Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M123. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE M123 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M123 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE M123 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE STAND (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTRUCTION POSTER (392 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE PRINTER (1645 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 GUIDE D'INSTALLATION (305 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE PRINTER KIT (187 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 MANUEL DE DES FONCTIONS (3567 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 MANUEL DE CONFIGURATION (1088 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE POSTSCRIPT KIT (208 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1537 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 MANUEL DE CONFIGURATION RÉSEAU RAPIDE (1088 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 MANUEL DES FONCTIONS DE NUMÉRISATIONCONFIGURATION RAPIDE (3567 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 (4479 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 ADD MEMORY (392 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE STAND (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTRUCTION POSTER (392 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE PRINTER (1645 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE FINISHER (557 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE EXIT KIT (836 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE INVERTER (224 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 QUICK REFERENCE GUIDE (2330 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE HARD DRIVE (578 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE DUPLEX UNIT (260 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE PRINTER KIT (187 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 QUICK NETWORK SETUP GUIDE (1088 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE POSTSCRIPT KIT (208 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1537 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE OFFICE FINISHER (529 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE HIGH CAPACITY TRAY (245 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 QUICK SCAN FEATURES SETUP GUIDE (3567 ko)
   XEROX WORKCENTRE M123 INSTALL THE HIGH CAPACITY FEEDER (620 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE M123

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CopyCentre WorkCentre WorkCentre Pro Beknopte referentiehandleiding 604P18043 Beknopte referentiehandleiding 604P18043 Vergroot uw productiviteit. . . . . . De documentatie-cd die u bij uw apparaat heeft ontvangen bevat een handleiding voor de gebruiker met gedetailleerde instructies voor de optionele fax- en scannerfuncties. De handleiding voor de systeembeheerder bevat instructies voor aansluiting van het apparaat op het netwerk. Kopieer de cd naar de harde schijf van uw computer zodat u deze later kunt raadplegen. Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Beknopte referentiehandleiding 1 Samengesteld en vertaald door: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGELAND © 2005 Fuji Xerox Co. , Ltd. [. . . ] OPMERKING: Indien u deze toepassing niet gebruikt bij het kopiëren van ingebonden documenten of bij het kopiëren van documenten bij een geopende afdekklep, kunnen er zwarte schaduwen verschijnen rond de rand of in het midden van de kopieën. OPMERKING: Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet de documentrichting worden aangegeven bij [Origineelrichting] in het scherm [Afdrukopmaak]. 1. Selecteer [Opslaan]. Normaal Gebruik de vooringestelde waarden om aan te geven hoeveel moet worden gewist van de rand of het midden van de documenten. Indien u geen randen en/of deel van het midden wilt wissen, selecteer dan [Variabel wissen] en vervolgens 0, 0 met de schuiftoetsen. Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Beknopte referentiehandleiding 59 3 Kopiëren Variabel wissen Hiermee kunt u aangeven hoeveel er moet worden gewist van de rand of het midden van de documenten. Voer de gewenste wishoeveelheid in voor de bovenkant, onderkant, links, rechts en het midden. De maximumwaarde die kan worden ingevoerd is 50 mm (2 inch). Kantlijnverschuiving Met deze toepassing kunt u de positie van het beeld op de aflevering wijzigen. OPMERKING: Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet de documentrichting worden aangegeven bij [Origineelrichting] in het scherm [Afdrukopmaak]. OPMERKING: Hoeveel de kantlijn kan worden verschoven is afhankelijk van het geplaatste papier in het apparaat. OPMERKING: Wanneer [Gemengde origineelformaten] is geselecteerd, wordt de verschuivingswaarde bepaald door de positie van het beeld op het eerste vel. Selecteer [Opslaan]. Geen verschuiving De toepassing wordt uitgeschakeld. Auto-centreren De beelden worden automatisch in het midden van het papier geplaatst. Kantlijnverschuiving/variabele verschuiving De beelden worden automatisch met de aangegeven afstand op het papier verschoven. Indien met uw apparaat 2-zijdige kopieën kunnen worden gemaakt, kunt u een van onderstaande opties selecteren voor de voorpagina en de achterpagina. · Zijde 1 - Het scherm [Kantlijnverschuiving - Zijde 1] verschijnt. · Zijde 2 - Het scherm [Kantlijnverschuiving - Zijde 2] verschijnt. 60 Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Beknopte referentiehandleiding Scanopties - Kopiëren Scherm [Kantlijnverschuiving - zijde 1] Gebruik deze toepassing om de beelden op zijde 1 te verplaatsen. 1. Selecteer [Kantlijnverschuiving/ variabele verschuiving] in het scherm [Kantlijnverschuiving]. 2. Selecteer [Zijde 1] om het scherm [Kantlijnverschuiving Zijde 1] te laten verschijnen. 3. Selecteer [Opslaan]. Geen verschuiving De toepassing wordt uitgeschakeld. Auto-centreren De beelden worden automatisch in het midden van het papier geplaatst. Hoekverschuiving De beelden worden automatisch naar de hoek van het papier verplaatst. Selecteer een van de acht pijlen om de richting van de verplaatsing aan te geven. Variabele verschuiving De beelden worden met de aangegeven afstand op het papier verschoven. [. . . ] 8 CVT-glas Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 A Aan-/afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Aan/uit-schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Aan-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Aanraakscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aardlekschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Afdrukkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Afdrukmodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Afdrukopmaak Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Aflevering kopieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Afwerkeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 101 Afwerkeenheid, papierstoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Alvorens het apparaat te gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 AOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 42 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 AOD en opvangbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Apparaat Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Auto lade verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Auto-belichting Kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 D De scanopdracht stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Deksel D van 2-zijdige module, papierstoringen 110 Deksel E, papierstoringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE M123

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE M123 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag