 5-10 Beknopte referentiehandleiding Met deze optie kunt u programmeren welke pagina of pagina's van een ingebonden document moeten worden ingescand en gefaxt. Het ingebonden origineel wordt met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat gelegd, met de bindrug tegen de markering op de achterrand van de glasplaat. De bovenzijde van het ingebonden origineel tegen de achterste rand van de glasplaat leggen. HINT: Zo nodig lichte druk uitoefenen op het midden van het boek om het tijdens het scannen zo vlak mogelijk te maken. Opties: Uit De toepassing is uitgeschakeld. Rechterpagina Alleen de rechterpagina wordt gefaxt (rechts bij geopend boek met bedrukte zijde omhoog). Linkerpagina Alleen de linkerpagina wordt gefaxt (links bij geopend boek met bedrukte zijde omhoog). Beide pagina's Beide pagina's van het geopende boek worden gefaxt (eerst links, dan rechts bij geopend boek met bedrukte zijde omhoog). Elke pagina wordt op een afzonderlijk vel afgedrukt. Bindrug wissen Hiermee wist u een vooraf ingestelde strook in het midden van het boek om ongewenste strepen te voorkomen die ontstaan bij het scannen van de bindrug. Er kan maximaal 25 mm worden gewist. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-11 Fax Ingebonden originelen Extra faxtoepassingen Het tabblad Extra faxtoepassingen bevat extra faxtoepassingen die kunnen worden gebruikt bij het verzenden van faxdocumenten. OPMERKING: Indien het tabblad 'Meer faxtoepassingen' verschijnt, dan moet dit tabblad worden geselecteerd om toegang te krijgen tot het tabblad Extra faxtoepassingen. Een van de toetsen van het bovenste niveau selecteren om een toepassing te selecteren. Wanneer u alle opties voor een toepassing wilt zien, de gewenste toepassing selecteren. U kunt voor iedere faxopdracht indien nodig twee of meer opties selecteren. De meeste toepassingschermen hebben drie toetsen voor de bevestiging of annulering van uw keuzen. Met de toets Ongedaan maken worden in het huidige scherm de standaardwaarden hersteld die zichtbaar waren toen het scherm werd geopend. Met de toets Annuleren wordt het scherm in de oorspronkelijke staat hersteld en keert u terug naar het vorige scherm. Met de toets Opslaan worden de selecties opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm. Faxverzendtoepassingen Deze toepassing biedt toegang tot opties waarmee u extra overdrachtstoepassingen voor de faxopdracht kunt instellen. Pagina 5-12 Beknopte referentiehandleiding Voor het toevoegen van verzendgegevens aan de faxopdracht. Opties: Verzendrapport Dit rapport bevat gegevens over de fax en een verkleinde kopie van het beeld van de eerste pagina. Bij verzending van een fax aan twee of meer ontvangers wordt een verzendrapport afgedrukt met een overzicht van alle ontvangers. Kopregel Voor het afdrukken van (een deel van) de verzendgegevens in de kopregel boven verzenden elke pagina van de faxopdracht. Bij afdrukken van een deel van de verzendgegevens worden vermeld: · telefoonnummer van het verzendende faxapparaat · datum en tijdstip waarop de fax werd verzonden · paginanummer Bij afdrukken van alle verzendgegevens worden vermeld: · telefoonnummer en naam van het faxapparaat van de afzender · datum en tijdstip waarop de fax werd verzonden · paginanummer OPMERKING: Het telefoonnummer en de naam van het apparaat worden ingesteld tijdens de installatie van Interne fax. De tijd wordt weergegeven in 12-uurs of 24-uurs notatie, afhankelijk van de systeeminstellingen. Beknopte referentiehandleiding Pagina 5-13 Fax Verzendopties Verkleinen/splitsen Met deze optie kunt u instellen hoe het faxdocument moet worden afgedrukt indien het formaat van uw document te groot is voor het ontvangende apparaat. Opties: Passend door Verkleint het document zodat het op het papier van het ontvangende verkleinen faxapparaat past. Verdelen over Indien deze optie is geselecteerd, splitst het ontvangende faxapparaat het pagina's faxdocument in twee gelijke delen of drukt het apparaat het grootste deel van het beeld af op één pagina en het restant op de volgende pagina. OPMERKING: Deze optie kan niet samen met de instelling Standaardresolutie worden gebruikt. Door de afdrukmarges kan een gedeelte van het beeld bij de randen verloren gaan bij gebruik van de toepassing Splitsen. Pagina 5-14 Beknopte referentiehandleiding Met deze optie kunt u een voorblad toevoegen aan de faxopdracht. De gebruiker kan tekst invoeren in de velden `Aan', `Van' en `Opmerking'. OPMERKING: De titel van het voorblad wordt automatisch toegevoegd. Opties: Aan: Hier wordt de naam of het nummer van de ontvanger weergegeven. U kunt de naam van de ontvanger wijzigen door de knop van het toetsenbord te selecteren. Van: Hier wordt de naam van het verzendende apparaat weergegeven. [. . . ] Het document in de hoek rechtsachter plaatsen en kopiëren met de klep naar beneden. Geen papier met veel reliëf plaatsen. Vervaagde beelden op de afdrukken Nieuw papier plaatsen. Indien een kopie wordt gemaakt vanaf de glasplaat, de kwaliteit van de originelen controleren, het apparaat instellen op Via glasplaat afdrukken, de klep terug op zijn plaats brengen en het opnieuw proberen. Voor instructies de Training en informatie-CD (CD2) raadplegen die bij het apparaat is meegeleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE M175

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE M175 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag