Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M118

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M118. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE M118 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE M118 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE M118 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3909 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE M118 BEKNOPTE (2833 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 ADD MEMORY (154 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTRUCTION POSTER (154 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE PRINTER (2245 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 GUIDE D'INSTALLATION (119 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE PRINTER KIT (179 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE DUPLEX UNIT (186 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1575 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 CONTROL PANEL NAVIGATION GUIDE (1227 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER (183 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 GUIDE D'INSTALLATION DU CACHEDOCUMENT (119 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER BOTH SIDES (184 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 PETIT GUIDE D'INSTALLATION DE L'OPTION DE CONNEXION RÉSEAU (1221 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 (988 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 ADD MEMORY (154 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 QUICK SETUP (62 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE STAND (312 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALLATION GUIDE (2245 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 NETWORK CONNECTION (83 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTRUCTION POSTER (154 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE PRINTER (2245 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 QUICK REFERENCE GUIDE (3592 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE PRINTER KIT (179 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE DUPLEX UNIT (186 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE PLATEN COVER (119 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 INSTALL THE POSTSCRIPT KIT (206 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 SYSTEM ADMINISTRATION GUIDE (1575 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 APPLICATIONS TRAINING PROGRAM (7050 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 CONTROL PANEL NAVIGATION GUIDE (349 ko)
   XEROX WORKCENTRE M118 SCAN TO EMAIL QUICK SETUP GUIDE (62 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE M118

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Handleiding voor de gebruiker 701P42721_NL Samengesteld en vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ENGELAND © 2004 Fuji Xerox Co. , Ltd. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. [. . . ] Toegangscode bevestigen - hier kunt u de toegangscode van de getrainde operateur controleren door dezelfde toegangscode nog een keer in te voeren. Maximum aantal sessies - Hier kunt u het maximumaantal sessies aangeven. TBCP-filter - Dit verschijnt alleen wanneer PostScript is ingeschakeld. Unicode-ondersteuning - hiermee kunt u instellen of de hostnaam en werkgroepnaam in Unicode-tekens tijdens een SMB-transmissie moeten worden vermeld. Auto Master-mode - hiermee kunt u de mode Auto Master in- en uitschakelen. Toegangscode versleutelen - hiermee kunt u de versleuteling van de toegangscode tijdens een SMB-transmissie in- en uitschakelen. NetWare Op deze pagina kunnen de volgende instellingen voor NDS, transportprotocol en SLP worden geconfigureerd. Actieve mode - Hiermee wordt de Actieve mode voor de printer geselecteerd wanneer NetWare wordt gebruikt. · Directory:PServer-mode: Selecteer deze optie wanneer de printerservermode in de directory-service wordt gebruikt. · Bindery:PServer-mode: Selecteer deze optie wanneer de printerservermode in de bindery-service wordt gebruikt. Pol-interval - Stel hiermee de periode in tussen het moment dat de afdrukgegevens in de afdrukwachtrij komen te staan en het afdrukken. Toegangscode - Voer de toegangscode van de printerserver (PServer) in. Toegangscode bevestigen - Hier kunt u de geconfigureerde toegangscode controleren door dezelfde toegangscode nog een keer in te voeren. TBCP-filter - Dit verschijnt alleen wanneer PostScript is ingeschakeld. Naam context - Voer de naam van de context van het printerserverobject in. Er kunnen maximaal 511 tekens worden ingevoerd, met uitzondering van + (plusteken), \ (backslash) en ~ (tilde). Transportprotocol (IPX/SPX) ­ hiermee kunt u de IPX/SPXinstellingen configureren. Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 Handleiding voor de gebruiker 121 7 CentreWare Internetservices Naam van toepassing Protocolinstellingen Items instellen Frametype - het menu dat wordt weergegeven, is afhankelijk van de vraag of Ethernet of Token Ring is ingeschakeld. Als Ethernet is ingeschakeld, verschijnt het volgende menu: · Auto: Het actieve frame-type wordt automatisch geconfigureerd. · Ethernet 802. 2: Het IEEE802. 3-/IEEE802. 2-frametype wordt geselecteerd. · Ethernet SNAP: Het IEEE802. 3-/IEEE802. 2/SNAP-frametype wordt geselecteerd. Netwerkadres - Het netwerkadres wordt in de volgende indeling getoond: xxxxxxxx:xxxxxxxxxxx. SLP - SLP verschijnt alleen wanneer NetWare in de Poortstatus is geselecteerd en TCP/IP als het transportprotocol is geselecteerd. [. . . ] 43 K Kenmerken papierlade - CWIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Kettingkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kiezen Adresboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Direct kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Hoorn op de haak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kettingkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Volgende adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 N Naar systeembeheerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Xerox CopyCentre/WorkCentre 118 Handleiding voor de gebruiker 245 15 Index O Onderdelen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ontvangen fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, 167 Opdrachtstatus Alle opdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Huidige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Origineelsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 146 toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Overzicht uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Overzicht/lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Overzichtinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 R Reinigen apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE M118

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE M118 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag